կամ
Իրավաբանական բաժնի հավաքագրումների մասնագետ
ԱՇԽԱՏԱՆՔ
«ԱԳԲԱ Լիզինգ» ՎԿ ՓԲԸ-ին անհրաժեշտ է իրավաբանական բաժնի հավաքագրումների մասնագետ:

Հիմնական պարտականություններ

 • Ապահովել ընկերության իրավական գործունեության իրականացումը` համակարգելով աշխատանքները կապված դատական և կատարողական գործընթացների հետ ներառյալ իրավունքի վերականգնումը և գրավի իրացումը
 • Իրականացնել հանդիպումներ հաճախորդների հետ և ընդունել համապատասխան որոշումներ գործընթացների հետագա վատթարացումը կանխելու նպատակով, ներկայացնել առաջարկություններ առաջացած խնիրներից խուսափելու կամ դրանց լուծման ուղղությամբ
 • Ձեռք բերել տեղեկատվություն խնդրահարույց լիզինգի առարկաների գտնվելու վայրի, շահագործողի, վիճակի մասին, համապատասխան հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացնել ձեռք բերված տեղեկատվությունը, յուրաքանչյուր դեպքում, ելնելով դրա առանձնահատկություններից, առաջարկել լիզինգի առարկաների հետ վերադարձման հնարավոր տարբերակներ
 • Իրականացնել հետ վերադարձված լիզինգի առարկաների տեղափոխման և տեղակայման հետ կապված գործողությունների կազմակերպումը, համապատասխան մշտական հանձնաժողովներին ներկայացնել առաջարկություններ դրանց հետագա տնօրինման, տիրապետման և օգտագործման մասին, կատարել կամ օժանդակել նշված հանձնաժողովների ընդունած որոշումների կատարմանը
 • Ընկերության իրավաբանի բացակայության դեպքում կազմել հայցադիմումներ, վճարման կարգադրություններ, միջնորդություններ և անհրաժեշտ այլ գրություններ` ապահովելով դրանց մուտքագրումը հասցեատեր կազմակերպություններ
 • Վերահսկել կազմակերպության կողմից դատական մարմիններին և ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ծառայության ներկայացված հայցերի, դիմումների, միջնորդությունների կատարման ժամկետները, ինչպես նաև hետևել դատական և գործադիր մարմինների կողմից դրանց կատարման բնականոն ընթացքին, մասնակցել դատական նիստերին և իրականացնել համապատասխան լիազորագրով տրված իրավունքները
 • Համակարգել խնդրահարույց վարկերի հավաքագրման փաստաթղթաշրջանառությունը, այդ թվում` իրականացնել դրանց վերաբերյալ գործավարությունն ու սահմանված կարգով պահպանումը
 • Փորձաշրջան անցնողների ուսուցուման ապահովում
 • Կանոնակարգերի և կազմակերպության գործունեության բարելավման վերաբերյալ առաջարկությունների պատրաստում և ներկայացում ղեկավարությանը
 • Գլխավոր տնօրենի և նրա տեղակալի կողմից տրված հանձնարարականների կատարում:

Պահանջվող որակավորումներ և հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն իրավագիտության ոլորտում
 • Աշխատանքային փորձը պարտադիր է (ցանկալի է բանկային ոլորտում)
 • Վերլուծական կարողություններ
 • MS Office ծրագրային փաթեթի իմացություն (Word, Excel)
 • Արդյունավետ բանակցելու և հաղորդակցվելու հմտություն
 • Թիմային աշխատելաոճԼարված պայմաններում աշխատելու ունակություն,
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի և ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է:

Ցանկացողները կարող են դիմում-հայտի լրացված տարբերակը ուղարկել ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի acc@ysu.am էլեկտրոնային հասցեին` թեմա (Subject) բաժնում նշելով աշխատանքի անվանումը:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 31.07.2018թ.:

Ֆակուլտետ
ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ՝ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՆՈՐԱՐԱՐ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ՝ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՆՈՐԱՐԱՐ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Այսօր տեղի ունեցավ «Աջակցություն ուսմանը՝ ապագայի ներդրում» խորագրով ծրագրի արդյունքների ամփոփիչ միջոցառումը, որն իրականացվում էր ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի ու «ԱՄՔՈՐ Հայաստան» բարեգործական հիմնադրամի հետ:
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՑ ՄԻԱՅՆ ԴՐԱԿԱՆ ՀՈՒՇԵՐ ԵՆ ՄՆՈՒՄ. ԵՊՀ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ-2018
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՑ ՄԻԱՅՆ ԴՐԱԿԱՆ ՀՈՒՇԵՐ ԵՆ ՄՆՈՒՄ. ԵՊՀ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ-2018
Ամեն տարի՝ հունիսի 15-ից հուլիսի 27-ն ընկած ժամանակահատվածում, ԵՊՀ շրջանավարտները ստանում են իրենց դիպլոմները: Այսօր հանդիսավոր արարողությամբ իրենց ավարտական վկայականները ստացան Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի շրջանավարտները:
ԵՊՀ-ՈՒՄ ՀԱՆԴԻՊԵՑԻՆ ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐՆ ՈՒ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ
ԵՊՀ-ՈՒՄ ՀԱՆԴԻՊԵՑԻՆ ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐՆ ՈՒ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ
Այսօր ԵՊՀ գրադարանի ճեմասրահում տեղի ունեցավ «Intership Hunt. Որոնի՛ր և գտի՛ր քո հնարավորությունը» խորագրով տոնավաճառը: