կամ
Ձևակերպումների և վարկային ռեգիստրի բաժնի մասնագետ
ԱՇԽԱՏԱՆՔ
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ին անհրաժեշտ է ձևակերպումների և վարկային ռեգիստրի բաժնի մասնագետ:

Աշխատանքի նկարագրություն

 • ապահովել հաստատված վարկերի տրամադրման, ներառյալ գրավի պայմանագրերի նո­տա­րա­կան վավերացումը և պետական գրանցումը,
 • կազմել վարկային, գրավի, երաշխավորության և այլ պայմանագրերը, իրականացնել Բանկի հաշվեկշռում վար­կե­րի տրամադրման, մարման, ինչպես նաև երաշխավորությունների և գրավների` ար­տա­հաշ­վե­կշռում հաշվառման, փակման գործընթացների ապահովումը,
 • հետևողական լինել վարկային և այլ պայմանագրերով հաճախորդների ստանձնած պար­տականությունների կատարմանը,
 • իրականացնել վարկային ապահովությունների տվյալների բազայի կազմում և վերահսկողություն,
 • կազմել վարկային պորտֆելի վերաբերյալ հաշվետվություններ,
 • իրականացնել ՀՀ ԿԲ վարկային ռեգիստրին, ԱՔՌՍ վարկային բյուրոյին անհրաժեշտ տվյալների տրամադրումը, թար­­մացումը, ճշգրտումը, ինչպես նաև վարկային ռեգիստրին և այլ վարկային բյուրո­նե­րին կա­տարվող հարցումների ուղարկումը և պատասխանները շահագրգիռ ստո­րա­բա­ժա­­­նում­ներին տրամադրումը,
 • իրականացնել ակտիվների և արտահաշվեկշռային միջոցների տարեկան, իսկ պա­հան­ջի դեպքում նաև այլ պարբերականությամբ, գույքագրումը,
 • ծանոթանալ Բանկի` իր գործունեությանն առնչվող ներքին իրավական ակտերին, ինչ­պես նաև դրանց նախա­գծերին, դրանց վերաբերյալ ներկայացնել իր դիտողություն­ներն ու առա­ջարկություն­ները,
 • կատարել այլ անհրաժեշտ գործառույթներ:

Պահանջվող որակավորումներ

 • Բարձրագույն տնտեսագիտական/իրավաբանական կրթություն
 • Աշխատանքային փորձ Բանկային/ֆինանսական ոլորտում պարտադիր է
 • Նախաձեռնողականություն, ճկունություն և վճռականություն
 • Պատասխանատվության բարձր աստիճան
 • Հաղորդակցման և կազմակերպչական գերազանց հմտություններ
 • Հաճախորդների հետ աշխատելու պատրաստակամություն
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն
 • Microsoft Office ծրագրային փաթեթի գերազանց իմացություն
 • ArmSoftBank ծրագրի իմացությունը ցանալի է

Ցանկացողները կարող են ռեզյումեները ուղարկել ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի acc@ysu.amէլեկտրոնային հասցեին` թեմա (Subject) բաժնում նշելով աշխատանքի անվանումը:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 15.02.2019

Ֆակուլտետ
100-ԱՄՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ. ՀԱՐՅՈՒՐԱՄՅԱԿԸ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ Ե՛Վ ՎԵՐՋՆԱԿԵՏ Է, Ե՛Վ ՄԵԿՆԱԿԵՏ, ՈՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ԵՆ ԳՏՆՎՈՒՄ ԻՐԵՆՑ ՈՒՍՈՒՄԸ ՄԱՅՐ ԲՈՒՀՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ԲՈԼՈՐ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ
100-ԱՄՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ. ՀԱՐՅՈՒՐԱՄՅԱԿԸ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ Ե՛Վ ՎԵՐՋՆԱԿԵՏ Է, Ե՛Վ ՄԵԿՆԱԿԵՏ, ՈՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ԵՆ ԳՏՆՎՈՒՄ ԻՐԵՆՑ ՈՒՍՈՒՄԸ ՄԱՅՐ ԲՈՒՀՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ԲՈԼՈՐ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ
ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը, ավանդույթի համաձայն, ամեն տարի հավաքագրում է շրջանավարտների տվյալները, որպեսզի կարիերայի զարգացմանն ուղղված միջոցառումների և թափուր աշխատատեղերի մասին տեղեկատվությունը հասանելի դարձնի նրանց:
ԵՊՀ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ. ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ
ԵՊՀ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ. ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ
ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնն ու ԵՊՀ մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնն այսօր կազմակերպել էին «ԵՊՀ մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների հնարավորությունների կիրառումը ՀՀ աշխատաշուկայում» խորագրով միջոցառում:
ԵՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ՍՈՎՈՐՈՒՄ ԵՆ ԿԱՌԱՎԱՐԵԼ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
ԵՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ՍՈՎՈՐՈՒՄ ԵՆ ԿԱՌԱՎԱՐԵԼ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնն այսօր կազմակերպել էր «Ժամանակի կառավարման հմտությունները» թեմայով սեմինար-դասընթաց։