կամ
Կորպորատիվ բանկինգի գործունեության ֆինանսավորման ոլորտի պատասխանատու
ԱՇԽԱՏԱՆՔ
«Ամերիա» ՓԲԸ-ին անհրաժեշտ է Կորպորատիվ բանկինգի գործունեության ֆինանսավորման ոլորտի պատասխանատու:

Հիմնականպարտականություններ

 • Կառավարել կորպորատիվ հաճախորդների հետ հարաբերությունները, կորպորատիվ հաճախորդների համար բանկում հանդես գալ որպես հիմնական կոնտակտային անձ` ապահովելով անթերի սպասարկում
 • Կառավարել և վարել համապատասխան ոլորտի հատվածում գործող կորպորատիվ հաճախորդների պորտֆելը, կարգավորել վարկավորման և այլ հարցեր, ինչպես նաև իրականացնել ռիսկերի և շահութաբերության կառավարում
 • Ընդլայնել բանկի գործող հաճախորդների հետ գործարար հարաբերությունները` նպաստելով հաճախորդի եկամտաբերության աճին, ընդլայնել հաճախորդի ֆինանսավորման և պրոդուկտների ներդրման ծավալները` շեշտադրելով տոկոսային և ոչ տոկոսային եկամտի ստացումը
 • Մշակել խաչաձև վաճառքի և ավելի բարձր դասի (ավելի թանկ) պրոդուկտների վաճառքի հնարավորություններ` ապահովելով վարկավորման մյուս ուղղությունների պրոդուկտների և ծառայությունների աճը
 • Ապահովել վարկավորման պորտֆելի աճը, ինչպես նաև զարգացնել ոչ վարկային պրոդուկտները` հաստատված տարեկան ֆինանսական պլանին համապատասխան
 • Ապահովել պրոդուկտների վաճառքի աճը բանկի ռազմավարական ծրագրին, ինչպես նաև յուրաքանչյուր պրոդուկտի գծով հաստատված տարեկան պլանին համապատասխան
 • Կանոնավոր կերպով իրականացնել շուկայի հետազոտություններ և բացահայտել զարգացման նոր ուղղություններ, ներկայացնել նոր պրոդուկտների մշակման և գործող պրոդուկտների բարելավման առաջարկներ
 • Պաշտպանել բանկը պոտենցիալ ռիսկերից և կորուստներից` ժամանակին և պատշաճ կերպով բացահայտելով և կառավարելով հնարավոր ռիսկերը
 • Աջակցել չաշխատող վարկերի պորտֆելի կառավարմանը, պարտքերի վերաֆինանսավորմանը/պայմանների վերանայմանը, ինչպես նաև խնդրահարույց ակտիվների իրացմանը  
 • Համագործակցել համապատասխան ոլորտում գործող մասնագիտացած բիզնես-ասոցիացիաների հետ
 • Տեղական և միջազգային շուկաներում ապահովել «Ամերիա» ապրանքանիշի զարգացումն ու առաջխաղացումը` որպես թիվ մեկ բանկը Հայաստանում, և նպաստել ապրանքանիշի ճանաչելիության աճին

Պահանջվող որակավորումներ և հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն ֆինանսների, գործարար կառավարման, կառավարման կամ տնտեսագիտության բնագավառում
 • Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ բանկային, կորպորատիվ վաճառքի կամ ֆինանսական ոլորտներում
 • Հաճախորդի հետ հարաբերությունների և հաճախորդի վարկային պորտֆելի կառավարման գերազանց հմտություններ և ապացուցված փորձ
 • Ֆինանսական ոլորտի խորը իմացություն, կորպորատիվ հաճախորդների ֆինանսական հաշվետվություններն ընթերցելու և գնահատելու կարողություններ
 • Վաճառքի, հաղորդակցման և բանակցությունների վարման գերազանց հմտություններ, խոշոր ընկերությունների հետ աշխատելու ապացուցված փորձ
 • Ամերիաբանկի և հիմնական մրցակիցների կողմից առաջարկվող պրոդուկտների գերազանց իմացություն Պրոդուկտների մոդելավորման և կառուցվածքի մշակման զարգացած հմտություններ, բանկի և հաճախորդի համար ռիսկ-եկամուտ հարաբերակցության լավագույն  մակարդակ ապահովելու կարողություն
 • Նախաձեռնողականություն և պրոակտիվ հաղորդակցման հմտություններ, բիզնեսի զարգացման հնարավորություններ մշակելու կարողություն
 • Էթիկայի նորմերի գերազանց իմացություն և զգացմունքները կառավարելու ունակություն, կորպորատիվ հաճախորդներին անթերի սպասարկելու հմտություններ
 • Ծանրաբեռնված և սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն
 • Ինքնուրույն աշխատելու և սեղմ ժամկետներում կշռադատված որոշումներ կայացնելու ունակություն
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն (գրավոր և բանավոր)

Ցանկացողները կարող են դիմում-հայտի լրացված ձևը, ըստ հայեցողության նաև CV-ն, ուղարկել ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի acc@ysu.am էլեկտրոնային հասցեին` թեմա (Subject) բաժնում նշելով աշխատանքի անվանումը: 

 Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 20.02.2019թ.:

 

Ֆակուլտետ
100-ԱՄՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ. ՀԱՐՅՈՒՐԱՄՅԱԿԸ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ Ե՛Վ ՎԵՐՋՆԱԿԵՏ Է, Ե՛Վ ՄԵԿՆԱԿԵՏ, ՈՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ԵՆ ԳՏՆՎՈՒՄ ԻՐԵՆՑ ՈՒՍՈՒՄԸ ՄԱՅՐ ԲՈՒՀՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ԲՈԼՈՐ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ
100-ԱՄՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ. ՀԱՐՅՈՒՐԱՄՅԱԿԸ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ Ե՛Վ ՎԵՐՋՆԱԿԵՏ Է, Ե՛Վ ՄԵԿՆԱԿԵՏ, ՈՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ԵՆ ԳՏՆՎՈՒՄ ԻՐԵՆՑ ՈՒՍՈՒՄԸ ՄԱՅՐ ԲՈՒՀՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ԲՈԼՈՐ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ
ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը, ավանդույթի համաձայն, ամեն տարի հավաքագրում է շրջանավարտների տվյալները, որպեսզի կարիերայի զարգացմանն ուղղված միջոցառումների և թափուր աշխատատեղերի մասին տեղեկատվությունը հասանելի դարձնի նրանց:
ԵՊՀ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ. ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ
ԵՊՀ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ. ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ
ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնն ու ԵՊՀ մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնն այսօր կազմակերպել էին «ԵՊՀ մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների հնարավորությունների կիրառումը ՀՀ աշխատաշուկայում» խորագրով միջոցառում:
ԵՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ՍՈՎՈՐՈՒՄ ԵՆ ԿԱՌԱՎԱՐԵԼ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
ԵՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ՍՈՎՈՐՈՒՄ ԵՆ ԿԱՌԱՎԱՐԵԼ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնն այսօր կազմակերպել էր «Ժամանակի կառավարման հմտությունները» թեմայով սեմինար-դասընթաց։