կամ
«Վերապատրաստում և աշխատանք Ինեկոբանկում»
ԾՐԱԳԻՐ
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ-ն վերապատրաստման հնարավորություն է ընձեռում աշխատանքային փորձ չունեցող երիտասարդների համար:

*Ծրագիրը նախատեսված է նախավերջին և վերջին կուրսի ուսանողների համար

«Վերապատրաստում և աշխատանք Ինեկոբանկում» ծրագրին մասնակցությունը հնարավորություն կտա.

 • Ինքնադրսևորվել մի միջավայրում, որտեղ արժևորում են նորարարական գաղափարները
 • Ունենալ բազմակողմանի զարգացման անհատական ծրագիր
 • Ձեռք բերել մասնագիտական աճի և զարգացման հեռանկարներ
 • Ստանալ ուղեգիր դեպի Ինեկոթիմի մեծ ընտանիք

Ծրագրի փուլեր.

Ծրագիրը բաղկացած է 4 փուլերից՝

Թեստավորում*

Հարցազրույց /Անհատական կամ խմբային/

Վերապատրաստում

Աշխատանքի ընդունում

*Թեստավորմանը հրավիրվում են ինքնակենսագրականների դիտարկման փուլը հաջողությամբ հաղթահարած մասնակիցները:

Թեստավորում

Թեստը բաղկացած է տրամաբանական և մաթեմատիկական խնդիրներից, չի պահանջում մասնագիտական գիտելիքներ: Այս փուլի նպատակն է ստուգել թեկնածուների մտքի ճկունությունն ու տրամաբանական մտածողությունը:

Անհատական/Խմբային հարցազրույց

Անցկացվում է հարցազրույցների 2-3 փուլ, բացահայտելու հավակնորդների անձնական որակները, աշխարհայացքն ու համապատասխանությունն առկա թափուր պաշտոններին:

Վերապատրաստման փուլ

Յուրաքանչյուր մասնակցի համար ստեղծվում է վերապատրաստման անհատական պլան՝ ելնելով գիտելիքների մակարդակից ու պլանավորված մասնագիտացումից: Յուրաքանչյուր հավակնորդ վերապատրաստման ողջ ընթացքում ունենում է մենթոր, ով պատասխանատու է վերապատրաստման ընթացքի առավելագույն արդյունավետության համար: Վերապատրաստումը տևում է 2-3 ամիս և վարձատրվում է:

Աշխատանքի ընդունում

Վերապատրաստման ամփոփման դրական արդյունքների դեպքում թեկնածուները կստանան աշխատանքի առաջարկ հետևյալ պաշտոններում․

Ֆինանսական խորհրդատու /ք. Երևան, ք. Աբովյան/

 • Հաճախորդի պահանջմունքների բացահայտում և խորհրդատվության տրամադրում
 • Վաճառքների նոր սխեմաների և գործիքների նախաձեռնում և կիրառում
 • Մասնակցություն բանկի կողմից կազմակերպված արտագնա վաճառքի ակցիաներին, ցուցահանդեսներին
 • Բանկի վաճառքներին առնչվող այլ աշխատանքներ

Գործառնավար-գանձապահ /ք. Երևան/

 • Բանկի ծառայությունների պայմանների և սակագների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում
 • Կանխիկ գումարների և այլ արժեքների ընդունում, տրամադրում
 • Միջբանկային, ներբանկային փոխանցումների իրականացում
 • Բանկային, ավանդային հաշիվների համալրում/ելքագրում
 • Վարկերի կանխիկ և անկանխիկ մարումների իրականացում
 • Տեղեկանքների, քաղվածքների դիմումների ընդունում, տրամադրում

Միկրո հաճախորդների խորհրդատու /ք. Երևան, ք. Գյումրի/

 • Միկրո հաճախորդների ներգրավում, բիզնեսի վերլուծություն
 • Միկրո հաճախորդների բազայի կառավարում
 • Միկրոֆինանսավորման ոլորտների վերլուծություն, նոր պրոդուկտների մշակման նախաձեռնում

Բիզնես խորհրդատու /ք. Երևան, ք. Գյումրի/

 • ՓՄՁ հաճախորդների բազայի ստեղծում և ներգրավմանն ուղղված այցելությունների իրականացում
 • Խորհրդատվության տրամադրում, ՓՄՁ հաճախորդների վարկային պահանջմունքների  բացահայտում
 • Վարկային հայտի վերլուծություն և հաստատում
 • Վարկային պորտֆելի վերլուծություն, վաճառքի նոր հնարավորությունների բացահայտում և իրականացում

 

Ցանկացողները կարող են լրացնել դիմումի առցանց Դիմել՝ համապատասխան բաժնում նշելով, որ հայտարարության մասին տեղեկացել եք ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի միջոցով:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 30.06.2019թ.:

 

100-ԱՄՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ. ՀԱՐՅՈՒՐԱՄՅԱԿԸ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ Ե՛Վ ՎԵՐՋՆԱԿԵՏ Է, Ե՛Վ ՄԵԿՆԱԿԵՏ, ՈՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ԵՆ ԳՏՆՎՈՒՄ ԻՐԵՆՑ ՈՒՍՈՒՄԸ ՄԱՅՐ ԲՈՒՀՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ԲՈԼՈՐ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ
100-ԱՄՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ. ՀԱՐՅՈՒՐԱՄՅԱԿԸ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ Ե՛Վ ՎԵՐՋՆԱԿԵՏ Է, Ե՛Վ ՄԵԿՆԱԿԵՏ, ՈՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ԵՆ ԳՏՆՎՈՒՄ ԻՐԵՆՑ ՈՒՍՈՒՄԸ ՄԱՅՐ ԲՈՒՀՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ԲՈԼՈՐ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ
ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը, ավանդույթի համաձայն, ամեն տարի հավաքագրում է շրջանավարտների տվյալները, որպեսզի կարիերայի զարգացմանն ուղղված միջոցառումների և թափուր աշխատատեղերի մասին տեղեկատվությունը հասանելի դարձնի նրանց:
ԵՊՀ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ. ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ
ԵՊՀ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ. ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ
ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնն ու ԵՊՀ մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնն այսօր կազմակերպել էին «ԵՊՀ մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների հնարավորությունների կիրառումը ՀՀ աշխատաշուկայում» խորագրով միջոցառում:
ԵՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ՍՈՎՈՐՈՒՄ ԵՆ ԿԱՌԱՎԱՐԵԼ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
ԵՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ՍՈՎՈՐՈՒՄ ԵՆ ԿԱՌԱՎԱՐԵԼ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնն այսօր կազմակերպել էր «Ժամանակի կառավարման հմտությունները» թեմայով սեմինար-դասընթաց։