կամ
Բիզնես ադմինիստրատոր «AMPIS» համակարգի գծով
ԱՇԽԱՏԱՆՔ
AMX | Armenia Securities Exchange and Central Depository of Armenia-ին անհրաժեշտ է բիզնես ադմինիստրատոր «AMPIS» համակարգի գծով:

Հիմնական պարտականություններ

 • Կենսաթոշակային համակարգի ծրագրային լուծումների բարելավմանն ուղղված միջոցառումների ձեռնարկում, նոր մոդուլների մշակում, թեստավորում և նոր տարբերակների տեղադրում,
 • Բիզնես գործընթացների ավտոմատացման աշխատանքների իրականացում,
 • Ֆոնդի ակտիվների պահպանման, հաշվառման,  դրանց նկատմամբ հսկողության իրականացման, զուտ ակտիվների հաշվառման համար ծրագրային լուծումների մշակում, թեստավորում և սպասարկում,
 • Հաշվի օպարատորների աշխատակիցների համար ատեստավորման համակարգի մշակում,
 • «ԱՄՊԻՍ» համակարգի սպասարկման ապահովում, նոր մոդուլների մշակում,
 • Ծրագրային համակարգերում հաշվետվությունների ներբեռնման, տվյալների փոխանակման կամ արտացոլման նպատակով ավտոմատացումների մշակում և իրականացում,
 • Ռեեստրավարման և պահառության ծառայությունների մատուցման շրջանակներում ծրագրային լուծումների ընթացիկ սպասարկման ապահովում,
 • Ֆոնդի կառավարիչներից ստացված հանձնարարականների և գործարքի հետ կապված փաստաթղթերի ստուգման և ուսումնասիրությունների իրականացում, դրանից բխող գործառնությունների հաստատում,
 • «ԱՄՊԻՍ» համակարգում պարամետրերի և տվյալների գրանցում և վերանայում, օգտագործողների գրանցմանը, իրավասությունների տրամադրմանը, համակարգում գործառնությունների կատարմանն օժանդակում,
 • Ֆոնդի ակտիվներով գործառնությունների կատարմանն օժանդակում, գործարքների հետ կապված փաստաթղթերի ուսումնասիրում։

Պահանջվող որակավորումներ և հմտություններ

 • Մագիստրոսի կոչում կամ համարժեք որակավորում ֆինանսների կամ տնտեսագիտության ոլորտում,
 • Առնվազն 2 տարվա փորձ ֆինանսական ոլորտում,
 • Արժեթղթերի շուկայի մասին գիտելիքների առկայություն,
 • Տեխնիկական առաջադրանք կազմելու ունակություն, նմանատիպ աշխատանքային փորձի առկայություն,
 • Կենսաթոշակային համակարգի և ֆոնդի կառավարիչների գործունեության մասին պատկերացում,
 • ՀԾ բանկ համակարգի լավ իմացություն,
 • «ԱՄՊԻՍ» ծրագրի իմացությունն առավելություն է,
 • Համակարգչային գիտելիքներ և ՏՏ ենթակառուցվածքի լավ իմացություն,
 • Սթրեսային իրավիճակում արագ կողմնորոշվելու և սեղմ ժամկետներում խնդիրներին լուծում տալու ունակություն,
 • Թիմում աշխատելու ունակություն,
 • Անգլերենի գերազանց և ռուսերենի լավ իմացություն։

 

Ցանկացողները կարող են ռեզյումեներն (անգլերենով կամ ֆրանսերենով) ուղարկել ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի acc@ysu.am էլեկտրոնային հասցեին՝ թեմա (Subject) բաժնում նշելով աշխատանքի անվանումը:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 01.10.2019թ.:

Ֆակուլտետ
«ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՍԵՄԻՆԱՐ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԵՊՀ-ՈՒՄ
«ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՍԵՄԻՆԱՐ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԵՊՀ-ՈՒՄ
ԵՊՀ Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների անվան գրադարանի Ադամյան սրահում Շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի ու «Quick Start»-ի համատեղ ջանքերով այսօր տեղի է ունեցել «Ներկայացման հմտություններ» խորագրով սեմինար-քննարկում:

100-ԱՄՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ. ՀԱՐՅՈՒՐԱՄՅԱԿԸ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ Ե՛Վ ՎԵՐՋՆԱԿԵՏ Է, Ե՛Վ ՄԵԿՆԱԿԵՏ, ՈՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ԵՆ ԳՏՆՎՈՒՄ ԻՐԵՆՑ ՈՒՍՈՒՄԸ ՄԱՅՐ ԲՈՒՀՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ԲՈԼՈՐ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ
100-ԱՄՅԱԿԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ. ՀԱՐՅՈՒՐԱՄՅԱԿԸ ՄԻԱԺԱՄԱՆԱԿ Ե՛Վ ՎԵՐՋՆԱԿԵՏ Է, Ե՛Վ ՄԵԿՆԱԿԵՏ, ՈՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ ԵՆ ԳՏՆՎՈՒՄ ԻՐԵՆՑ ՈՒՍՈՒՄԸ ՄԱՅՐ ԲՈՒՀՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ԲՈԼՈՐ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ
ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը, ավանդույթի համաձայն, ամեն տարի հավաքագրում է շրջանավարտների տվյալները, որպեսզի կարիերայի զարգացմանն ուղղված միջոցառումների և թափուր աշխատատեղերի մասին տեղեկատվությունը հասանելի դարձնի նրանց:
ԵՊՀ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ. ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ
ԵՊՀ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅՈՒՄ. ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՀԵՏ
ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնն ու ԵՊՀ մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների և կենսավառելիքի նորարարական կենտրոնն այսօր կազմակերպել էին «ԵՊՀ մանրէաբանական կենսատեխնոլոգիաների հնարավորությունների կիրառումը ՀՀ աշխատաշուկայում» խորագրով միջոցառում: