կամ
Լիզինգային գործառնությունների բաժնի Մասնագետ,Կորպորատիվ Վարկավորման Ծառայություն
ԱՇԽԱՏԱՆՔ
«Ամերիա» ՓԲԸ-ին անհրաժեշտ է լիզինգային գործառնությունների բաժնի Մասնագետ,Կորպորատիվ Վարկավորման Ծառայություն։

Հիմնական պարտականություններ

 • Լիզինգի վերաբերյալ խորհրդատվության տրամադրում պոտենցիալ լիզինգառուներին` լիզինգի առանձնահատկությունների ներկայացում
 • Լիզինգի հայտի ուսումնասիրություն` հայտ ներկայացնող ձեռնարկության գործունեության  ֆինանսական վերլուծություն, ռիսկերի գնահատում և  բացահայտում
 • Ձեռնարկության գործունեության ուսումնասիրության կամ մոնիտորինգի նպատակով այցելություն հաճախորդի գործունեության վայր
 • Լիզինգի տրամադրման նպատակահարմարության վերաբերյալ եզրակացության պատրաստում և ներկայացում Բանկի իրավասու մարմնի հաստատմանը
 • Լիզինգի առարկայի մատակարար կողմ հանդիսացող ընկերության հետ բանակցությունների վարում, վճարման և այլ պայմանների համաձայնեցում
 • Լիզինգի առարկայի ձեռք բերման հետ կապված առուվաճառքի, բեռնափոխադրման, մաքսազերծման և այլ անհրաժեշտ պայմանագրերի և փաստաթղթերի պատրաստում
 • Լիզինգի առարկայի մատակարարման ժամկետի հսկողություն և հանձնման-ընդունման գործընթացի կազմակերպում
 • Ընթացիկ լիզինգառու-հաճախորդների մոնիտորինգ (ֆինանսական գործունեության վերլուծություն, լիզինգի առարկայի վիճակի հսկողություն)
 • Տրամադրված լիզինգի ընթացիկ սպասարկում` լիզինգառու-հաճախորդի կողմից վճարային պարտավորությունների պատշաճ կատարման հսկում և ժամկետանց պարտավորությունների կանխում, Մատակարար կազմակերպությունների հետ բանակցությունների վարում և համագործակցությունների հաստատում լիզինգով վաճառքների իրականացման նպատակով
 • Բաժնի ղեկավարի և/կամ ուղղության ղեկավարի կողմից հանձնարարականների կատարում,
 • Հաշվետվությունների կազմում ըստ անհրաժեշտության

Պահանջվող որակավորումներ և հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտական կամ տեխնիկական ոլորտում
 • Առնվազն 2 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ
 • Ֆինանսական վերլուծության և ռիսկերի գնահատման փորձ
 • Անալիտիկ և ճկուն մտածելակերպ 
 • Թիմում աշխատելու, տարբեր իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու և հարմարվելու    կարողություն
 • ՀԾ Բանկ, MS Office ծրագրերի տիրապետում
 • Հայերենի, ռուսերենի, անգլերենի գերազանց իմացություն

Ցանկացողները կարող են լրացնել դիմում-հայտը:

 

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է՝ 08.09.2021թ․։

Ֆակուլտետ
ԵՊՀ-ՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ «ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԴԵՐԸ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
ԵՊՀ-ՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ «ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԴԵՐԸ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի կազմակերպած դասընթացի նպատակն էր մասնակիցներին ծանոթացնել հանրային հաղորդակցման հիմքերի, հանրային արշավների կազմակերպման փուլերի, PR ռազմավարությունների մշակման, PR նախագծերի պլանավորման և ներկայացման հիմունքներին, ինչպես նաև ներկայացնել կազմակերպության հեղինակության և վարքի բարելավմանն ուղղված առաջարկների և հանձնարարականների մշակման սկզբունքները։
ԵՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՏԱՐԲԵՐ ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ
ԵՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՏԱՐԲԵՐ ԲԱԺԻՆՆԵՐՈՒՄ
ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի և ՀՀ կենտրոնական բանկի համագործակցության շրջանակում կազմակերպվեց տեղեկատվական հանդիպում բանկի նոր՝ «Երիտասարդ մասնագետների ներգրավման ծրագրի» շրջանակում։ Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումը տարբեր ֆակուլտետներում սովորող ուսանողների հետ նպատակ ուներ ծանոթացնելու ուսանողներին ՀՀ կենտրոնական բանկի գործունեությանը, ներկայացնելու բանկի կողմից առաջարկվող նոր ծրագիրը:
ԵՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ԾԱՆՈԹԱՑԱՆ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
ԵՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ԾԱՆՈԹԱՑԱՆ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
ԵՊՀ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի կողմից կազմակերպված հանդիպման նպատակն էր ուսանողներին և շրջանավարտներին ներկայացնել ֆինանսաբանկային համակարգում աշխատանքային փորձ չունեցող երիտասարդների համար նախատեսված «Դարձի՛ր բանկիր» ծրագիրը և բանկային ոլորտում աշխատանքի հնարավորությունները: