Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>

Bachelor's Programmes:

Armenian Language and Literature


Master's Programmes:

World Literature and Theory of Literature
Contemporary Armenian Literature and Literary Criticism
Modern Armenian Language and Translation Studies
History of Armenian Language and Linguistics
History of Armenian Literature

Entrant
Latest Publications
Արշակ Չոպանյանի կյանքի և գործունեության նկարագիրը
2022 | Article
Պատմաբանաիրական հանդես, 2022, 63-88 էջ
|
Պետրոս Դուրեանը գնահատականների զուգակշիռքում
2022 | Article
Էջմիածին, 2022, 80-96 էջ
|
Խաչատուր Աբովյանը՝ նոր ընթերցմամբ (Առաջաբան Աստղիկ Սողոյանի՝ «Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը» գրքում)
2022 | Book
Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ․, 2022, էջ 5-8
|
Հովհաննես Դրասխանակերտցին և ժողովրդական բանահյուսությունը
2021 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2021, 3, 107-119 էջ
|
Վարկած Վահագնի առասպելաբանական կերպարի վերաբերյալ
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 3 (36), էջ 31-39
|