Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Անի Աբրահամյան, Նազիկ Հարությունյան
Անգլիայի կրթության զարգացման պատմությունը 6-ից 11-րդ դարերում
2017 | Article
Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2, 271-273 էջ, Հայաստան
Մշո և Կարնո բարբառների տիպաբանությունը (Ընդհանրություններ և տարբերություններ)
2017 | Article
ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն: Գիտական աշխատություններ: 2017թ․, XX, 80--88 էջ, Հայաստան
|
Տեղաշարժեր Գեղամավանի խոսվածքում
2017 | Article
Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 2(36), 35-46 էջ, Հայաստան
|
Ծիսապաշտամունքային մոտիվները փեսայի շեմի հարսանեկան ծիսերգերում
2017 | Article
ԿԱՃԱՌ գիտական տարեգիրք: 2017թ․, 2017, N 1, 395-399 էջ, Հայաստան
Եղիշե Չարենց - 120
2017 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես: 2017թ․, 2(205), 12-31 էջ, Հայաստան
|
Լատիներենի ածականի ուսուցման մի քանի հարցեր
2017 | Article
Մանկավարժական միտք: 2017թ․, 1-2 (64--65), 150-156 էջ, Հայաստան
|
Տեքստային իրականություն և պատմական իրականություն. Կորյուն
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2(11), 148-158 էջ, Հայաստան
|
Գրիգոր Նարեկացին Հրանտ Թամրազյանի գնահատմամբ
2017 | Article
Ակունք: 2017թ․, 1 (15), 116-122 էջ, Հայաստան
|
Գրիգոր Ղափանցյանը ընդհանուր լեզվաբանության տեսաբան
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 3-12
|
Գրիգոր Ղափանցյանը հատկանավանգետ
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 13-23
|