Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Արդի արևելահայերենի վերաբերականների տրոհության մի քանի հարցեր
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 51-60
|
7-8-րդ դարերի շարականների լեզվի բառիմաստային և ձևաբանական որոշ առանձնահատկություններ
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 1 (22), էջ 61-70
|
Оценки Валерия Брюсова армянской поэзии век спустя (Հայ պոեզիայի Վալերի Բրյուսովի գնահատականները մեկ դար անց)
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2016 № 3 (6), էջ 3-17
|
Կ. Ի. Աթայան
Բալիստիկ Ճոճանակի հետազոտումը
2016 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2015թ․1-2, 21-24 էջ
Մանուկ Աբեղյանը բառարանագիր
2016 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2016, 91-98 էջ
Մշո և Կարնո բարբառների տիպաբանությունը (ընդհանրություններ և տարբերություններ)
2016 | Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության 9-րդ միջազգային գիտաժողով: 2016,
|
Մարինե Ղազարյան
Ծննդավայրի և մանկության պատկերը Հովհ. Գրիգորյանի «Հրեշտակներ մանկության երկնքից» շարքում
2016 | Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը. հայագիտության արդի հիմնահարցեր: 2016, 328-330 էջ
|
Թագակիր անձի առաքելությունը ժողովրդական արքայապատում հեքիաթում, 8-րդ հեքիաթագիտական գիտաժողով
2016 | Article
Արքայի դերի ու առաքելության ժողովրդական ըմբռնումները իրապատում հեքիաթում: 2016, 18-19 էջ
Ժամանակակից հայերենի ենթաշրջանը Գ. Ջահուկյանի շրջանաբաժանման «սխեմայում»
2016 | Article
Գիտաժողովի նյութեր: 2016, 23-31 էջ
Թեմայի և թեմատիկայի անհամաձայնությո՛ն, թե՛ օրինաչափություն
2016 | Article
Ավետիս Ահարոնյան - 150 միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2016, էջ 26-38
|