Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ
2016 | Book
Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 148 էջ, Հայաստան, Երևան
Գրականության տեսության արդի խնդիրներ
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 328 էջ, Հայաստան, Երևան
|
Հայ միջնադարյան գրականություն
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 361 էջ, Հայաստան, Երևան
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Լեոնիդ Թելյան , Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2016 | Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ, Հայաստան
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Սամվել Մուրադյան , Անիչկա Ղազարյան, Պետրոս Կարեյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2016 | Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 272 էջ, Հայաստան
Խոսքիմասային տեղաշարժերն արդի հայերենում
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Տիգրան Մեծ, 2016թ․, 68 էջ, Հայաստան
Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի: 2016թ․, 255 էջ, Հայաստան, Երևան
Հայոց լեզու
2016 | Book
Դասագիրք: Մանմար: 2016թ․, 160 էջ, Հայաստան
Կամո Աթայան
Ֆիզիկայի ուսուցման տեսություն և մեթոդիկա
2016 | Book
Դասագիրք: Զանգակ: 2016թ․, 400 էջ, Հայաստան
Սովորողների ինքնավերլուծության եվ ինքնագնահատման մեթոդների կիրառման հիմնախնդիրը դասավանդման գործընթացում
2016 | Article
Երիտասարդ գիտնականների միջազգային, ամառային դպրոց «Կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրները»: 2016, էջ 11-16 էջ, Հայաստան
|