Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Եղիշե Չարենց և Ավետիս Ահարոնյան
2016 | Article
Ավետիս Ահարոնյան: 2016, 59-81 էջ
|
Նոր հայագիտության ռահվիրան ու խորհրդանիշը (Հրաչյա Աճառյանի ծննդյան 140-ամյակի առթիվ)
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 81-85
|
Երեխայի դաստիարակությունն ընտանիքում տնտեսավարման նոր համակարգի պայմաններում
2016 | Article
Մանկության հիմնախնդիրը ժամանակակից հայ ընտանիքում: 2016, 9-14 էջ
|
Լեզվի և մտածողության փոխհարաբերությունը տեքստում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 60-69
|
Վրացերենից փոխառյալ հիմքերով բառակազմական կաղապարներ միջին հայերենում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 49-59
|
Դիտարկումներ հայերենի բարձրագույն խորհրդի որոշումների վերաբերյալ (ուղղախոսություն և ուղղագրություն)
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 25-36
|
Diana Mnatsakanyan
Իրականի և երևակայականի անժամանակ խաչմերուկներում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 15-24
|
Հումանիտար գիտությունների «ճգնաժամը» և գրաքննադատությունը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-14
|
Հայոց լեզու
2016 | Book
Դասագիրք: Մանմար, 2016թ․, 183 էջ
Арутюнян Н. К. , Варданян И. К., Акопян Н. Р., Антанесян С. С., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Хачатрян А. Г., Черницкая А. Л., Шилова К. Ю., Шилова О. М., Шитикова Е. В.
Образование, культура и ценностные ориентации современного мира
2016 | Book
Филиал СПбГЭУ в г. Череповце, 2016, 285 стр.