Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Diana Mnatsakanyan
Իրականի և երևակայականի անժամանակ խաչմերուկներում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 15-24
|
Հումանիտար գիտությունների «ճգնաժամը» և գրաքննադատությունը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 3-14
|
Հայոց լեզու
2016 | Book
Դասագիրք: Մանմար, 2016թ․, 183 էջ
Арутюнян Н. К. , Варданян И. К., Акопян Н. Р., Антанесян С. С., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Хачатрян А. Г., Черницкая А. Л., Шилова К. Ю., Шилова О. М., Шитикова Е. В.
Образование, культура и ценностные ориентации современного мира
2016 | Book
Филиал СПбГЭУ в г. Череповце, 2016, 285 стр.
Հոդվածներ
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 256 էջ
Երվանդ Օտյան. արցունքոտ ծիծաղի մեծ վարպետը
2016 | Book
Վան Արյան, 2016թ․, 304 էջ
Տողամիջյան ընթերցումներ
2016 | Book
Վան Արյան, 2016թ․, 332 էջ
ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի 95-ամյա անցած ուղին
2016 | Book
Զանգակ, 2016թ․, 144 էջ
Հովհաննես Շիրազ. Բանաստեղծը, Մարդը
2016 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 408 էջ
Արդի հայերենի քերականության հարցեր
2016 | Article
Հեղինակային հրատ., 2016թ․, 128 էջ