Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Albert A. Makaryan

Head of Chair | Chair of History of Armenian Literature and Literary Theory After Academican
Education
1982 - 1985: Yerevan State University, the faculty of Armenian Philology,post-graduate of the Chair of Armenian Literature
1976 - 1981: Yerevan State University, Department of Armenian Language and Literature at the faculty of Armenian Philology

Academic degree
candidate – “ National Big Shots”, 1986, Yerevan State University
doctoral – “The Western Armenian Literary Portrait”, 2002, Yerevan State University

Professional experience
2005 - up to now: Professor at the Chair of Armenian Literature in Yerevan State University
1986 - 2005: Assistant professor at the Chair of Armenian Literature in Yerevan State University
1981 - 1986: Assistant at the Chair of Armenian Literature in Yerevan State University

Academic courses
History of the Armenian New Literature of the 19th century
Hakob Paronyan and traditions of Armenian Satire
Armenian Satire

Scale of professional interests
Western Armenian Literature
Armenian New Literature
Satire

Languages
Armenian,Russian, German (reads and translates with the help of dictionary)

Professional membership
2003 - up to now: HAC RA (Higher Attestation Commission of the Republic of Armenia) secretary of 012 Council of Literary Criticism awarding degrees of doctor of Philological Sciences
2001- up to now: secretary of the faculty of Armenian Philology in Yerevan State University

Nikolay Gogol and Raphael Patkanyan: The Philosophy of Horror
2022 | Article
WISDOM, 2022, 3 (2), 112-123
|
Խաչատուր Աբովյանը՝ նոր ընթերցմամբ (Առաջաբան Աստղիկ Սողոյանի՝ «Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը» գրքում)
2022 | Book
Երևան, «Էդիթ Պրինտ» հրատ․, 2022, էջ 5-8
|
Արտադիպաշարային տարրերը Հակոբ Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկանները» վիպակում
2021 | Article
«Կեանքը եւ վէպի ընդգրկումները․ ազդեցութիւններ եւ զարգացման ուղենիշներ», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (27 Մայիս, 2021, Երեւան), Երևան, 2022, «ՎՄՎ-Պրինտ» հրատ․, էջ 73-84
|
Խորագետ ու համեստ գիտնականը․ Ալբերտ Շարուրյան (Վերջաբան «Պետրոս Դուրյանը վավերագրերում և ժամանակակիցների հիշողություններում» գրքում)
2021 | Book
Երևան, «Արմավ» հրատ․, 2021, էջ 129-139
|
Ստեփան Զորյանի «Ջրհորի մոտ» պատմվածքի դասավանդումը
2021 | Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 4 (53), էջ 145-155
|
Հակոբ Պարոնյանի մանկական պատմվածքները
2021 | Article
«Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1, էջ 202-215
|
Հակոբ Պարոնյանը մանկագիր
2021 | Book
Մենագրություն, «Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 188 էջ
|
Գուրգեն Մահարու ինքնակենսագրական վիպակների դասավանդման շուրջ
2021 | Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 3 (52), էջ 150-174
|
Ակսել Բակունց. «Սպիտակ ձին» (դասավանդման մի քանի խնդիրներ)
2021 | Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 2 (51), էջ 168-186
|
Գրականագիտության տիրույթներում
2021 | Book
«Արմավ» հրատ., Երևան, 2021, 292 էջ
|
Դերենիկ Դեմիրճյան. «Ավելորդը» (դասավանդման մի քանի խնդիրներ)
2021 | Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1 (50), էջ 154-175
|
Հովհաննես Շիրազի քնարերգությունը (դասավանդման մի քանի խնդիրներ)
2021 | Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 5 (54), էջ 115-141
|
Ղևոնդ Ալիշան․ մարդը և բանաստեղծը
2021 | Article
«Հ․ Ղևոնդ Ալիշան – 200․ Հոբելյանական գիտական նյութերի ժողովածու», Երևան, 2021, ՀՀ ԳԱԱ, «Գիտություն» հրատ․, էջ 154-178
|
Իրապատում հեքիաթը Հակոբ Պարոնյանի «Թատրոն. բարեկամ մանկանց» պարբերականի ժանրայի համակարգում
2020 | Article
Երևան, 2020, էջ 23-33
|
Երվանդ Օտյանի «Մեր երեսփոխանները» պատմական լույսի ներքո
2020 | Article
«Երվանդ Օտյան և Լևոն Շանթ», ծննդյան 150-ամյակներին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2020, ԵՊՀ հրատ., էջ 67-75
|
Հրաշքի մոտիվը աստվածաշնչյան պատումների համապատկերում («Թատրոն. բարեկամ մանկանց»)
2019 | Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2019, թիվ 2 (44), էջ 60-69
|
Գիգեսի մատանու առասպելը. Հակոբ Պարոնյանից մինչև Ջոն Թոլքին
2019 | Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, Երևան, 2019, թիվ 3 (67), էջ 71-84
|
Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջեր»-ը և ֆրանսիական «Պոլիշինել» երգիծաթերթը
2019 | Article
«Հայ-ֆրանսիական գրապատմական առնչություններ», Գիտական նստաշրջանի ժողովածու, ՀՊՄՀ, Երևան, 2019, էջ 63-73
|
Բանասիրական մի ճշգրտում «Պաղտասար աղբար»-ի առիթով
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 17-24
|
Հակոբ Պարոնյանի «Պաղտասար Աղբար» կատակերգության առաջին գրախոսության իմացական արժեքը
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 3 (27), էջ 3-22
|
Խորեն Գալֆայան (Նար-Պեյ). մարդը և կատակերգակը
2018 | Article
«Հայագիտության հարցեր», ԵՊՀ, 2018, թիվ 1 (13), էջ 119-139
|
Եվրոպականի ու ասիականի փոխհարաբերության գեղարվեստական ընկալումը Հակոբ Պարոնյանի «Լեռը մարգարէին քով չերթա նէ՝ մարգարէն լեռան քով կերթա» երգիծապատումի մեջ
2018 | Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, Երևան, 2018, թիվ 1 (61), էջ 59-74
|
Պետրոս Դուրյանի կյանքի և ստեղծագործության ուսուցումը բուհում
2018 | Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2018, թիվ 1 (39), էջ 100-110
|
Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզները»
2018 | Article
Վերջաբան՝ Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզները» գրքում, «Անտարես» հրատ., Երևան, 2018, 200 էջ, էջ 154-197
|
Կրկին Պարոնյանի հետ (նոր ընթերցումներ)
2018 | Book
Մենագրություն, «Անտարես» հրատ., Երևան, 2018, 312 էջ
|
Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան, Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 256 էջ
On Functional-Typological Plot of "Little Red Riding Hood" in European and Armenian Contexts
2018 | Article
Journal of comparative studies. 2018, 11 (40), pp. 42-60
|
Tigran Simyan, Albert Makaryan
On functional-typological plot of ilittle red riding Hoodi in european and armenian contexts
2018 | Article
Daugavpils: Daugavpils Universit‚tes AkadÁmiskais apg‚ds ìSauleî, 2018, 42-60 pp.
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Վաչագան Ավագյան , Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյանվ , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան , Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2017թ․, 288 էջ, Հայաստան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 3
2017 | Article
«Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017
Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան , Սամվել Մուրա­դյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 2
2017 | Article
«Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017
Հանրահայտ մի հեքիաթի փոխադրության հետքերով. Շառլ Պերրո, Գրիմ եղբայրներ, Հակոբ Պարոնյան
2017 | Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 4 (60), 2017, էջ 123-140
|
Ռափայել Պատկանյանի վիպաշխարհը
2016 | Article
«ՎԷՄ» համահայկական հանդես, թիվ 3 (55), Երևան, 2016, էջ 85-118
|
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Լեոնիդ Թելյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ, Հայաստան
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Լեոնիդ Թելյան , Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2016 | Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Սամվել Մուրադյան , Անիչկա Ղազարյան, Պետրոս Կարեյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2016 | Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 272 էջ, Հայաստան
Զապել Եսայանի «Սիլիհտարի պարտեզները»
2016 | Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 1 (53), «Վէմ հանդէս» ՍՊԸ, Երևան, 2016, էջ 68-97
|
Հակոբ Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկանները» (մի քանի դիտարկումներ)
2016 | Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 2 (32), ՀՊՄՀ, 2016, էջ 102-116
|
Կառլո Գոլդոնի և Հակոբ Պարոնյան («Երկու տիրոջ ծառան» նույնանուն պիեսների համեմատական վերլուծություն)
2015 | Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» (Գիտական հանդես), թիվ 2 (19), ԵՊՀ, Երևան, 2015, էջ 196-208
|
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2015 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 288 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2015 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 304 էջ
Թագուհի Շիշմանյան (Օրիորդ Մենիկ)
2015 | Book
Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2015, 204 էջ
Երգիծանքը հայ միջնադարյան գրականության մեջ (հայ և եվրոպական միջնադարյան երգիծանքի համեմատական քննություն)
2014 | Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 1, Երևան, 2014
|
«Վերք Հայաստանի...» վեպի դասավանդման մի քանի հարցեր
2014 | Article
«Մանկավարժական միտք» ամսագիր, թիվ 1, Երևան, 2014
|
Հակոբ Պարոնյանը մանկավարժ
2014 | Article
«Մանկավարժության հիմնախնդիրները. միջազգային գիտաժողով», Երևան, 2014, 17-18 հոկտեմբեր:
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2013 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 320 էջ
Հրանտ Թամրազյան (Առաջաբան Հրանտ Թամրազյան, Երկեր, հ.Դ գրքում)
2013 | Article
«Նաիրի», 2013, էջ 3-22
|
Ա. Մակարյան , Ս. Թումանյան
Էլջին Գրոսքլոուսը և իր «Արարատ» վեպը
2013 | Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 1 (41), Երևան 2013, էջ 70-116
|
Հարություն Ալամդարյան
2013 | Book
Մենագրություն, 2-րդ հրատարակություն, Երևան, 2013, 193 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, I մաս
2012 | Book
Երևան, 2012, 176 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, IV մաս
2012 | Book
Երևան, 2012, 248 էջ
Նորահայտ էջեր Օտյանների գերդաստանից
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի Մատենադարանի» հանդես, թիվ 19, Երևան, 2012, էջ 359-378
|
Տրոհված միջուկի հայտնությունը
2012 | Article
«Վէմ», համահայկական հանդէս, Երևան, 2012, թիվ 1 /37/, հունվար-մարտ:
Ասք ներքին ժամանակի (Գրախոսություն Հր. Թամրազյանի` «Բանաստեղծություններ, էսսեներ, գրական դիմանկրներ, հոդվածներ» գրքի մասին)
2011 | Article
«Ազգ», թիվ 11, Երևան, 2011
Հակոբ Պարոնյանի «Պտույտը...» ակնարկաշարի նորահայտ տարբերակները,
2011 | Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 2, Երևան, 2011
|
Լ. Սաֆարյան , Ա. Մակարյան
Տխուր հայը (Էլիաս Կանետիի ինքնակենսագրական եռապատումը)
2011 | Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, Երևան, 2011, թիվ 2(34), էջ 217 (I) - 232 (XV)
|
«Նոճյաց տղայի» առասպելը (Պետրոս Դուրյանի ծննդյան 160-ամյակի առիթով)
2011 | Article
«Գիտության աշխարհում» հանդես, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 2011, թիվ 3, էջ 28-34
|
«Հասկեր. մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգիրք»
2010 | Article
Հայ մանկական առաջին պարբերականը, թիվ 1, Երևան, 2010
|
Թագուհի Շիշմանյան` արևմտահայ գրականության կորուսյալ ասուպը
2010 | Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 4, Երևան, 2010
|
Արևմտահայ երևելի գրագետը (Թեոդիկ)
2009 | Article
«Նոր-Դար», թիվ 3-4, Երևան, 2009
Կաֆկայի «Հաշվետվություն ակադեմիայի համար» պատմվածքը,
2009 | Article
«Հայոց լեզու և գրականություն», թիվ 3-4, Երևան, 2009
Լևոն Շանթի «Հին աստվածները» և Վիլյամ Գոլդինգի «Սրաձողը» (Համեմատական վերլուծություն)
2009 | Article
Երևան, «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 1 (26), ապրիլ-հունիս, 2009,Ալ. Մակարյան (ԵՊՀ, Հայ գրականության ամբիոն)
|
Հայագիտության անխոնջ նվիրյալը (պրոֆ. Ս. Պ. Մուրադյանի ծննդյան 60-ամյակի առթիվ),
2005 | Book
«Երևանի համալսարան», 2005
Հարություն Ալամդարյան
2005 | Book
Մենագրություն, Երևան, 2005, 193 էջ
|
«Չափաբերականք» ժողովածուի տաղաչափական արվեստի և որոշ գաղտնագրումների շուրջ
2004 | Article
«Նոր-Դար», թիվ 1-2, Երևան, 2004
Հարություն Սըվաճյանի երգիծական մանրապատումները
2004 | Article
«Նոր-Դար», թիվ 3, Երևան, 2004
Ղևոնդ Ալիշանը և ազգային նոր երգի ծնունդը
2004 | Article
«Համատեքստ - 2004», Երևան, 2004
Հակոբ Պարոնյանը ժամանակակիցների հուշերում և վավերագրություններում
2004 | Article
Դասագիրք, Երևան, 2004
«Երրորդ ապստամբությունը» (Արևմտահայ ութսունականների իրապաշտական շարժման պատմությունից)
2003 | Article
«Համատեքստ - 2003», Երևան, 2003
Գրական դիմանկարի ժանրային տրոհումները «Մամուլ» երգիծահանդեսի էջերում
2002 | Article
«Համատեքստ - 2002», Երևան, 2002
Գրական դիմանկարի ժանրային ինքնօրինակությունները
2002 | Article
«Կանթեղ», թիվ 2, Երևան, 2002
Կիսադեմքերը քողավորած գրագիտուհին (Սիպիլը գրական դիմանկարիչ)
2002 | Article
«Նոր-Դար», թիվ 1, Երևան, 2002
Գրական դիմանկարը «Բյուզանդիոնի» էջերում
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 1, Երևան, 2002
Գրական դիմանկարի նախանմուշները (Հարություն Սըվաճյանը ժանրի ձևավորման առաջամարտիկ),
2002 | Article
«Կանթեղ», թիվ 1, Երևան, 2002
Արևմտահայ գրական դիմանկարը
2002 | Article
Մենագրություն, Երևան, 2002
Գրական դիմանկարի զոհրապյան դպրոցը
2002 | Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», թիվ 1, Երևան, 2002
Գրական դիմանկարը «Բյուզանիոնի» էջերում
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 211-214
|
Նահապետ Քուչակ. ուսումնասիրություններ, հոդվածներ, հայրեններ
2001 | Article
Դասագիրք, Երևան, 2001
Գրիգոր Զոհրապ, հատոր Ա
2001 | Article
Դասագիրք, Երևան, 2001
Գրիգոր Զոհրապի դիմանկարները
2001 | Article
«Կանթեղ», թիվ 6, Երևան, 2001
Մատթեոս Մամուրյանի դիմակարները
2001 | Article
«Կանթեղ», թիվ 4, Երևան, 2001
Պարոնյանական մի դիմանկարի առիթով
2001 | Article
«Նոր-Դար», թիվ 1, Երևան, 2001
Բեկորներ Հակոբ Պարոնյանի կյանքից
2000 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 133-142
|
Բեկորներ Հակոբ Պարոնյանի կյանքից
2000 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3, Երևան, 2000
Տաղանդավոր գրականագետի և համարձակ հետազոտողի հանդիպումը
1998 | Article
«Երևանի համալսարան», թիվ 2 - 3, Երևան, 1988
Գիտությունների մեր նոր դոկտորները,
1996 | Article
«Երևանի համալսարան», 1996
«Ես, պարոններ, ես պիտի ծիծաղեմ»
1993 | Article
«Հայաստանի Հանրապետություն», 31 մայիսի, Երևան, 1993
Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջերը»
1988 | Article
Մենագրություն, Երևան, 1988
Հրանտ Սմբատի Թամրազյան. կենսամատենագիտություն
1987 | Article
ԵՊՀ հրատ, Երևան, 1987
«Ազգային ջոջերի» գրական նախատիպերը
1985 | Article
«Սովետական գրականություն», թիվ 6, Երևան, 1985
Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջերի» ստեղծագործական պատմությունը
1985 | Article
«Հայոց լեզու և գրականություն», պրակ 5 - 6, Երևան, 1985
Իրականի և գեղարվեստականի հարաբերակցությունը «Ազգային ջոջերի» կերպարներում (Մկրտիչ Տիգրանյանի դիմանկարը)
1985 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (55), Երևան 1985թ., էջ 165-170
|