Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Alvard H. Semirjyan

Associate Professor | Chair of History of Armenian Literature and Literary Theory After Academican
Education
2002 - 2005 post graduating student in the chair of The Newest Armenian Literature of YSU
2000 - 2002 Yerevan State University, Department of Armenian Philology
Master's degree of philology in the field of Armenian literature
1996-2000 Yerevan State University, Department of Armenian Philology
• Bachelors degree, teacher of Armenian language and literature
• Red diploma of YSU

Academic degree
Doctoral theme - “Myths and archetypes in the prose of newest Armenian literature”, 12.09.2006, Scientific Chair of YSU

Professional experience
From 2015 to present: associated professor in the Chair of Theory of Literature and Critics of YSU
2008 - 2015: asistent in the Chair of Theory of Literature and Critics of YSU
2006 - 2008: Lecturer in Philology faculty of YSU

Academic courses
Introduction to Literature, Literary directions in 20-th century literature, Myth in 20-th century literature

Scale of professional interests
Armenian and International Literature, Theory of Literature and Critics of Literature, The history of Armenian Criticism

Participation in grant projects
2013 - 2015: Current Issues Of Armenian Folk And Literary Fairy Tale, supported by the RA MES State Committee of Science and Young Scientists Support progrsm under the patronage of the President of Armenia, in the frames of the research project N<13YR-6B0050>

Languages
Armenian, Russian, English, French, Romanian

Awards received
2000 - 2001 Best Student Of YSU

Ալվարդ Սեմիրջյան , Ա. Միրզոյան
Վավերագրականությունը Վարդան Դանիելյանի «Դոկումենտալ պոեզիա» գրքում
2020 | Article
Հայագիտական հանդես, 2(47), Եր., 2020, Էջ 54-65
Surrealism in Contemporary Armenian Art and Literature
2019 | Article
Surrealisms 2019, University of Exeter, August 29th – August 31st
Հայրենիքը՝ որպես պրոբլեմ գրական զուգահեռներում
2019 | Article
Հայագիտական հանդես, 3(45)Եր. 2019, էջ 43-57
Պոպուլիզմը և գեղարվեստական գրականությունը
2019 | Article
Կաճառ, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, գիտական պարբերական, Եր., 2019, էջ 50-59
Literary Relations in post-Soviet Armenian, Georgian And Azerbaijani literary texts
2018 | Article
International Conference Linguistic and Literary Studies On the Caucasus, Verona, 24-25 May, 2018
Տիկնիկը որպես պատկերի կառուցման հիմնական միջոցներից մեկը տարածական մոդեռնիստական արվեստում (Ա. Փարաջանով) և որպես մետաֆոր գրականության մեջ (Գ. Խանջյան)
2017 | Article
Մարդացած տիկնիկը ժողովրդական և հեղինակային հրաշապատում հեքիաթում, 9-րդ հեքիաթագիտական գիտաժողով, Գիտաժողովի ծրագիր և թեզիսներ, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, 22-23 դեկտեմբեր, 2017թ., էջ 13
Միֆի գեղագիըտական ընկալման միտումները 60-70-ական թվականների հայ արձակում
2016 | Article
Ջրբաժան 1960-70-ական թվականների արվեստագետների սերունդը, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Եր., 2016, Էջ 86-94
Հայ ժողովրդական և գրական հեքիաթի արդի հիմնախնդիրները, Current Issues of Armenian Folk and Literary Fairy Tale
2015 | Book
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն: 2015թ․, 288 էջ
|
20-րդ դարի գրական-գեղարվեստական ուղղությունները
2015 | Book
Երևան, Հեղինակային հրատ., 2015թ., 64 էջ
Հայ ժողովրդական և գրական հեքիաթի արդի հիմնախնդիրները
2015 | Article
Կոլեկտիվ մենագրություն, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն, 2015, էջ 91-106
Գիտակցության հոսքի գրականություն. տեսական որոշ դիտարկումներ
2015 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Երևան, Զանգակ, 2015թ, էջ 256-263
Գերբնականի խորհուրդը Լևոն Խեչոյանի «Տան պահապան հրեշտակը» հեքիաթների ժողովածուում
2014 | Thesis
Հեքիաթագիտական 6-րդ գիտաժողով, Գերբնականի խորհուրդը հեքիաթում, Երևան, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, 2014թ, էջ 41-42
Արդի հայ գրական հեքիաթի ժանրային առանձնահատկությունները
2014 | Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, Երևան, Զանգակ, 2014թ., էջ 198-205
Պոստմոդեռնիզմի գեղագիտության հետքերով Հովհ. Թեքգյոզյանի «Փախչող քաղաքը» կինովիպակը
2013 | Article
«Համատեքստ-2013», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 137-145
|
Երգիծանքը արդի հայ արձակում
2013 | Article
«Արդի հայ արձակի հիմնախնդիրները», Երևան, 2013, էջ 255 - 280
|
Գեղարվեստական լեզվի առանձնահատկությունները ժամանակակից հայ արձակում
2013 | Article
Journal Of The Society For Armenian Studies, Fresno, Volume 22, 2013, էջ 191-209
Գեղարվեստական լեզվի առանձնահատկությունները ժամանակակից հայ արձակում
2012 | Thesis
Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիա, Լեզվաբանության ինստիտուտ, Հայ լեզվաբանության 9-րդ միջազգային գիտաժողով, Սանկտ-Պետերբուրգ, Նեստոր-Իստորիա, 2012թ., էջ 195-200 (անգլ. հայ., ռուս.)
Միֆակիրառության բնույթը արդի հայ արձակում
2007 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, 154 էջ
Արդի հայ թերթոն վեպը. Արմեն Շեկոյան «Հայկական ժամանակ»
2006 | Article
«Գարուն», Երևան, 2006, թիվ 11-12, էջ 78-83
Փոքր Մհերի միֆի վերարժևորման մի քանի դրսևորում արդի հայ արձակում
2005 | Article
«Համատեքստ - 2004», Երևան 2005, էջ 76-83
Արքետիպի խնդիրը գեղարվեստական մտածողության մեջ
2004 | Article
«Գարուն», Երևան, 2004, թիվ 6, էջ 48-51
Միֆի դրսևորման առանձնահատկությունները 20–րդ դարում
2004 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան 2004, թիվ 1 (112), էջ 92-102
Հայ արձակը 2001 թ-ի գրական մամուլում (թեմատիկ-գաղափարական շերտերը, գեղարվեստական արտացոլման միջոցները)
2002 | Article
«Նոր-Դար», Երևան 2002, թիվ 4, Էջ 242-263
Հայ արձակը 2001 թ-ի գրական մամուլում (ժանրը, հերոսը)
2002 | Article
«Նորք», Երևան, 2002, թիվ 3, էջ 114-139
Ինչո՞ւ Միրհավ
2001 | Article
«Կանթեղ», Երևան, 2001, թիվ 5, էջ 11-16