Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Anaida Zh. Movsisyan

Assistant | Chair of Armenian Language
Education
1982 - 1987 - Student at the Faculty of Philology, YSU
1995 - 2000 - Writer of thesis at the Chair of the Armenian Language, YSU

Academic degree
candidate theme - “The language of the Armenian translations” of A. Pushkin’s poems, 2004, the United Professional Council of the National Academy of Science, the Linguistic Institute after Hr. Atcharyan and 019 YSU

Professional experience
From 2002 up to this day - lecturer-assistant at the Chair of the Armenian Language, Faculty of Philology, YSU

Scale of professional interests
Theory of Translation, Stylistics

Languages
Russian, French

Ինչպես «թարգմանել» ժամանակը
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 1 (37), էջ 48-57
|
Իրակությունները որպես անհամարժեք բառապաշարի մաս
2016 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ, 2016, 213-220 էջ
|
Իրակությունների թարգմանության մի քանի հարցեր
2016 | Article
Կանթեղ, 2016, 2(67), 67-73 էջ
|
Թարգմանական վարժությունների դերը թարգմանության գործընթացում
2016 | Article
Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2(60-61), 272-276 էջ
|
Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի: 2016թ․, 255 էջ
Մ. Լերմոնտովի Առագաստ բանաստեղծության մի քանի թարգմանություններ
2010 | Article
Համատեքստ, 2010 թ.
Մ.Լերմոնտովի Դևը պոեմի Պարույր Սևակի և Վազգեն Գևորգյանի հայերեն թարգմանությունները
2009 | Article
Հոդված Համատեքստ, 2009
Ա.Ս.Պուշկինի Անչար բանաստեղծությունը Նաիրի Զարյանի և Ալեքսանդր Ծատուրյանի թարգմանությամբ
2008 | Article
Համատեքստ , 2008, ԵՊՀ
Ա. Ս. Պուշկինի «Կովկաս» բանաստեղծությունը Ալ. Ծատուրյանի թարգմանությամբ
2002 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 190-194
|
Ա.Ս.Պուշկինի Կովկաս բանաստեղծությունը Ալ. Ծատուրյանի թարգմանությամբ
2002 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2002 թ, հ. 2
Ա. Ս. Պուշկինի թումանյանական թարգմանությունները
2001 | Article
Նոր-Դար, 2001թ., h. 1
Ա.Ս.Պուշկինի չափածո երկերի առաջին հայերեն թարգմանությունները
2000 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2000 թ., թիվ 2