Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Ani A. Shahnazaryan

Assistant | Chair of Armenian Literature
Education
Yerevan State University, Yerevan, Armenia, Faculty of Armenian Philology, Doctor of Philology
17 February 2012: Dissertation Subject: Armenian Literature, Title: "The Memoirs by Yervand Otyan"
Yerevan State University, Yerevan, Armenia, Faculty of Armenian Philology, Master’s Degree of Philology
Yerevan State University, Yerevan, Armenia, Faculty of Armenian Philology, Bachelor’s Degree of Philology

Employment Hystory
2006 up to date: Lecturer, Yerevan State University, Faculty of Armenian Philology, Chair of Armenian Literature
Teaching subjects: Literature of 19th century, Medieval Literature
2008 - 2010: Lecturer, Yerevan State Linguistic University after V.Brusov, Chair of Armenology
2004 - 2008: Assisstent, Yerevan State University, Faculty of Armenian Philology, Chair of Modern literature
2011 up to date: Senior researcher, Matenadaran, M. Mashtots Institute of Ancient Manuscripts
Group of Literature
Subject: Satire in medieval literature

Research
2004 up to date: Yerevan State University, Faculty of Armenian Philology
Subject: “Armenian Genocide History”
2011 up to date: Matenadaran, M. Mashtots Institute of Ancient Manuscripts
Subject: Satire in medieval literature

Languages
Armenian (native), Russian (good), English (fluent), German (good)

Երգիծանքը հայ միջնադարյան գրականության մեջ (հայ և եվրոպական միջնադարյան երգիծանքի համեմատական քննություն)
2014 | Article
«Վեմ» համահայկական հանդես, թիվ 1, Երևան, 2014
|
Երգիծանքը հայ միջնադարյան գրականության մեջ
2014 | Article
Հայ և եվրոպական միջնադարյան երգիծանքի համեմատական քննություն, Երևան, «Վեմ» համահայկական հանդես, Երևան, 2014, թիվ 1, էջ 76-97
Ասք հոգենյութի
2013 | Thesis
Խոհ Հրաչյա Թամրազյանի «Սրբազան խավար» գրքի լույսընծայման առիթով, «Ազգ» օրաթերթ, Երևան, 2013, դեկտեմբերի 5, էջ 6
Նորահայտ էջեր Օտյանների գերդաստանից
2012 | Article
«Բանբեր Երևանի Մատենադարանի» հանդես, թիվ 19, Երևան, 2012, էջ 359-378
|
Ժանրային խնդիրները Երվանդ Օտյանի հուշագրության մեջ
2009 | Article
«Բագին», 2009, թիվ 4, էջ 16-20
Եղեռնի վկան և աքսորյալը Օտյանի «Անիծյալ տարիներ» հուշագրության մեջ
2009 | Article
«Գարուն», 2009, թիվ 11-12, էջ 84-89
Տարածաժամանակային ընդգրկումները Օտյանի հուշագրության մեջ
2009 | Article
«Տասներկու տարի Պոլսեն դուրս», «Անիծյալ տարիներ», «Կանթեղ», 2009, թիվ 4 (41), էջ 13-21
Հեղինակային ես-ի դրսևորումները Օտյանի «Տասներկու տարի Պոլսեն դուրս» հուշագրության մեջ
2008 | Article
«Նորք», 2008, թիվ 3, էջ 121-128