Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Hayk A. Hambardzumyan

Associate Professor | Chair of Armenian Literature
Education
Yerevan State University, Philological Faculty, Department of Armenian language and literature (1999-2003) BA
MA 2003-2005

Academic degree
candidate – PhD “The typology group of epic Sasna Tsrer (Daredevils of Sassoun) and their features”, 2008, National Academyof Sciences of Armenia

Professional experience
4 years (2007-2011)

Academic courses
Armenian folklore
Armenian antique and medieval literature
Basics of the interpretation of the text
Scale of professional interests
Armenian folklore
Mithology
Criticism

Participation in grant projects
2007 - 2010: participient - The method and pereodisation of old Armenian literature

Languages
Armenian, Russian, English (reads and translates with the help of dictionary)

Professional membership
Member of Young Writers’ Section of Writers’ Union of RA

Awards received
2008 Literature Criticism Project “Best Five of the Year”

Some features of translation of the epic: english translations of the armenian national epic “David of Sassoun”
2017 | Article
Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова: Серия ЭПОСОВЕДЕНИЕ. 2017, № 2 (06 ), стр. 27-36
|
О некоторых эпико-мифологических мотивах армянского и карачаево-балкарского эпосов (на примере «Давида Сасунского» и «Нартиады»)
2016 | Article
Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова: Серия ЭПОСОВЕДЕНИЕ, 2016, №3 /03 /, 34-43
|
Re-readings of the epic Sasna Tsrrer (Daredevils of Sassoun) in contemporary Armenian prose: from epic to novel
2016 | Article
LEA - Lingue e Letterature d'Oriente e d'Occidente , 2016, 5, 103-116 pp.
|
«Սասնա ծռեր» էպոսի ուսումնասիրության նոր մեթոդների դասավանդումը բուհում
2016 | Article
Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3-4, 74-86 էջ, Հայաստան
|
«Սասնա ծռեր» էպոսի և ժողովրդական հեքիաթների դև-պառավներն ու վայրի բնության տիրակալ Ավդալը
2015 | Article
Ոսկե Դիվան, հեքիաթագիտական հանդես: 2015թ․5, 7-22 էջ
|
Թագուհի Շիշմանյանի երկերի ժողովածուն
2015 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2015թ․, 4, 146-152 էջ
|
Համո Սահյան. դիմանկարի փորձ
2014 | Article
Վէմ հանդես, թիվ 3, Երևան, 2014, էջ 249-267
Բանավոր էպոսն ու գրական ավանդույթը. փոխազդեցության ուղղություններ ու հնարավորություններ
2014 | Article
Բանբեր Մատենդարանի, N 20, Երևան, 2014, էջ 153-168
Առասպելաստեղծ աշխարհայացք և ստեղծագործական մեթոդ
2013 | Book
Դասախոսություն, Երևան, Անտարես, 2013թ., էջ 64
Ներկա ու բացակա աստծո պես. Հոր կերպարը արդի հայ արձակում
2013 | Article
«Ժամանակակից հայ արձակի հիմնախնդիրներ» գիտաժողով նյութերի ժողովածու, Երևան, 2013, էջ 145-162
Սայաթ-Նովայի առասպելականացումը
2013 | Article
«Գրականագիտական հանդես», թիվ ԺԴ (14), Երևան, 2013, էջ 45-54
Ժենյա Քալանթարյանի «Եղիշե Չարենց»(ուսումնասիրություններ) ժողովածուն
2013 | Article
«Վէմ» հանդես, 2013 թիվ 2 (42), էջ 205-212
Սասունցի Դավթի երկրորդ հարվածն ու Մելիքի քույրը
2013 | Article
«Էջմիածին», 2013, Գ, էջ 26-34
Կին-քաղաք, կին-ամրոց` աննվաճ ու նվաճված
2013 | Article
Գրանիշ ամսագիր, 2013/3,, էջ 3-9
Մահը որպես ապրելու առիթ ու ընտրության հնարավորություն` կենդանի խոզի ու ճամպրուկի միջև(Գուրգեն Խանջյանի «Ենոքի աչքը» վեպը)
2012 | Article
«Գրական թերթի», 2012, թիվ 43, էջ 56
Զուգահեռ ընթերցումներ
2012 | Book
Ուսումնասիրություններ և հոդվածներ, Երևան, Գրական Էտալոն, 2012 թ, 260 էջ
«Սասնա ծռեր» էպոսի մոտիվային ուղեցույցի ստեղծման սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները
2012 | Article
Հայկական էպոսը և համաշխարհային էպիկական ժառանգությունը (երրորդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2012, 206-216
Սասնա ծռեր էպոսի կերպարային համակարգի ուսուցումը
2012 | Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», Երևան, 2012, 1-2, էջ 99-107
Վիպական հերոսների գործառույթների փոխակերպումը
2011 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 135.2, Երևան 2011թ., էջ 31-38
|
Ծմակուտի «Չարքը». «Վիթխարու» կերպարի գեղարվեստական իրացման առանձնահատկությունները
2011 | Article
«Մաթևոսական ընթերցումներ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 139-149
|
Առասպելաստեղծ աշխարհայացք և ստեղծագործական մեթոդ
2009 | Article
«Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2009, էջ 120 - 134
Արդի երիտասարդական արձակը կամ արդի արձակի երիտասարդությունը,
2008 | Article
«Գանձասար. երիտասարդ գրողների խորհրդակցություն(խորհրդաժողովի նյութեր)», Ստեփանակերտ, 2008, էջ 19 - 24
«Սասնա ծռերի» Մշո պատումների կառուցվածքային որոշ առանձնահատկություններ
2008 | Article
«Էջմիածին», 2008, Զ - Է, էջ 113 - 117
2006 թվականի պատմվածքը
2007 | Article
«Գարուն», 2007, թիվ 1-2, էջ 99 - 105
Տարբերակայնության դրսևորումը «Սասնա ծռերի» պատումների տիպաբանական խմբերի ձևավորման գործընթացում
2007 | Article
«Գրականագիտական հանդես», 2007, Ա - Բ (Է - Ը), էջ 3 - 10
Մոտիվի գործառնականությունը վիպական տեքստում
2007 | Article
«Էջմիածին», 2007, Ը, էջ 77 - 82
Հայ վեպի գիտական պատմություն
2007 | Article
«Գրականագիտաական հանդես», 2007, 1-2, էջ 345 - 353
Հայ վեպի մեկ տարին
2006 | Article
«Գարուն», 2006, թիվ 12, էջ 99 - 106
Սոնա Վանի սրբազան պահմտոցին
2006 | Article
«Գրական թերթ», 27/01 2006
Անավարտ չու (բանաստեղծ Գագիկ Սահինյանի գրքի մասին)
2006 | Article
«Նարցիս», 2006, թիվ 4. էջ 37 - 41
Փոքր Մհեր. Գենեզիս և տիպաբանություն
2006 | Article
«Գրականագիտական հանդես», 2006, թիվ 1, Էջ 89 - 100
Անվախճան ոգորման խուլ արձագանքը (Նիկոլ Աղբալյան -130 միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն)
2006 | Article
«Գրականագիտական հանդես», 2006, թիվ 2, էջ 229 - 236
Շան կյանք լուրերի շարունակական բացակայության պայմաններում(Գուրգեն Խանջյանի վեպի մասին)
2006 | Article
«Գրական թերթ», 13/10/ 2006
Տասներորդ մուսան (կանանց պոեզիայի մասին)
2006 | Article
«Գրեթերթ», 2006, թիվ 2
Գր. Նարեկացու Մատեանի ժանրային առանձնահատկությունները
2006 | Article
«Էջմիածին», 2006, թիվ 2 - 3, էջ 89-95
Հեծանիվ հայտնագործողի փառքը (բանաստեղծ Վահե Արսենի գրքի մասին)
2004 | Article
«Գրական թերթ», 10/12 2004
Համաստեղյան մահվան տեսիլը
2004 | Article
«Գարուն», 2004, թիվ 11, Էջ 88 - 91