Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Larisa H. Mnatsakanyan

Professor | Chair of Modern Armenian Literature
Education
1963 - 1966: Post-Graduate student, Yerevan State University
1955 - 1960: Graduate Studies, Department of Philology, Yerevan State University

Academic degree
candidate - ‘Issues of Realism in armenian Literature’, 1969, Yerevan State University,
doctoral - ‘Western Armenian Literary Criticism of the early XX setury’, 1991. Yerevan State University

Professional experience
1996-present Professor, Yerevan State University, Department of Philology,
Modern Armenian Literature Chair,
1975-1996 Docent, YSU, Department of Philology, Modern Armenian
Literature Chair,
1971-1975 Lecturer, YSU, Department of Philology, Modern Armenian
Literature Chair

Academic courses
History of armenian Literary Criticism (bachelor),
Modern Armenian Literature (bachelor),
Literary Criticism in 1920-1940 (magistracy - MA-course),
Traditions of Western Armenian Literature (magistracy - MA-course)

Scale of professional interests
Western Armenian Literature Criticism,
Modern Armenian Literature

Languages
Armenin, Russian, English

Professional membership
Member, Degree Awarding Specialised (012) Council, Yerevan State University Since 1981

Awards received
YSU Honorary Diplomas

Չարենցագիտության երեկը, այսօրը, վաղը
2014 | Thesis
«Գրական թերթ», 2014, թիվ 8 (3197), էջ 6-7
Գրական ասուլիսները և դրանց գեղագիտական-պատմական դերը
2013 | Article
Գրական ասուլիսներ Կ. Պոլիս 1913 Ա-Զ, 2013, էջ 3-28
Հակոբ Քյուֆեճյան (Օշական) քննադատը «Մեհյանի» էջերում
2011 | Article
Հակոբ Օշական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2011, էջ 48-71
Հրանտ Մաթևոսյանը գրականության մասին
2011 | Article
«Մաթևոսյանական արձագանքներ -2» ժողովածու, Վանաձոր, 2011, էջ 66-82
Ինչ է գրականությունը Հ. Մաթևոսյանի տեսական բանաձևերում
2011 | Article
«Մաթևոսյանական ընթերցումներ-2» ժողովածու, Երևան, 2011, էջ 66-89
Պողոս Մակինցյանը քննադատ
2005 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 91-102
|
Վերհուշը Հրանտ Մաթևոսյանի արձակում
2005 | Article
«Մաթևոսյանական ընթերցումներ»
Երևան 2006
Շահան Շահնուրի ստեղծագործական կենսապատումը
2005 | Article
«Հայաստանի Հանրապետություն», 2005
Երևան 2005
Լի ապրած կյանք
2004 | Article
«Գրական թերթ», 2004, թիվ 3
Երևան 2004
Եղիա Տեմիրճիպաշյանը քննադատ
2003 | Article
«Համատեքստ», 2003, թիվ 3
Երևան 2003
Ե. Չարենցը «Բագին» հանդեսի էջերում
2002 | Article
«Չարենցյան ընթերցումներ-7»
Երևան 2002
ինչ է գրականություը Հրանտ Մաթևոսյանի տեսական բանաձևումներում
2001 | Article
Երևան 2001
Գիտնականի շարունակվող կյանքը (Էդ. Ջրբաշյանի «Փաստերի հետքերով» գրքի մասին)
2001 | Article
«Գրական թերթ», լրագիր
Երևան 2001
Ռ. Էլոյան, Երվադ Օտյանի քաղաքական երգիծանքը, Երևան, 1999
2000 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 226-229
|
Ռ. Էլոյանի «Երվանդ Օտյանի քաղաքական երգիծանքը»
2000 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 2
Երևան 2000
Հիմնարար ուսումնասիրություն (Հրանտ Թամրազյանի «Հայ քննադատություն» երեք հատորները)
1996 | Article
«Գրական թերթ», թիվ 11
Երևան 1996
Միսաք Մեծարենցը իր ժամանակի պոեզիայի քննադատ
1986 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 2
Երևան 1986
Վահագն Դավթյանի «Անկեզ մորենի»
1985 | Article
«Հայրենիքի ձայն», թիվ 25
Երևան 1985
Արևմտահայ 80-ականների սերունդը և իր գրական քննադատություն
1985 | Article
«Հայ քննադատության պատմություն», հ. 1
Երևան 1985