Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Parandzem G. Meytikhanyan

Associate Professor | Chair of Armenian Language
Education
1979 - 84 Yerevan State University Philological Faculty, Armenian
Language and Literature Department

Academic degree
Candidate of Philological Science, Associate Professor - “New Armenian words” based on the materials of 1991 Academic Council of Yerevan State University

Professional experience
1984 trainee-researcher in Common Philology Department, Yerevan State University
Since September 1984 - Armenian Philology Department, Yerevan State University

Course of Studies
Modern Armenian, lexicology, stylistics - Bachelor’s course
Neologisms in Modern Armenian - Bachelor’s course
Mother Tongue and the Problems of Translation (lexicology)- Bachelor’s course

Scale of professional interests
Modern Armenian, proper names science, lexicology, lexicography master’s degree)

Awards received
YSU diploma

Languages
Armenian, Russian, German, Greek

Նկատառումներ խոսքի մասերի դասակարգման և ներխոսքիմասային հարցերի շուրջ
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 sp2, էջ 57-62
|
Հայոց անվանարանը
2021 | Article
ԵՊՀ հրատ., 2021, 480 էջ, Հայաստան
The Choice of Names from the Perspectives of Time And Tradition
2020 | Article
«Բանբեր հայագիտության», 2020, թիվ 3 (24), էջ 170-184
Մականունը և դրա դրսևորումները անձնանվանագիտական տիրույթում
2020 | Article
«Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու», 2020, Դ, էջ 24-35
Կեղծանուն, ծածկանուն, մականուն տերմինների շուրջ
2020 | Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», 2020, թիվ 3, էջ 213-224
Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան, Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 256 էջ
Սուրբ Գրքի հայերէն թարգմանութեան խնդիրը եւ Մաշտոցի դերը այդ գործում
2017 | Article
Հայկազեան հայագիտական հանդէս: 2017, 37, էջ 435-440
|
Armenian Translation of Holy Bible and the Role of Mesrop Mashtots
2017 | Article
Language and Culture Scientific Peer Reviewed Journal: 2017, 18, 79-82 pp.
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Վաչագան Ավագյան , Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյանվ , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան , Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2017թ․, 288 էջ, Հայաստան
Աստվածաշնչի հատկանվանաբանություն
2017 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 508 էջ, Հայաստան, Երևան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 3
2017 | Article
«Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017
Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան , Սամվել Մուրա­դյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 2
2017 | Article
«Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017
Մանուկ Աբեղյանը բառարանագիր
2016 | Article
Աբեղյանական ընթերցումներ: 2016, 91-98 էջ
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Լեոնիդ Թելյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ, Հայաստան
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Լեոնիդ Թելյան , Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2016 | Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Սամվել Մուրադյան , Անիչկա Ղազարյան, Պետրոս Կարեյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2016 | Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 272 էջ, Հայաստան
Յատուկ անունների թարգմանական տարբերակները Աստուածաշունչ գրքերում
2016 | Article
ՀԱՆԴԷՍ ԱՄՍՕՐԵԱՅ, 2016թ․, համար 1-12, 429-456 էջ, Հայաստան
Աստծու անուններն ու անվանումները Սուրբ Գրքում (Հայր Աստված)
2016 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 2016թ․, 1, 141-158 էջ, Հայաստան
Էլոհիմ-Աստված, Սաբա(վ)ովթ-զորությունների Տեր բառերի ստուգաբանության շուրջ
2016 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2016թ․, 1/646/, 232-248 էջ, Հայաստան
Կուռ, Դիք, Չաստված և դրանց անունները Աստվածաշնչում
2016 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016թ․, թիվ 1(53), 98-109 էջ, Հայաստան
Ուղղագրական և բառային զուգաձևությունները ժամանակակից հայերենում
2015 | Article
Արդի հայերենի հիմնախնդիրներ, 2015, 97-102 էջ
Աստծուն տրված անուններն ու անվանումները Սուրբ Գրքում (Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի)
2015 | Article
Բանբեր հայագիտության, 2015թ․, համար 3, 155-166 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2015 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 288 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2015 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 304 էջ
Բանաստեղծական հատկանվանաբանություն. Թումանյանը և աստվածաշնչային անունները
2015 | Article
«Կրթություն» շաբաթաթերթ, 15.07.2015թ., 7-9 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2013 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 320 էջ
Հայերենի ուղղագրական նոր բառարան
2013 | Article
Վերահրատարակություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, Ե. 2013թ., 428 էջ
Աստվածաշնչի հատկանվանագիտություն. Եբրայական անունների քննություն
2013 | Article
Տարեգիրք. Աստվածաբանության ֆակուլտետ, 2013թ. էջ 86-106
Հովհ. Բարսեղյան, Փ. Մեյթիխանյան
Հայոց լեզու. հանրակրթական դպրոցի դասագիրք 9-րդ դասարանի համար
2013 | Book
Երևան, «Աստղիկ Գրատուն» հրատարակչություն, Ե., 2013թ., 160 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, I մաս
2012 | Book
Երևան, 2012, 176 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, IV մաս
2012 | Book
Երևան, 2012, 248 էջ
Սուրբ գրքի հայերեն թարգմանության շուրջ
2012 | Article
«Օրերե», Համաեվրոպական անկախ ամսագիր, 1042 /66/ 2012թ., Պրահա, էջ 54-56
Հովհ. Բարսեղյան, Փ. Մեյթիխանյան
Հայոց լեզու. հանրակրթական դպրոցի դասագիրք 8-րդ դասարանի համար
2012 | Book
Երևան, «Աստղիկ Գրատուն» հրատարակչություն, Ե., 2012թ., 160 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, II մաս
2011 | Book
Երևան, 2011, 248 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, I մաս
2011 | Book
Երևան, 2011, 248 էջ
Աստվածաշնչյան ոճանուններ
2011 | Article
«Նորք» հանդես, 2011թ., հ.1, էջ 141-150
Հայոց լեզու. Ուսուցչի ձեռնարկ 7-9-րդ դասարանների համար
2011 | Book
Երևան, «Աստղիկ Գրատուն» հրատարակչություն, Ե., 2011թ., 90 էջ
Հովհ. Բարսեղյան, Փ. Մեյթիխանյան
Հայոց լեզու. հանրակրթական դպրոցի դասագիրք 7-րդ դասարանի համար
2011 | Book
Երևան, «Աստղիկ Գրատուն» հրատարակչություն, Ե., 2011թ., 176 էջ
Աստվածաշնչի հատկանվանագիտություն. լեռնանուններ
2010 | Book
Լրաբեր 3, ՀՀ ԳԱԱ,Գիտություն հրատարակչություն, Երևան 2010, էջ 262-268
Աստվածաշնչի հատուկ անունների բառարանները
2010 | Article
Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն, Երևան 2010
Աստվածաշնչի հատկանվանագիտություն. մարգարեներ
2008 | Article
Հայ Աստվածաբան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ Հրատարակչություն, Երևան 2008, էջ 19-30
Աստվածաշնչի հատկանվանագիտության հիմնախնդիրները և եզրաբանությունը
2008 | Article
Կանթեղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան 2008, թիվ 3, էջ 66-77
Աստվածաշնչի հատկանվանագիտություն. տառադարձություն, ուղղագրություն
2008 | Book
ԵՊՀ Հրատարակչություն, Երևան 2008
Եղեռն բառի լեզվական քննություն
2007 | Article
Վեմ, թիվ 1 (26), Երևան, 2007, էջ 144-147
Մեսրոպ Մաշտոցը և Սուրբ Գրքի թարգմանությունը
2007 | Article
Կանթեղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան 2007, թիվ 1, էջ 59-65
Հայերենի ուղղագրական նոր բառարան (30 հազար բառային միավոր)
2005 | Book
ԵՊՀ Հրատարակչություն, Երևան, 2005 թ., 428 էջ
Աստվածաշնչի հատուկ անունների բառարանները
2004 | Article
Հայագիտություն և զուգադրական լեզվաբանություն, Դ պրակ, Երևան, 2004, էջ 135-142
Աստվածաշնչի և հայոց սուրբ անվանց բառարան
2001 | Book
ԵՊՀ Հրատարակչություն, Երևան 2001, 531 էջ
Նոր բառերի բացատրական բառարան
1996 | Book
Երևան, Փյունիկ, 1996թ., 208 էջ
Բառակազմական ակտիվության հանդես բերող հայերեն բաղադրիչներ
1990 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 174-180
|