Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Rousanna S. Shaboyan

Assistant | Chair of Armenian Language History
Education
1993 - 1998 YSU, Faculty of Armenian Philology
1998 - 2001 YSU, Faculty of Armenian Philology, Postgraduate study

Professional experience
1999-2011 - YSU, Faculty of Armenian Philology, Department of History Armenian language, lecturer

Academic courses
Old armenian language, History of Armenian language

Scale of professional interests
Old armenian language, History of Armenian language

Languages
Armenian, Russian, English

Գրաբարի բայի անցյալ կատարյալի հիմքի ուսուցումը բուհում
2016 | Article
Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3 - 4, 123 -128 էջ, Հայաստան
|
Գրաբարի բայի խոնարհման համակարգի ուսուցումը բուհում
2016 | Article
Thirteenth International Scientific Conference, «Институт общественной трансформации», Украина, 2016г. , УДК 873.01, X․9․
Սմբատ Սպարապետի (Գունդստաբլ) գրական ժառանգությունը
2010 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 130.2, Երևան 2010թ., էջ 29-37
|
Բայի դիմավոր ձևերի գործածությունը Սմբատ Սպարապետի «Դատաստանագրքում»
2010 | Article
Լեզու և կրթություն, Երևան, 2010թ․, № 1, էջ 26-34