Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Sevak A. Ghazaryan

Assistant | Chair of Modern Armenian Literature
Education
2010 - 2013: Ph.D. student at YSU, Department of Modern Armenian Literature
2004 - 2010: student at YSU, Armenian Philology Faculty

Academic degree
Candidate – “Paruyr Sevak's Unpublished Heritage: Fiction and Literary Criticism”, 2013, YSU

Professional experience
From 2013: Assistant Professor at YSU, Department of Modern Armenian Literature

Academic courses
History of Modern Armenian Literature
History of Newest Armenian Literature

Scale of professional interests
The History of the Novel Genre in Armenia and Abroad
What is World Literature
Criticism

Languages
Armenian, English, Russian

Պարույր Սևակ. «Ամանեջ»
2016 | Article
«Համայնապատկեր (գրական-մշակութային հանդես)», էջ 4, թիվ 69, 2016, Լոս Անջելես, ԱՄՆ
Պարույր Սևակ. Անլռելի զանգակատուն
2015 | Book
Երևան, 2015, 276 էջ (Խմբագիր՝ Սևակ Ղազարյան)
Պարույր Սևակ. Ամանեջ
2014 | Book
Երևան, 2014, 208 էջ (Տեքստը պատրաստեց և ծանոթագրեց Սևակ Ղազարյանը)
Պարույր Սևակի անտիպ ժառանգությունը. գեղարվեստական արձակ և գրականագիտություն
2014 | Book
Երևան, 2014, 150 էջ
Պարույր Սևակ. Սայաթ-Նովա
2013 | Book
Երևան, 2013, 504 էջ (Պատասխանատու խմբագիր՝ Սևակ Ղազարյան)
Պ. Սևակի արխիվի ճակատագիրը և ներկայիս վիճակը
2013 | Article
«Կանթեղ», թիվ 1, 2013, էջ 3-7
Պ. Սևակի «Ամանեջ» անտիպ վեպի ստեղծման պատմությունից
2012 | Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 3, 2012, էջ 80-85
Պարույր Սևակի «Կարծեցյալ Շապուհ Բագրատունին և վաղ վերածննդի հարցերը Հայաստանում» անտիպ աշխատությունը
2012 | Article
«Կանթեղ», թիվ 4, 2012, էջ 3-20
Հրանտ Մաթևոսյան և Վասիլի Շուկշին
2011 | Article
«Մաթևոսյանական ընթերցումներ 2», 2011, էջ 158-176
Եղիշե Չարենց, Ակսել Բակունց. մտերմություն և բարեկամություն
2009 | Article
«Կանթեղ», թիվ 3, 2009, էջ 3-17