Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Seyran Z. Grigoryan

Head of Chair | Chair of History and Literary Criticism of Modern Armenian Literature
Education
1984 - 1987: Post-Graduate Studies in Modern Armenian Literature, Department of Philology, Yerevan State University
1979 - 1984: Graduate Studies, Department of Philology, Yerevan State University

Academic degree
candidate - 1989, Yerevan State University

Professional experience
1991 - 2011: Docent, YSU, Department of Philology, Modern Armenian, Literature Chair,
1987 - 1991: Lecturer, YSU, Department of Philology, Modern Armenian, Literature Chair

Academic courses
The History of Modern Armenian Literature (bachelor),
Modern Armenian Poem (bachelor),
Independence period literature (masters)
Y. Charents work in 1937-37 (masters)
P. Sevak and world potry (masters)
Literary debate post-war period (masters)

Scale of professional interests
Modern Armenian Literature,
Literary Criticism

Languages
Armenin (free), Russian (free), French (read and translate by vocabulary)

Երեք բնաբան «Ռիգվեդայից» (Սիամանթո, Դանիել Վարուժան, Եղիշե Չարենց)
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 3 (39), էջ 3-18
|
Եղիշե Չարենցի մոնոստիքոսները
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 1 (34), էջ 3-14
|
Վահագն Դավթյանի պոեմները
2021 | Book
«Արմավ», 2021, 460 էջ, Հայաստան
Պարույր Սևակը և համաշխարհային պոեզիան
2018 | Book
Մենագրություն: Արմավ, 2018թ․, 440 էջ
Եղիշե Չարենց և Ավետիս Ահարոնյան
2016 | Article
Ավետիս Ահարոնյան: 2016, 59-81 էջ
|
Թուրքի կերպարը Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործության մեջ
2016 | Article
Մաթևոսյանական ընթերցումներ-3: 2016, 84-122 էջ, Հայաստան
|
Паруйр Севак и Марина Цветаева (Պարույր Սևակը և Մարինա Ցվետաևան)
2015 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2015 № 3 (3), էջ 3-12
|
Ստալինը Չարենցի բանաստեղծություններում
2014 | Article
«Գրանիշ» հանդես, թիվ 4, 2014, էջ 41-51
Եղիշե Չարենցի բնագիրը
2013 | Book
Երևան 2013, 320 էջ
Եղիշե Չարենցի «Պատգամն» իբրև մեզոտիքոս
2012 | Article
«Վեմ» հանդես, 3(39), 2012, էջ 65-103
|
«Լուսնահար կարոտ». Պարույր Սևակ և Մարինա Ցվետաևա
2012 | Article
«Գրական թերթ», թիվ 31, 2012, էջ 4-5
Չարենցի տավտոգրամները
2012 | Article
«Չարենցյան ընթերցումներ», գիրք 9, 2012, էջ 89-119
Մեծ եղեռնի վերհուշը Վահագն Դավթյանի պոեզիայում
2010 | Article
«Վեմ» հանդես, 1(29), 2010, էջ 67-82
|
Եղիշե Չարենց և Պարույր Սևակ
2007 | Article
Չարենցյան ընթերցումներ, գիրք 8, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2007
Հրանտ Մաթևոսյանը և Ակսել Բակունց
2006 | Article
Մաթևոսյանական ընթերցումներ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2006
Պարույր Սևակ և Հովհաննես Թումանյան
2005 | Article
«Նորք», Երևան, 2005, թիվ 4
Բանասիրություն և բանավեճ (հոդվածների ժողովածու)
2002 | Book
Երևան, «Զանգակ-97» հրատ., 2002
Չարենցի անտիպ ժառանգության գնահատման մի քանի հարցեր
2002 | Article
Չարենցյան ընթերցումներ, գիրք 7, Երևան, 2002
Պարույր Սևակը և Աստվածաշունչը
2001 | Article
Քրիստոնեությունը և հայ գրականությունը, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2001
Հայաստանի պոեզիան անկախության շրջանում
2001 | Article
Գրական թերթ, թիվ 9-10, Երևան, 2001
Լատիներեն թևավոր խոսքերը Չարենցի ստեղծագործության մեջ
1998 | Article
Չարենցյան ընթերցումներ, գիրք 6, Երևան, 1998
Պարույր Սևակ. Արձագանքող անտառը
1998 | Book
Երևան, «Վան Արյան» հրատ., 1998
Պսակազերծում. Եղիշե Չարենց
1997 | Book
«Նորահայտ էջեր» գիրքը, Երևան, «Նոյյան տապան» հրատ., 1997
Ուոլթ Ուիթմենը Պարույր Սևակի «Մարդը ափի մեջ» գրքում
1996 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 107-116
|
«Ուր է թագավորը» («Արշակ արքա, Դրաստամատ ներքինի» վեպը Լևոն Խեչոյանի արձակի համակարգում)
1996 | Article
«Նորք», թիվ 1, Երևան, 1996
Գրական մամուլ-1995
1996 | Article
Գրական թերթ, թիվ 6-8, 1996:
Վիոլետ կամ ըմբոստի ճշմարտությունը
1995 | Article
«Գարուն» թիվ 3, Երևան, 1995:
Շահնուրի «Նահանջը» Հայաստանում
1994 | Article
Շահան Շահնուր, «Նահանջը առանց երգի», Երևան, 1994
Վահագն Դավթյանի բանաստեղծության հնագույն աղբյուրները
1994 | Article
Հայկազյան հայագիտական հանդես, Բեյրութ, 1994
«Զքոյսդ ի քոյոց քեզ մատուցանեմ»
1994 | Article
Գրական թերթ, թիվ 4, Երևան, 1994
Գինու երգը ըստ Դանիել Վարուժանի և Վահագն Դավթյանի
1993 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (81), Երևան 1993թ., էջ 173-182
|
Անկախ Հայաստանի գրական հոգեվարքը
1993 | Article
Գրական թերթ, թիվ 14, Երևան, 1993
Պարույր Սևակը և Կոստան Զարյանի քերթողական արվեստը
1993 | Article
Շիրակ, թիվ 7-9, Բեյրութ, 1993
Ժամանակակից խորհրդահայ պոեմը (1960-80-ական թթ.)
1990 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1990