Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Siranush G. Dvoyan

Associate Professor | Chair of Modern Armenian Literature
Education
1997 - 2000: Post-Graduate Studies in Modern Armenian Literature, Department of Philology, Yerevan State University
1992 - 1997: Graduate Studies, Department of Philology, Yerevan State University

Academic degree
candidate - "1920-60 French-Armenian Poetry" 2002, YSU

Professional experience
2011 - present: Editor, "Multishok" journal
2000 - present: Lecturer, Yerevan State University, Department of Philology,
Modern Armenian Literature Chair
2008 - 2010: Project Director, "Zareh Vorbuni and Bedros Zaroyan Letters"
Book Project, Institite of Old Handwritings (Matenadaran) named after
Mesrop Mashtotz
2005 - 2009: Researcher, National Science Academy of Armenia, Literature
Institiute, Modern Armenian Literature Department

Academic courses
"French-Armenin Literature" /bachelour/
"Some Issues of Western Armenian Literature" /bachelour/
"Some Issues of Armenin Diaspora Literature" /masters/
"Reading Teory" /masters/
"Critical approches to literature in 20th Century " /masters/

Scale of professional interests
Diaspora Studies
Crtical Approaches and Theory
Textalogy, Preparing Originals

Participation in grant projects
2007: Participant, "Online Education", YSU-Tempus
2008 - 2010: Project Director, "Zareh Vorbuni and Bedros Zaroyan Letters" Book Project, State Commite of Science - Institite of Old Handwritings (Matenadaran) named after Mesrop Mashtotz

Languages
Armenin /free/, Russian /free/, English /free/, French /read and translate by vocabulary/

Professional membership
"Armenian Book Center" NGO

Երևակայական թատրոն
2013 | Article
Ժամանակակից թատրոնի հիմնախնդիրներ, հոդվ, ժող., Երևան, 2013, էջ 99-119
Traditional Rituals or Return of the Empire
2013 | Article
Diasporic Choices, ed. by Renata Seredynska- Abou Eid, Inter-Disciplinary Press, Oxford United Kingdom, 2013, pp. 163-171
Տեքստի ընթերցում
2013 | Book
Ա-ակտուալ արվեստ հրատ., 2013, 56 էջ
Քաղաքական թատրոն` «Կապկազ»
2012 | Article
Չարենցյան ընթերցումներ 9, Երևան, 2012, էջ 166-175
«Երկիր Նայիրիի» հապաղումը
2012 | Article
Եղիշե Չարենցը և նրա ժամանակը, հոդվ. ժող.,Երևան, 2012, էջ 27-35
Բացակայող իրականության սահմանումը
2012 | Article
Արտերիա էլ. հանդես, 16.01.2012, www.arteria.am
Վերջակետի ու ստորակետի տարբերությամբ
2012 | Article
Արտերիա էլ. հանդես, 30.12.2012, www.arteria.am
Խոսելու և մասնակցության հարցը Հ. Օշականի «Խոնարհները» ժողովածուում
2011 | Article
Հակոբ Օշական գիտական նյութեր, հոդվ. ժող., Երևան, 2011, էջ 31-39
Գրիգոր Պըլտյանի «Հայկական ֆուտուրիզմ» հատորը
2010 | Article
Հետք, Երևան 2010
Երբ ապրում ես իրականության բացակայության մեջ
2010 | Article
Հորիզոն, Մոնրեալ, թիվ 12,դեկտեմբեր, 2010, էջ 13-14
Բացարձակ աքսորյալը
2009 | Article
Հորիզոն, Մոնրեալ, թիվ 1, հունվար, 2009, էջ 1-2
Սփռումի լեզուն
2009 | Article
Հորիզոն, Մոնրեալ, թիվ 11-12, դեկտեմբեր, 2009, էջ 30
Սպիտակ Բոժոյի տեսած պատմությունը
2008 | Article
Ա- ակտուալ արվեստ, թիվ 6, 2008, էջ 98-100
Շրջված բուրգը
2008 | Article
Ա-ակտուալ արվեստ, 2008, թիվ 6, էջ 102-103
Մի առիթով
2007 | Article
Գրեթերթ, 2007, թիվ 1, էջ 10
Մինչեւ վեպը
2007 | Article
Հառաջ, 2007, 7 հոկտեմբեր, էջ 2
Օրագիր նամակներով
2005 | Article
Գրականագիտական հանդես, 2005, թիվ Բ, էջ 145-166
Նամակներ Նշան Պեշիկթաշլյանեն
2005 | Article
Հառաջ, 2005, նոյ. 6, էջ 3-4
Օրագիր նամակներով
2005 | Article
Գրականագիտական հանդես, 2005, թիվ Ա, էջ 133-149
Նիկ. Բախտին, Պոեզիայի մասին
2005 | Article
Գեղարմ, 2005
Զարեհ Որբունու նամակագրական ժառանգությունից
2004 | Article
Գրականագիտական հանդես, 2004, թիվ Բ, էջ 196-208
Կիմ Գաբրիելյանի «Ինքնաթիռներ աղավնու թեւերով» ժողովածուն
2004 | Article
Գարուն, 2004, թիվ 6, էջ 65
Վլ. Նաբոկով, Լավ գրողների ու լավ ընթերցողների մասին
2003 | Article
Գարուն, 2003, թիվ 3, էջ 36-39
Մուտք գրականություն
2003 | Article
Գարուն, 2003, թիվ 9, էջ 4-9
1920-60-ական թթ. ֆրանսահայ բանաստեղծության գաղափարական առանձնահատկությունները
2001 | Article
Նորք, 2001, թիվ 2, էջ 124-131
1920-60-ական թթ. ֆրանսահայ գրական մամուլը եւ գրական նոր մտածողության ձևավորումը
2001 | Article
Գարուն, 2001, թիվ 4, էջ 83-85
Միֆական եւ աստվածաշնչյան վերարծարծումները Նիկողոս Սարաֆյանի ստեղծագործություններում
2001 | Article
Քրիստոնեությունը եւ հայ գրականությունը, հոդ. ժող., 2001, էջ 197-210
Գոյափիլիսոփայությունը Վարդան Գրիգորյանի աշխարհայացքում
1999 | Article
Գրական թերթ, Երևան 1999, մայիս 1-15, էջ 11-12