Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Vachagan V. Avagyan

Associate Professor | Chair of History of Armenian Literature and Literary Theory After Academican
Education
1993-1996, Yerevan State University, Faculty of Armenian Philology, Chair of Modern Armenian Literature, Postgraduate student
1988-1993, Yerevan State University, Faculty of Armenian Philology, Department of Armenian Language and Literature, Student

Academic degree
2003, Yerevan State University, Candidate of Philology - Arshak Chopanyan’s Literary and Critical Views

Professional experience
2015-till now Yerevan State University, Chair of History of Armenian Literature, Associate Professor
2003-till now Idjevan Brench’s of Yerevan State University, Chair of Armenian Language and Literature, Associate Professor, Head of the Chair
1996-1998, Idjevan Brench’s of Yerevan State University, Chair of Armenian Language and Literature, Lecturer

Academic courses
The Armenian folklore
The History of Ancient and Medieval Armenian Literature
The History of 19th century Modern Armenian Literature

Languages
Armenian, Russian, English

Արշակ Չոպանյանի կովկասյան կենսապատումը և մասնակցությունը կաթողիկոսական ընտրություններին
2022 | Article
Էջմիածին, 2022, թիվ 7, 67-84 էջ
|
Արշակ Չոպանյան բանաստեղծը երկու դարերի սահմանագծում
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 3 (39), էջ 19-27
|
Արշակ Չոպանյանի կյանքի և գործունեության նկարագիրը
2022 | Article
Պատմաբանաիրական հանդես, 2022, 63-88 էջ
|
Պետրոս Դուրեանը գնահատականների զուգակշիռքում
2022 | Article
Էջմիածին, 2022, 80-96 էջ
|
Հովհաննես Դրասխանակերտցին և ժողովրդական բանահյուսությունը
2021 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2021, 3, 107-119 էջ
|
Վարկած Վահագնի առասպելաբանական կերպարի վերաբերյալ
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 3 (36), էջ 31-39
|
Հայր Ղևոնդ Ալիշանի և Վլադիմիր Ստասովի առնչություններից
2021 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 2, 2021, 172-178 էջ
|
Զ.-Թ. դարերի հայ հոգեւոր դասի կերպաւորումը Յովհաննէս Դրասխանակերտցու Պատմութեան մէջ
2021 | Article
«Էջմիածին» ամսագիր, 2021, 2, Հայաստան, 58-74 էջ
|
Զ.-Թ դարերի հայ հոգեւոր դասի կերպաւորումը Յովհաննէս Դրասխանակերտցու Պատմութեան մէջ
2021 | Article
«Էջմիածին» ամսագիր, 2021, 1, Հայաստան, 76-90 էջ
|
«Արա Գեղեցիկ» ավանդավեպի բանագիտական քննությունը
2021 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2021, 1 (22), 169-191 էջ
|
О связи Гевонда Алишана с Владимиром Васильевичем Стасовым
2021 | Article
«Великие армянские просветители Мкртич Хримян и Гевонд Алишан - к 200-летию со дня рождения», 27-28.04.2021, с. 172-178, Россия
Ավետիք Իսահակյանի և Արշակ Չոպանյանի առնչություններից
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 3 (33), էջ 10-20
|
Ղեվոնդ Ալիշանը Արշակ Չոպանյանի գնահատմամբ (Ղեվոնդ Ալիշանի ծննդյան 200-ամյակի առթիվ)
2020 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2 (20), 172-180 էջ, Հայաստան, 2020
Մխիթարն ու Մխիթարեանները Արշակ Չօպանեանի տեսադաշտում
2020 | Article
Բազմավէպ, 1-2, 239-253 էջ, Իտալիա, 2020
Հովհաննես Թումանյանի եվ Արշակ Չոպանյանի առնչություններից
2019 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Բանասիրություն, 2 (29), 3-12 էջ, Հայաստան, 2019
Հովհաննես Թումանյանի և Արշակ Չոպանյանի առնչություններից
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 2 (29), էջ 3-12
|
Մխիթարյանների դերի գնահատումը ժամանակի եւ ազգային հեռանկարի տեսանկյունից
2019 | Article
Էջմիածին, Ժ, 115-128 էջ, Հայաստան, 2019
Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործության եվ դերի արժեվորումը Փարիզի «Ապագայ» շաբաթաթերթում (1921-1925 թթ.)
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր, 3(18), 181-195 էջ, Հայաստան, 2019
Նոր հրատարակություն՝ նվիրված հայոց պատմությանը և բանահյուսությանը
2018 | Article
Էջմիածին: 2018, Գ, 145-154 էջ
|
Նոր հրատարակություն՝ նվիրված հայոց պատմությանը եւ բանահյուսությանը
2018 | Article
Էջմիածին, Գ, 145-154 էջ, Հայաստան, 2018
Պետրոս Դուրյանի «Տրտունջք»-ի նորովի մեկնաբանության փորձ
2018 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 2 (26), էջ 27-33
|
Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան, Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան
2018 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2018թ․, 256 էջ
Դավիթ Անհաղթը հայկական ավանդություններում
2018 | Article
Հայագիտության հարցեր, 2018, 3 (15), էջ 137-150
|
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ, 2017թ․, 256 էջ
Հենրիկ Բախչինեան. Գրիգոր Նարեկացու Գանձարանը. վերծանութիւն եւ քննութիւն
2017 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես: 2017, 3, էջ 229-235
|
Ջուրը հայոց հաւատալիքներում եւ կենցաղավարող ծէսերում
2017 | Article
Հայկազեան հայագիտական հանդէս, 2017, 37, 43-56
|
Նշանակալից ներդրում նարեկացիագիտության ասպարեզում
2017 | Article
Էջմիածին, 2017, Ժ, էջ 150-161
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Վաչագան Ավագյան , Գայանե Մկրտչյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ռուբեն Սաքապետոյանվ , Պետրոս Կարեյան, Արշալույս Գալստյան , Անիչկա Ղազարյան, Սամվել Մուրադյան , Աշոտ Գալստյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2017թ․, 288 էջ, Հայաստան
Գրիգոր Նարեկացին Հրանտ Թամրազյանի գնահատմամբ
2017 | Article
Ակունք: 2017թ․, 1 (15), 116-122 էջ, Հայաստան
|
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 3
2017 | Article
«Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017
Վաչագան Ավագյան , Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աննա Աբաջյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Մարիամ Կուլախսզյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան , Սամվել Մուրա­դյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն: 2018 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան: Մաս 2
2017 | Article
«Րաբունի» ՍՊԸ, 256 էջ, Հայաստան, 2017
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Լեոնիդ Թելյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ, Հայաստան
|
Միրցա Հալաջյան, Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռիտա Սաղաթելյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Լեոնիդ Թելյան , Աննա Աբաջյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Պետրոս Կարեյան, Անիչկա Ղազարյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Սամվել Մուրադյան , Ռուբեն Սաքապետոյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2016 | Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 288 էջ
Միրցա Հալաջյան, Աննա Աբաջյան , Լեոնիդ Թելյան , Գայանե Խալաթյան, Գայանե Մկրտչյան, Արշալույս Գալստյան, Վաչագան Ավագյան , Աշխեն Ջրբաշյան , Փառանձեմ Մեյթիխանյան , Մարիամ Կուլախսզյան, Ռիտա Սաղաթելյան , Ալբերտ Մակարյան , Ռուբեն Սաքապետոյան , Սամվել Մուրադյան , Անիչկա Ղազարյան, Պետրոս Կարեյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2017թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2016 | Book
«Րաբունի» ՍՊԸ: 2016թ․, 272 էջ, Հայաստան
Րաֆֆին Արշակ Չոպանյանի գնահատմամբ
2016 | Article
Ակունք, 2016թ․, 1(13), 140-145 էջ, Հայաստան
|
Մի լրացում սայաթնովագիտության մեջ
2016 | Article
Հայագիտության հարցեր, Եր., 2016, 1(7), էջ 117-127
|
Հովհաննես կաթողիկոս դրասխանակերտցին որպես եկեղեցական-պետական գործիչ եվ պատմիչ-գրող
2015 | Article
Տարեգիրք աստվածաբանության, X, 282-294 էջ, Հայաստան, 2015
«Հայոց լեզու և գրականություն» - մաս 4
2015 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 288 էջ
|
«Հայոց լեզու և հայ գրականություն» - մաս 2
2015 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 304 էջ
|
«Հայոց լեզու և հայ գրականություն» - մաս 3
2015 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 296 էջ
|
«Հայոց լեզու և հայ գրականություն» - մաս 1
2015 | Book
Ուս. ձեռնարկ: «Րաբունի» ՍՊԸ: 2015թ․, 296 էջ
|
Հովհաննես կաթողիկոս Դրասխանակերտցին որպես եկեղեցական-պետական գործիչ և պատմիչ-գրող
2015 | Article
«Տարեգիրք» գիտական հոդվածների ժողովածու, Ժ, ԵՊՀ, Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Եր., 2015, էջ 282-294
|
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2015 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 288 էջ
Մ. Հալաջյան, Ա. Աբաջյան , Լ. Թելյան , Գ. Խալաթյան, Գ. Մկրտչյան, Ա. Գալստյան , Վ. Ավագյան
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2015 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 296 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2015 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 304 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2016 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2015 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2015, 296 էջ
«Արշակ Չոպանյանի քննադատական հայացքները» դասընթացի ուսուցումը
2015 | Article
«Ակունք», Իջևան, 2015, թիվ 1 (11), էջ 181-187
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2014 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 284 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2014 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 296 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2014 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 300 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2015 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2014 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2014, 304 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4
2014 | Book
Երևան, Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2014, 348 էջ
Մաշտոցյան այբուբենի ստեղծման հանագամանքներն ու նրա պատմական նշանակությունը
2014 | Article
Կրոնագիտության և եկեղեցաբանության խնդիրները Հայաստանում, Գիտաժողով 2014, ապրիլի 10, ԵՊՀ, Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Եր., 2014, էջ 12-26
Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանի ազգային-հասարակական գործունեության գնահատումը Արշակ Չոպանյանի կողմից
2014 | Article
«Տարեգիրք» գիտական հոդվածների ժողովածու, Թ, ԵՊՀ, Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Եր., 2014, էջ 306-313
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3
2013 | Book
Երևան, Հաշ Ընդ Հաշ Փրինթ, 2013, 348 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2013 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 320 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2014 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2013 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 348 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2
2013 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 320 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1
2013 | Book
Երևան, «Րաբունի» ՍՊԸ, 2013, 348 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, V մաս
2013 | Book
Երևան, 2013, 248 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, II մաս
2013 | Book
Երևան, 2013, 236 էջ
Արևելահայ նոր գրականությունը Արշակ Չոպանյանի գնահատմամբ
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 139.2, Երևան 2013թ., էջ 15-30
|
Հայ գրականության քրեստոմատիա. Մաս Բ
2013 | Book
Եր., «Կռունկ տպագրատուն» ՍՊԸ, 2013, 352 էջ
Հայ գրականության քրեստոմատիա. Մաս Ա
2013 | Book
Եր., «Կռունկ տպագրատուն» ՍՊԸ, 2013, 376 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2013 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, I մաս
2012 | Book
Երևան, 2012, 176 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, IV մաս
2012 | Book
Երևան, 2012, 248 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, III մաս
2012 | Book
Երևան, 2012, 236 էջ
Աշուղական երգարվեստն ու Սայաթ-Նովան
2012 | Article
«Ակունք», Իջևան, 2012, թիվ 3 (6), էջ 137-142
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, II մաս
2011 | Book
Երևան, 2011, 248 էջ
Հայոց լեզու և հայ գրականություն. 2012 թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, I մաս
2011 | Book
Երևան, 2011, 248 էջ
Հայ գրականության թեստեր
2010 | Book
Եր., 2010, «ԼԻՄՈՒՇ» ՍՊԸ, 122 էջ
Սիամանթոն Արշակ Չոպանյանի գնահատմամբ
2007 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (123), Երևան 2007թ., էջ 143-153
|
Արշակ Չոպանյանը Վահան Տերյանի մասին
2004 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (113), Երևան 2004թ., էջ 117-121
|
Գ. Նարեկացին Արշակ Չոպանյանի գնահատությամբ
2003 | Article
«Մխիթար Գոշ», Վանաձոր, 2003, №2, էջ 36-40
Աբովյանը անցյալի և պատմական հեռանկարի ուղիներում
2003 | Article
«Նոր-Դար», Եր., 2003, թիվ 2, էջ 44-48
Արշակ Չոպանյանի գեղագիտական հայացքների կապը նատուրալիզմի հետ
2002 | Article
«Կանթեղ», Եր., 2002, գիրք 5, էջ 16-20
Հայ միջնադարյան գրականության արժեքավորումը Արշակ Չոպանյանի կողմից
1996 | Article
«Պայքար», Եր., 1996, թիվ 9-10, էջ 46-50
Մխիթարյանների դերի ու գործունեության գնահատումը Արշակ Չոպանյանի կողմից
1996 | Article
«Հանդես Երևանի համալսարանի», Եր., 1996, №2, էջ 80-85
Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմության» հեղինակի ինքնության հարցի շուրջ
1995 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (86), Երևան 1995թ., էջ 173-177
|