Հայ բանասիրության ֆակուլտետ
Faculty of Armenian Philology
The Faculty of Armenian Philology is one of the pioneers among YSU faculties.:
>
Vazgen A. Gabrielyan

Professor | Chair of History and Literary Criticism of Modern Armenian Literature
Education)
Research student, Chair of Armenian Literature: 1961 - 1964
Diploma, Department of Armenian Language and Literature, Faculty of Philology, Yerevan State University: 1955 - 1960

Academic degree
Candidate of Philology, awarded in 1964 for his thesis entitled “Rouben Vorberian: Life and Work”, Yerevan State University
Doctor of Philology, awarded in 1979 for his thesis entitled “Daniel Varouzhan: Life and Work”, Yerevan State University

Professional experience
Head, Chair of the Contemporary Armenian Literature, Professor, YSU
Since 1981
Dean, Faculty of Armenian Philology, YSU
1996-2000
Docent (Associate Professor), Chair of Armenian Literature, Faculty of Philology, YSU
1970-1981
Senior lecturer, Chair of Armenian Literature, Faculty of Philology, YSU
1966-1970
Executive secretary and literary officer, “Yerevan University” paper
1960-1966

Academic courses
History of Contemporary Armenian Literature
Key Skills in Literary Analysis

Scale of professional interests
Contemporary Armenian literature,
Diaspora Armenian Literature
Contemporary Literature

Languages
Armenian, Russian

Professional membership
Member, Degree Awarding Specialised (012) Council, Yerevan State University Since 1981
Member, Degree Awarding Specialised ( 003) Council at M. Abeghyan Institute of Literature, National Academy of Sciences (2000-2008)
Chairman, Examinations and Assessment Board (Armenian Literature) under the Ministry of Science and Education (1998-2009)
Member of the Writers’ Union of Armenia

Awards received
. Movses Khorenatsi Medal, awarded in 2007
. Medal for Literary Achievements, Writers’ Union of Armenia, 2007
. Fridtjof Nansen Gold Medal, 1998
. Gold Medal of the Ministry of Science and Education, 2007
. Gold Medal of Yerevan State University, 1999 and 2007

Հրանտ Մաթևոսյանի «այս կանաչ կարմիր աշխարհը»
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 2 (35), էջ 3-19
|
Բանաստեղծը կյանքի ու երազի սահմանագծին
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 2 (32), էջ 19-31
|
Դիմանկար բանաստեղծությամբ
2017 | Article
Չարենցյան ընթերցումներ, 2017, 10, 6-52 էջ
Եղեռնը մինչև Մեծ եղեռնը
2016 | Article
Հայոց եղեռնապատումի գրականությունը: 2016, 45-54 էջ, Հայաստան
|
Բանաստեղծականը Հրանտ Մաթևոսյանի արձակում
2016 | Article
Մաթևոսյանական ընթերցումներ, 2016թ․, 3, 61-83 էջ, Հայաստան
«Ամանեջ». վեպ Պարույր Սևակի
2015 | Thesis
«Գրական թերթ», 2015, թիվ 11 (3244), էջ 6-7
Եղեռնազոհ հայ գրողներ
2015 | Article
«Հողին ձայնը», 2015, էջ 3-8
Ժողովրդի տառապանքի պատկերմանը զուգահեռ
2015 | Thesis
«Սյունյաց երկիր», 2015, թիվ 10 (353), էջ 3-4
Գրական թերթ, թիվ 43… և ոչ միայն
2014 | Thesis
«Գրական թերթ», 2014, թիվ 1, էջ 1, 6-7
Կյանքը՝ թվերի տակ
2014 | Thesis
«Գրական թերթ», 2014, թիվ 5, էջ 6-7
«Անվերջ շարժման ու գործողության մեջ» կամ Մտավորականի դիմանկարը «բաց» տեքստում
2014 | Thesis
«Գրական թերթ», 2014, թիվ 24, էջ 3-4
Ի՞նչ է բանաստեղծությունը
2014 | Thesis
«Գրական թերթ», 2014, թիվ 35 (3224), էջ 6-7
Հայաստանի տարագիր բանաստեղծը
2014 | Article
«Վէմ» հանդես, 2014, թիվ 4 (48), էջ 261-283
Պատմության խորհուրդը և ներկան
2012 | Book
Երևան, 2012, 326 էջ
Գրավոր խոսք
2012 | Book
Երևան, 2012, 294 էջ
Վահան Թեքեյանի սիրո սփռումի շառավիղները
2012 | Article
«Սփյուռքագիտության տեսության և պատմության տարեգիրք», Երևան, 2012, էջ 167-180
Ռուբեն Սևակ և Դանիել Վարուժան
2010 | Article
«Նարցիս», թիվ 6, 2010
Ռուբեն Սևակ. նոր օրերի տրուբադուրը
2010 | Article
«Գիտության աշխարհում» (հանդես), թիվ 4, 2010
Հրանտ մաթևոսյան և Հակոբ Մնձուրի
2010 | Article
«Մաթևոսյանական ընթերցումեր-2», 2011
Դանիել Վարուժան. քրիստոնյա, թե հեթանոս
2009 | Article
«Նարցիս» թիվ 6, 2009
Դանիել Վարուժան
2009 | Book
Երևան 2009
Համաստեղ. բանաստեղը արձակում
2008 | Article
«Համաստեղ» ժողովածու, 2008
Գրականության մեր ժամանակը /հոդվածների ժողովածու/
2006 | Book
Երևան 2006
Հրանտ Մաթևոսյանի գրական ժամանակը
2006 | Article
«Մաթևոսյանական ընթերցումներ», 2006
Վահան Թեքեյան և Շահան Շահնուր
2004 | Article
«Վահան Թեքեյանի 125-ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումներ» 2004
Արևմտահայ բանաստեղծությունը
1991 | Article
«Ցեղին սիրտը» (ժողովածու), 1991
Ստեփան Զորյան
1991 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (73), Երևան 1991թ., էջ 15-30
|
Արշակ Չոպանյանը սովետահայ գրականության քննադատ
1989 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (67), Երևան 1989թ., էջ 33-46
|
Վահե-Վահյան
1987 | Article
«Սովետական գրականություն» թիվ 1, 1987
Դասականների ժամանակը
1987 | Book
Երևան 1987
Քնարական հերոսը և արդիականությունը
1985 | Article
«Քննադատական տարեգիրք», 1985
Դանիել Վարուժանի արձակը
1984 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (54), Երևան 1984թ., էջ 56-67
|
Արևմտահայ բանարվեստի ավանդույթները և սփյուռքահայ գրականությունը
1984 | Article
«Քննադատական տարեգիրք» 1984
Սովետական գրականության բազմազգ բնույթը
1983 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (49), Երևան 1983թ., էջ 45-55
|
Բանաստեղծի ինքնությունը (Դ. Վարուժանի պոետիկայի մի քանի հարցեր)
1978 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (34), Երևան 1978թ., էջ 44-60
|
Դ. Վարուժանի «Սարսուռներ» ժողովածուի նախնական կազմը
1976 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (29), Երևան 1976թ., էջ 177-189
|
Թեոդիկի նամակները Ռուբեն Որբերյանին
1975 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (26), Երևան 1975թ., էջ 167-180
|
Մատթեոս Զարիֆյան
1974 | Article
«Գարուն», թիվ 7, 1974
Պոլսահայ գրական կյանքը 1918-1922
1973 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3, 1973
Չարենցի արտասահմանյան ուղևորությունը
1973 | Article
«Չարենցյան ընթերցումներ» 1973
Գրողի աշխարհը
1970 | Article
«Սովետական գրականություն» թիվ 2, 1970
Ռ. Որբերյանի արձակը
1964 | Article
ԵՊՀ գիտական ժողովածու, 1964