Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>

Bachelor's Programmes:

Economics

Finance

Management

 

Master's Programmes:

Data Science For Business, Economic Policy and Law, International Economic Relations, Modeling in financial and economic systems, Management Information Systems, Finance, Organizing of Banking Activities, Accounting and Audit, Business Administration (Management), Innovation Management, State Administration and Local Self-government

Entrant
Latest Publications
Vahagn Tepoyan
Ֆինանսական կայունության գնահատման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 1 (1), էջ 71-80
|
Ի՞նչ անել 2. Տնտեսական հեղափոխություն. ընկալումը և գործարկումը
2019 | Book
Գիտագործնական խորհրդաժողով: Խմբ.՝ Լուսյա Մեհրաբյան։ Եր., Անտարես, 2019, 208 էջ
|
Arevik Tepoyan
Վճարահաշվարկային համակարգի դերը ՀՀ տնտեսությունում
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 67-75
|
Mariam Poghosyan
Ինովացիոն գործունեությունը որպես կապի ոլորտի զարգացման հիմնական ուղղություն
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 57-66
|
Ներկառուցված ոչ ֆորմալ ինստիտուտների գործառնումը սահմանադրականության համատեքստում
2019 | Article
«ԷԿՈնոմիկա ԳԻՏԱԿԱՆ» գիտական պարբերական, Երևան, 2019, էջ 15-28
|