Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>

Bachelor's Programmes:

Theory of Economics

Management

 

Master's Programmes:

International Economic Relations
Management Information Systems
Finance, Money
Turnoverand Credit
Accounting and Audit
Financial-economic Modeling
Economic Policy and Law
Business Management
Innovative Management

Entrant
Latest Publications
Հարությունյան Գ. Գ., Սարգսյան Հ. Լ. , Գևորգյան Ռ. Ա.
Սահմանադրականություն. Ախտորոշման, մշտադիտարկման և կառավարման խնդիրներ
2017 | Book
Զանգակ, 2017թ․, 139 էջ
Անցումային տնտեսություններ.տեսության և վերափոխումների հարցերի շուրջ
2017 | Book
«Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 158 էջ
Արտադրողի տնտեսական վարքագիծը և արտադրության գործոնների շուկան
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 84 էջ
|
Հ. Լ. Սարգսյան , Հ. Գ. Մարգարյան
Տնտեսագիտության տեսություն
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 320 էջ, Հայաստան, Երևան
Մարքեթինգի կառավարում (երկրորդ հրատարակություն)
2017 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Մեկնարկ: 2017թ․, 172 էջ