Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>

Bachelor's Programmes:

Economics

Finance

Management

 

Master's Programmes:

Economic Policy and Law

International Economic Relations

Management Information Systems

Business Administration (Management)

Innovation Management

State Administration and Local Self-government

Finance

Organizing of Banking Activities

Accounting and Audit

Entrant
Latest Publications
Ի՞նչ անել 2. Տնտեսական հեղափոխություն. ընկալումը և գործարկումը
2019 | _____________
Գիտագործնական խորհրդաժողով: Խմբ.՝ Լուսյա Մեհրաբյան։ Եր., Անտարես, 2019, 208 էջ
|
Arevik Tepoyan
Վճարահաշվարկային համակարգի դերը ՀՀ տնտեսությունում
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 67-75
|
Mariam Poghosyan
Ինովացիոն գործունեությունը որպես կապի ոլորտի զարգացման հիմնական ուղղություն
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 57-66
|
Ներկառուցված ոչ ֆորմալ ինստիտուտների գործառնումը սահմանադրականության համատեքստում
2019 | Article
«ԷԿՈնոմիկա ԳԻՏԱԿԱՆ» գիտական պարբերական, Երևան, 2019, էջ 15-28
|
Պետության կայացվածության և սահմանադրականության փոխառնչությունները
2018 | Article
Գիտական Արցախ, 2018, N1, Էջ 283-290