Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Վարդան Բոստանջյան , Մարիամ Ավետիսյան, Սմբատ Մելիքյան
Ռազմավարական բյուջետային պլանավորման հիմնական մոտեցումները և դրանց առանձնահատկությունները
2017 | Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2017թ․, 10, 219-227 էջ, Հայաստան
|
Գևորգ Կիրակոսյան , Մարիամ Ավետիսյան
Պետական ֆինանսական քաղաքականության և բյուջետային պլանավորման հիմնախնդիրները
2017 | Article
Այլընտրանք: 2017թ․, 3 ապրիլ-հունիս, 177-181 էջ, Հայաստան
|
Գևորգ Կիրակոսյան , Մարիամ Ավետիսյան
Բյուջետային համակարգի կատարելագործման ուղիները շուկայական հարաբերությունների պայմաններում
2017 | Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2017թ․, 10, 63-69 էջ, Հայաստան
|
Լոգիստիկական մեթոդների զարգացումը և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները կազմակերպության կառավարման համակարգում
2017 | Article
1-րդ տարեկան գիտաժողովի նյութերի («Հայաստան-25») ժողովածու: 2017թ․, 1, 8 էջ էջ, Հայաստան
Աբրահամյան Վ. Գ. , Ավագյան Ա. Ղ.
ՀՀ զբոսաշրջային ոլորտի գործունեության վերլուծությունը և նրա արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները
2017 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2017թ․, 3-4, 44-45 էջ, Հայաստան
Abrahamyan V. , Grigoryn V., Sahakyan M., Martirosyn G.
New silk road: comarative analyisis and ways for developing alternative routs
2017 | Article
Trans motauto world. 2017, 5, pp. 199-200
Liana Karapetyan
ՀՀ-ում ներդրումների արդյունավետ տեղաբաշխման հիմնահարցի շուրջ
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 69-79
|
Տնտեսական համակարգերի նույնականացման շուրջ
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 33-42
|
Davit Abgaryan
Էլեկտրոնային առևտրի ընդունումը ՀՀ-ում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 33-42
|
Georgi Avetisyan
Կոռուպցիայի ազդեցությունը կառավարման արդյունավետության վրա
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 68-79
|