Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Hasmik N. Galstyan

Associate Professor | Chair of Economics and International Economic Relations
Education
1988 - 1993: Yerevan State University, Faculty of Economic Sybernetics

Academic degree
Doctor of Economics, Intellectual Capital Forming Peculiarity and Problems of Reproduction

Professional experience
Since 1993: Yerevan State University, Faculty of Economics, Chair of Theory of Economics, lecturer

Academic courses
Economics
Economic history
Theory of human capital
Theoty of Human Development

Scale of professional interests
Problems of Intellectuai Capital

Languages
Russian, English

Պետության բարեկեցությունը՝ որպես զարգացման ուղենիշ
2016 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, # 5-6, 4-5 էջ
Բարեկեցության սոցիալական քաղաքականության իրականացման մոտեցումները
2016 | Article
Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, # 7-8, 11-12 էջ
Հասմիկ Գալստյան , Անի Գալստյան, Մարինա Աղայան
Ազգային տնտեսությունների արդի զարգացման խնդիրները
2015 | Article
Լրաբեր ՀԱՊՀ տարեկան գիտաժողով: 2015թ․, 877-881 էջ
Հակաճգնաժամային քաղաքականությունը և տրանսֆորմացիոն առանձնահատկությունները
2010 | Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 11(125)
|
Տրանսֆորմացիոն տնտեսության սոցիալ-տնտեսական զարգացման ռազմավարության ընտրության բարդությունները
2009 | Article
Հայաստան. ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 1-2(102-103)
Տնտեսագիտության ներածություն
2009 | Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., 132 էջ
Կրթության ոլորտում ներդրումների արդյունավետության գնահատման խնդիրները
2008 | Book
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները,գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան,
Անցումային տնտեսության տեսություն
2008 | Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008թ., 150 էջ
Կրթական համակարգը` որպես ինտելեկտուալ կապիտալի վերարտադրության առանցքային գործոն
2005 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 170-174
|