Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Narine E. Mirzoyan

Associate Professor | Chair of Management and Business
Education
2011-2015 PhD student at the Faculty of Economics, Chair of Management and Business of YSU
2008-2010 Yerevan State University, Faculty of Economics, Chair of Management and Business of YSU, Master of Economics
2004-2008 Yerevan State University, Faculty of Economics, Chair of Management and Business of YSU, Bachelor

Academic Degree
2015: Doctor of Economics, Associate Professor
The theme of dissertation – Key issues in RA regarding complex evaluation and forecast of the insolvency risks of companies

Professional experience
2016 - present - Associate Professor of the Chair of Management and Business YSU
2016 - present - Associate Professor of the Chair of Managerial Accounting and Auditing, ASUE
2011-2015 - Lecturer at YSU Faculty of Economics, Chair of Management and Business

Lessons
01.04.2010-01.07.2010 - FB College CB Lessons

Academic courses
Risk management
Controlling of organizations
Organizational Management System and Business Process Design
Business risk assessment in business and Bankruptcy forecast

Scale of professional interests
Financial Management
Risk Management
Internal Control Systems
Auditing

Languages
Armenian, Russian, English

Անձնակազմի զարգացման արդյունավետության խնդիրները Հայաստանի Հանրապետության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի կազմակերպություններում
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 22-31
|
Կոնտրոլինգի և ներքին վերահսկողության համակարգի համատեղ կիրառումը կազմակերպությունում՝ որպես վերջինիս զարգացման նախապայման
2021 | Article
Ֆինանսներ և հաշվապահական հաշվառում պարբերական, Երևան 2021թ․, էջ 42-49 (անգլերեն)
Ֆինանսական կազմակերպությունների վարկանշումը ռիսկերի կառավարման համատեքստում
2021 | Article
Պատմություն և քաղաքականություն հանդես, Երևան 2021 թ․, թիվ 3 (14), էջ 84-90
Ֆինանսական կազմակերպությունների վարկանշման գործընթացի հիմնական փուլերի վերլուծություն
2019 | Article
Այլընտրանք գիտական հանդես #3․ Երևան 2019, էջ 282-287
Նարինե Միրզոյան , Լ․ Հ․ Գրիգորյան
Կազմակերպությունների ֆինանսական վերլուծություն և վարկանշում
2018 | Manual
Երևան, ՀՊՏՀ, Տնտեսագետ, 2018, ծավալը՝ 156 էջ։
Ֆինանսական կազմակերպությունների վարկանշումը՝ որպես վերջիններիս գծով վարկային ռիսկերի կառավարման ժամանակակից մեթոդ
2018 | Article
ՀՊՏՀ, 27-րդ գիտաժողով, Տնտեսության և հասարակության զարգացում․ 21-րդ դարի մարտահրավերներ և հնարավորություններ, Երևան, 2018, էջ 416-421
Վարկային ռեսուրսների տոկոսադրույքների ձևավորման վրա ազդող գործոնների վերլուծության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
2017 | Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր: Ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային 5-րդ գիտաժողով: 2017թ․, 5, 77-83 էջ, Հայաստան
|
Առևտրային բանկերի կողմից կազմակերպությունների ներքին վարկանշման մեթոդաբանություն
2015 | Article
«Ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես #3 - 4 (175 - 176), Երևան 2015, էջ 48-50
Առևտրային կազմակերպությունների վարկային ռիսկի հաշվարկման և վարկանշային գնահատման մեթոդական մոտեցում
2015 | Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտաժողով, Երևան 2015, էջ 92-98