Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ
Faculty of Economics and Management
The training of economists with higher education began at YSU in 1921 at the Faculty of Soviet Construction (later at the Faculty of Social Sciences, Social-Economic and Faculty of Economics).:
>
Vardan B. Bostanjyan

Professor | Chair of Finances and Accounting
Education
1956 - 1966: The specialized mathematical school named by M. Abeghyan
1966 - 1971: Yerevan Politechnic Institute Faculty of Technical Cybernetics
1974 - 1977: Postgraduate Student; Institute of Economics of the USSR Academy of Sciences, Siberian Division

Work Experience
1969 - 1971: Yerevan Politechnic Institute, Laboratory Assistant
1971 - 1974: Yerevan Research Institute of Automated Machines, Senior Engineer
1977 - 1993: Economic Research Institute at the State Planning Committee of the Armenian SSR, Head of Department; then Scientific Deputy Director of the Economic Research Institute at the RA Ministry of Economy
1993 - 1999: Head of Economic Analysis Department of the RA National Assembly
1994 - 1996: RA Central Bank of the Republic of Armenia; Member of Executive Board
1998 - 2000: The Ministry of Trade and Industry of RA Member of the Board
1999 - 2003: Deputy of the RA National Assembly
2001 - 2002: Poverty Reduction Strategy Project Working Group Leader for Poverty Reduction Economic Strategy Development
2002 - 2003: Consultant for RA Settlement Scheme Development Group
2003 - to present:Head of Financical and Accounting Chair of Yerevan State University
2003 - 2004: Working Group Leader for Development of Economic Conception of Yerevan City
Principal Plan during 2007 - 2020
2005 - 2006: Working Group Leader for Development of National Strategy of Land Consolidation
2007 to present: Deputy of the RA National Assembly Deputy-chairman of the Standing Committee on Financial Credit-Budgettry Economic Problemes

Research and Pedogogical Activities
1980 - 1982: Yerevan Politechnic Institute, Docent
1982 - 1995:Yerevan State Institute of National Economy Professor
1989 - 2007: Unit-member of the Economic Research Institute at the RA
1997 to present: Academy of RA, Professor
1999 - 2004: Unit-member of the Yerevan State University of National Economy
1995 - 2005: Chairman of the Academic Board of Yerevan State University of National Economy
2004 to present: Unit-member of the Yerevan State University
2007 to present: Unit-member of the Yerevan State Institute of National Economy of NAN RA
2004 - 2007: Chairman of the Examination Committee of Armanian-Russian (Slovakian) University

Additional Information
Academic Degree
Doctor of Economy

Languages
Armenian, Russian, English

Բյուջետային քաղաքականության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 79-87
|
Վ. Բոստանջյան , Ա. Զախարյան
Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների խնդիրը մրցունակ շրջանավարտ պատրաստելն է և աշխատաշուկային արձագանքելու ունակությունը
2021 | Article
«Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներ», 2021, թիվ 1 (4), էջ 30-38
Vardan Bostandjyan , Armine Zakharyan
Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների հաղթահարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 67-76
|
Վարդան Բոստանջյան , Արմինե Զախարյան
Ինովացիոն Գործունեության Ինստիտուցիոնալ Հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում
2020 | Article
Բանբեր Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի, 2020, 1, 132-151 էջ
В. Бостанджян , А. Захарян
Основные факторы инновационного развития экономики в Республике Армения
2020 | Article
Россия и ЕАЭС: глобальные тренды взаимодействия и новые вызовы для обеспечения национальной и региональной безопасности 22.10.2020, с. 98-102, Россия
Վ. Բոստանջյան , Գ. Կիրակոսյան
ՀՀ ֆինանսական համակարգի վրա ազդող գործոնները և դրանց հիմնական բնութագիրը
2020 | Article
«Այլընտրանք», 2020, թիվ 3, էջ 65-70
Վարդան Բոստանջյան , Արմինե Զախարյան
Ինովացիոն Գործունեության Խթանման Հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Article
Բանբեր Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի, 2019, 3, 71-91 էջ
Վարդան Բոստանջյան , Արմինե Զախարյան
Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսվարող Սուբյեկտների Ինովացիոն Զարգացումը Տարածաշրջանային Համագործակցության Պայմաններում
2019 | Article
Այլընտրանք, 2019, 3, 149-157 էջ
Վարդան Բոստանջյան , Արմինե Զախարյան
Ֆինանսական հնարավորությունների ընդլայնման ուղիները ՀՀ բաժնետիրական ընկերություններում
2018 | Article
Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2018, 2, էջ 122-133
Վարդան Բոստանջյան , Վահե Մարտիրոսյան
ՀՀ էներգետիկ անվտանգության սպառնալիքներն ու մարտահրավերները
2018 | Article
Այլընտրանք, 2018, 1, էջ 12-19
|
Բյուջետային ծախսերի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2017 | Book
Մենագրություն: «Լիմուշ» ՍՊԸ: 2017թ․, 364 էջ, Հայաստան
Վարդան Բոստանջյան , Գևորգ Մինասյան
Հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում
2017 | Article
Այլընտրանք: 2017թ․, #1, 10-19 էջ, Հայաստան
|
Պետական գնումների համակարգի դերը բյուջետային ծախսերի արդյունավետության ապահովման գործում
2017 | Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2017թ․, 27-35 էջ, Հայաստան
|
Բյուջետային գործընթացի կազմակերպման մեթոդաբանական մոտեցումները
2017 | Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2017թ․, 10, 8-16 էջ, Հայաստան
|
Վարդան Բոստանջյան , Մարիամ Ավետիսյան, Սմբատ Մելիքյան
Ռազմավարական բյուջետային պլանավորման հիմնական մոտեցումները և դրանց առանձնահատկությունները
2017 | Article
Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ: 2017թ․, 10, 219-227 էջ, Հայաստան
|
Հարկային համակարգի դերը տնտեսական անվտանգության ապահովման գործում
2017 | Article
Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2017, 4, էջ 124-129
|
Վարդան Բոստանջյան , Սեդրակ Թոփլաղալցյան
Ներդրումային քաղաքականության միջազգային փորձը
2017 | Article
Այլընտրանք, 2017, 4, էջ 21-30
|
Հայաստանի հանրապետությունում բյուջետային ծախսերի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները
2016 | Article
Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2016, 1, 41, 104 – 114 էջ
|
Վ. Բոստանջյան , Ս. Թադևոսյան
ՀՀ ֆոնդային բորսայում անհատ ներդրողների մասնակցության հիմնախնդիրները
2016 | Article
Այլընտրանք: 2016թ․, N3,, 88-95 էջ
|
Վ. Բոստանջյան , Ա. Մկրտումյան
ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարձրացման ռազմավարական ուղիները
2016 | Article
Այլընտրանք: 2016թ․, N1, 472-477 էջ, Հայաստան
|
Վ. Բոստանջյան , Տ. Հարությունյան
Հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները
2016 | Article
Այլընտրանք: 2016թ․, N1, 322-331 էջ, Հայաստան
|
Վ. Բոստանջյան , Հ. Գևորգյան
Շուկայական իրացվելիության ռիսկը ՀՀ բանկային համակարգում
2016 | Article
Այլընտրանք: 2016թ․, N1, 283-289 էջ, Հայաստան
|
Վ. Բոստանջյան , Ա. Թադևոսյան
ՀՀ և ԼՂՀ հարկային համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ուղիները
2016 | Article
Այլընտրանք: 2016թ․, N1, 233-240 էջ, Հայաստան
|
Վ. Բ. Բոստանջյան , Տ. Վ. Հարությունյան
Հարկային հարաբերությունների համակարգը և հարկային քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2016 | Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 59-67 էջ
|
Վ. Բ. Բոստանջյան , Գ. Է. Մինասյան
ՀՀ պետական ծախսերի և տնտեսական աճի փոխազդեցության գնահատումը SVAR մեթոդաբանությամբ
2016 | Article
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 53-58 էջ
|
Վ. Բոստանջյան , Գ. Մինասյան
Բյուջետային դեֆիցիտի և պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2016 | Article
Այլընտրանք: 2016թ․, N3, 214-221 էջ, Հայաստան
|
Энергетическая безопасность и некоторые вопросы геополитики
2016 | Article
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր: 2016թ․, 13, Выпуск – 3, 111-116 էջ, Հայաստան
|
Վարդան Բոստանջյան , Գևորգ Մինասյան
ՀՀ հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունավտության գնահատման հիմնախնդիրները
2016 | Article
Այլընտրանք: 2016թ․, 4, 32-40 էջ, Հայաստան
|
Վարդան Բոստանջյան , Ալբերտ Խաչատրյան
Հարկման բազայի ընդլայնման և հարկային քաղաքականության կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2016 | Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները: 2016թ․, 1 (23), 11-20 էջ, Հայաստան
|
Постсоветские страны перед выбором пути развития
2015 | Article
Научные труды МАУП, Украина, 2015, N2, Выпуск – 45, 56-60 стр.
|
Հարկային համակարգի արդյունավետ գործունեության ապահովման հիմնական սկզբունքները
2015 | Article
Այլընտրանք, 2015թ․, N3, 283-289 էջ
|
Աուդիտի կազմակերպման հիմնահարցերն արտադրական ձեռնարկություններում
2015 | Article
Այլընտրանք, 2015թ․, N3,, 136-141 էջ
|
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման հիմնախնդիրները
2015 | Article
Այլընտրանք, 2015թ․, N3, 120-126 էջ
|
Վճարահաշվարկային համակարգերի և էլեկտրոնային առևտրի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2015 | Article
Այլընտրանք, 2015թ․, N3, 54-61 էջ
|
Հարկային վարչարարության կատարելագործման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում
2015 | Article
Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի, 2015թ․, 1(37), 46-60 էջ
|
Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները
2014 | Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 233-244
|
Բոստանջյան Վ. , Մուսայելյան Տ.
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մրցունակության բարձրացման հիմնախնդիրները
2014 | Article
ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 204-217
|
Հակամենաշնորհային քաղաքականության խնդիրները և նպատակները
2012 | Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները: Երևան 2012թ., 19-29 էջ
Ֆինանսական վեահսկողության խնդիրները և հիմնական գործառույթները
2012 | Article
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները: Երևան 2012թ., 11-19 էջ
Перспективы развития энергетики Республики Армения
2011 | Article
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները. Գիտական հոդվածների ժողովածու 4 (12): Երևան 2011թ., 221-229 էջ
Lessons learned from administrative simplifications improving business environment in developed countries. possible implications for Armenia
2008 | Book
Center for Socio-Economic research and analysis 2008 110 p.
Հանրային կառավարում
2008 | Book
Պետական ծառայություն. Երևան 2008թ., 320 էջ
Հանրային քաղաքականության վերլուծություն
2005 | Book
ուսումնական ձեռնարկ, գլուխ 7, Երևան, Պետական ծառայություն 2005
Հարկաբյուջետային համակարգի դերը հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում
2004 | Article
Բանբեր Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտի: N2, Երևան, 2004թ., 30-37 էջ
Պետական իշխանության և տարածքային կառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները և ֆինանսական ապակենտրոնացման հիմնահարցեր
2001 | Article
Ապակենտրոնացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում գիտաժողովի նյութերի ժողովածու գիրք III, Երևան, Պետական ծառայություն 2001թ., 5 էջ
Բոստանջյան Վ. , Թամազյան Ա.
Տեղական ինքնակառավարման հիմունքները
2000 | Book
Եր., Պետական ծառայություն, 2000թ., գլ.5,12, 48 էջ
Budget formation in Armenia in 2000
2000 | Article
USAID տեղեկագիր N10, 2000
Քաղաքացիական իրավական պայմանագրեր (օրենսդրական պարզաբանումներով)
1999 | Book
Երևան, «Գիտակ» համալսարանի «Գոշ» հրատ., 1999թ.
Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը տնտեսական կառավարման համակարգում
1999 | Article
«Պետական կառավարման արդի հիմնահարցերը» ժողովածու, «Պետական ծառայություն», Երևան, 1999թ.
Տնտեսական բարեփոխումները ՀՀ-ում և դրանց օրենսդրաիրավական ապահովվածության հիմնահարցերը
1999 | Book
«Էկոնոմիկա», Երևան, N4: 1999թ.
Պետական կառավարման օրենսդրական ապահովվածության հիմնահարցերը
1998 | Article
«Պետական կառավարան արդի հիմնահարցերը» ժողովածու, «Պետական ծառայություն», Երևան, 1999թ.
Organization of parliamentary phase of the Budget Process
1997 | Article
The Role of Parliamentary Servies In Processing. The State Budget. Bureau of the Sejm, Warshaw, 1997
Экономические основы формирования структурной политики в материальном производстве Республики Армения
1993 | Article
Автореферат доктовской диссертации, Ереван, 1993г.
Комплексное региональное планирование и прогнозирование
1989 | Book
Коллективная монография. Отв. ред. Н.П.Федоренко. Москва. Наука, 1989г
Система моделей программно – целевого планирования народного хозяйства союзной республики
1989 | Article
В кн.: Проблемы социально-экономического прогнозирования и планирования, Москва, 1989г.
Взаимодействие межрегиональных связей на формирование отраслевой структуры производства союзной республики
1988 | Article
Препринт, Всесоюзная конференция “Вопросы комплексного планирования и управления союзных республик и экономических районов”. Таллин, 1988г.
В. Б. Бостанджян , Э.А.Бабаян, А.И.Даниелян
Совершенствование планирования развития производства товаров народного потребителя союзной республики в условиях АСПР
1987 | Article
В кн.: Создание автоматизированной технологии планирования и информационное обслуживание плановых работников. Талин, “Валгус”, 1987г.
Системное моделирование процесса формирования долговременной программы развития народного хозяйства союзной республики
1986 | Article
Доклад к Всесоюзной конференции. Препринт ЦЭМИ АН СССР, Москва, 1986г.
Взаимодействие отраслевых систем в составе региональных программ (районы со сложившейся струкрурой производства)
1982 | Article
Монография. В кн.: Экономико-математические методы и модели в перспективном планировании (вопросы методологии и мотодики) под рук. академика А.Г.Аганбекяна. Новосибирск, “Наука”, 1982г.
В. Б. Бостанджян , Г.М.Мкртчян
Оптимизация отраслевых систем в составе экономических программ
1982 | Book
Монография. Новосибирск, “Наука”, 1982г.
Учет народнохозяйственных аспектов при оптимизации отраслевых программ
1979 | Article
В кн.: Вопросы оптимизации отраслевых систем в районах нового освоения. Новосибирск, “Наука”, 1979г.
В. Б. Бостанджян , Г.М.Мкртчян
Взаимодействие моделей отраслевых программ с моделью формирования структуры в регионе
1979 | Article
В кн.: Программно – целевой подход в планировании развития отраслевых комплексов. Новосибирск, “Наука”, 1979г.
Պլանավորման ծրագրանպատակային մոտեցումների մի քանի հիմնահարցեր
1979 | Article
Հայաստանի ժողովրդական տնտեսություն, 1979թ., N5
В. Б. Бостанджян , Г.М.Мкртчян
Системное моделирование процесса реализации программы развития региона
1979 | Article
Известия СО АН СССР” сер.общ.наук, 1979г., вып. 1
В. Б. Бостанджян , А.М.Алексеев, Г.М.Мкртчян
Вопросы формирования целереализующих систем для комплексных экономических программ
1978 | Article
Известия СО АН СССР”, сер. общ.наук, 1978г., вып.3, N11