Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
“Основные аспекты преподавания итальянского языка в Армении’’
2021 | Article
Актуальные научные исследования в современном мире выпуск 4(72) часть 8 апрель 2021 г.
Արևմտյան գրականության փիլիսոփայական ուսումնասիրություն
2021 | Book
Թարգմ. պրոֆ. Ցի Փեյչն, Պինջոուի համալս. հրատ., Չինաստան, 200 էջ
Լիլիթ Կարապետյան , Բլբուլյան Թ., Ղազարյան Մ.
Ֆրանսերենի 2014 թ.-ի պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, Մաս առաջին
2021 | Book
Երևան, «ՀԱՇ ԸՆԴ ՀԱՇ փրինթ» հրատ, Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2014թ. 424 էջ
«Երջանկության փիլիսոփայական ընկալման մեկնությունը Մ․ Ուելբեքի ստեղծագործություններում»
2021 | Article
Պատմություն և քաղաքականություն հանդես, Երևան, 2021
Գեղարվեստական հաղորդակցության առանձնահատկությունները թաքնաբանական բնույթի բանաստեղծական տեքստերում
2021 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, N1, 2021, էջ 3-13
Անեծքների և բարեմաղթանքների թարգմանության համարժեքության հիմնախնդիրները Հրանտ Մաթևոսյանի Աշնան արև ստեղծագործության մեջ
2021 | Article
Translation Studies :Theory and Practice (Թարգմանչական գործ․տեսություն և պրակտիկա), Երևան, 2021, № 1
Ակիրա Միզուբայաշիի Հազար տարվա սեր վեպի վերլուծությունը միջմշակութային հաղորդակցության տեսանկյունից
2021 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, Երևան 2021, № 1 (30), էջ 176-187
Textbook of Economic Translation
2021 | Book
Yerevan, 2021
Ազգային ինքնության խնդիրը Մայքլ Առլենի «Դեպի Արարատ» վեպի հայերեն թարգմանության մեջ
2021 | Article
Հայագիտական հանդես, 1(50), 85-95 էջ, Երևան, 2021
Ոճական հնարքները Ավետիք Իսահակյանի «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմում եվ դրանց անգլերեն թարգմանությունը
2021 | Article
Հայագիտական հանդես, N4 (53), 47-63 էջ, Երևան, 2021