Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Политический Вкус Лилиан Хелмман
2019 | Article
Научные Вести, 2019, 6(11), 5-10 էջ
Feminism In The Context Of The 20th Century American Literature: Lillian Hellman
2019 | Article
Science And World, 2019, N 6(70), Vol II, 43-46
Անհատի Դրաման Լիլիան Հելլմանի «Պենտիմենտո»՝ «Դիմանկարների Գիրքը» Հուշագրությունում
2019 | Article
Կանթեղ, 2018, 4(77), 57-62 էջ
Ճանաչողական-Մշակութային Հասկացույթը Շոտլանդական Առած-Ասացվածքներում
2019 | Article
Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2019, 1(26), 75-85 էջ
Կամիլո Խոսե Սելայի Գեղագիտական Աշխարհայացքի Մի Քանի Առանձնահատկություններ
2019 | Article
Foreign Languages In Higher Education, 2019, 1(26), 224-234 էջ
Նունե Բեքարյան, Իգոր Կարապետյան
Իմաստաբանական Կոմպետենցիայի Ձեվավորումը Գեղարվեստական Բնագիր Տեքստերի Վերլուծական Ընթերցանության Միջոցով
2019 | Article
Օտար Լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, 2019, 1 (26), 62-74 էջ
Harutyunyan Nazik , Vardanyan Irina
Fundamental Principles Of The Pedagogue’s Quality Education
2019 | Article
Вісник Черкаського Університету. Серія Педагогічні Науки, 2019, 2, 175-178 էջ
Իրավալեզվաբանությունը Որպես Միջգիտակարգային Գիտություն
2019 | Article
Օտար Լեզուները Մասնագիտական Նպատակների Համար, 2019, 7(16), 19-27 էջ
The Basic Models Of Teaching Analytical Reading Of A Fictional Text
2019 | Article
Foreign Languages For Special Purposes, 2019, 7(16), 98-105 էջ
Ֆ. Բեգբեդերի «99 Ֆրանկ» Վեպը Թարգմանչի Մեկնաբանությամբ
2019 | Article
Ակունք, 2019, 1 (21), 123-127 էջ