Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Anna E. Haji-Hakobian

Associate Professor | Second Department of English Language
Professional Activities
2011 - participated in the master class/ teacher training sessions entitled as "New ELT Courses and Teaching Methodology in Armenia".
2006 - dissertation topic “Conception of Gender in English in comparison with that of in Armenian”.
2005 - translated Josh Mc-Dowell’s “Credible Verdict”, volume 1, 512 pages, ‘Gasprint’ publishing house.
2004 Apr. - presented at the AELTA 7th Convention.
2004 Feb.- May - took the State University Instructors’ qualification course (certificate received).
2003 Oct.-Dec. - took the British Council teacher training course “English for Communication” (certificate received).

Languages
English (fluent), Russian (fluent), Spanish (with the help of a dictionary)

Գենդերային հիմնախնդիրը միջմշակութային ընկալումների համատեքստում
2018 | Book
ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 146 էջ
Աննա Հաջի-Հակոբյան , Կարինե Մաթևոսյան
Դերային խաղի կիրառումը լսարանում` բանավոր խոսքի զարգացման նպատակով
2016 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2016, 1-2(20), 270-278 էջ
|
Կանանց և տղամարդկանց հարցեր տալու և տեղեկություն ստանալու առանձնահատկությունները գենդերային ուսումնասիրության շրջանակներում
2012 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 13, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 52 - 59
|
Խոսքն աշխատանքի վայրում. աշխատանքային խոսքի առանձնահատկությունները գենդերային ուսումնասիրության դաշտում
2010 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 129 - 139
|
Խոսքի ուղղակիությունն ու անուղղակիությունը և դրանց ընկալումը տարբեր մշակույթներում գենդերային տարբերակումների հայեցակետից
2010 | Article
«Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, 2 (43), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2010, էջ 101 - 111
|
A. Haji-Hakobyan , L. Grigoryan
English-Armenian glossary of international relations, politology & diplomacy: Related terms & expressions / Միջազգային հարաբերություններին, քաղաքագիտությանն ու դիվանագիտությանն առնչվող տերմինների և արտահայտությունների անգլերեն-հայերեն բառարան
2009 | Book
Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2009
Թեմայի քննարկումը որպես լեզվական ռազմավարության միջոց
2009 | Article
«Օտար լեզուները Հայաստանում» գիտամեթոդական հանդես, N 1, Երևան, ԿԱԻ հրատ., 2009, էջ 25 - 34
|
Ընդհատումը և զուգահեռ խոսքը գենդերային հիմնահարցի համատեքստում
2008 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 9, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 52 - 58
|
Լեզվաբանական լրացուցչության տեսություն
2005 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 49 - 61
|
English for art students (advanced)
2004 | Book
Երևան, «Ասողիկ» հրատարակչություն, 2004
Anna Haji-Hakobyan , Bella Sarukhanyan
English for art students (advanced)
2004 | Book
Երևան, «Ասողիկ» հրատարակչություն, 2004
Անգլիական և ամերիկյան գրողները Ձեզ համար
2001 | Book
Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 2001, 166 էջ
|
Լեզվական երևույթների դասավանդումը հաղորդակցական ուսուցման շրջանակներում
1999 | Article
Գիտամեթոդական կոնֆերանս նվիրված ԵՊՀ 80 ամյակին, սեպտ. 29 - 30, 1999
|