Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Ara H. Arakelyan

Professor | Chair of Foreign Literature
Education
2017- Professor of Foreign Literature, YSU
2015- Doctօr of Foreign Literature, YSU
2009- Head of Chair of Foregin Literature Departament
Faculty of Romance and Germanic Philology YSU
2008 – Docent, Dpt.of Foreign Literature and Literary Theory, Faculty of Armenian Philology YSU
2003- Lecturer, Dpt.of Foreign Literature and Literary Theory, Faculty of Armenian Philology, YSU
2000- Ph.D, Yerevan

Professional experience
2009 – Head of Chair of Foregin Literature Departament
Faculty of Romance and Germanic Philology YSU
2008 – Associate professor of the of Foreign Literature, YSU
2003 - Lecturer, of the Dpt.of Foreign Literature and Literary Theory in Faculty of Philology YSU

Participations of international conferences
Armenia, Germany, Austria

Social activities
2010 - Chief editor of journal
2002 – Board member of Armenian Union of Writers

Awards received
2019- Diploma of Honour The 100-th anniversary of YSU foundation
2018- RA Presidential Award in the area of Literature
2014 - Diploma of Honour The 95-th anniversary of YSU foundation
2014- RA Ministry of Education and Science Medal award for breakthrough contributions in education
2014. YSU Certificate of Appriciation for an outstanding work and trainiang young specialists.
2003- The best translator of journal

Languages
Armenian, Russian, German

Ara Arakelyan , Vachagan Grigoryan
«Սասնա ծռերի» և «Նիբելունգների երգի» համեմատական բնութագիրը
2022 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2022 № 1 (37), էջ 15-24
|
Դոկտոր Յոհան Ֆաուստի կերպարանափոխությունները. Ֆաուստից մինչև ֆաուստականություն
2021 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2021 № 2 (35), էջ 40-52
|
Կաֆկա - Կամյու ժառանգական գծի շուրջ
2020 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 2 (32), էջ 41-52
|
Լևոն Շանթի թատերագրությունը գիտական նոր մեկնաբանությամբ
2020 | Article
«Էջմիածին», 2020, Է, էջ 127-135
«Օրագրերը» և Կաֆկայի գոյափիլիսոփայությունը
2017 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 7, 216-222 էջ, Հայաստան
Հերման Հեսսեի արձակի մի քանի առանձնահատկությունների շուրջ
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 2 (20), էջ 24-31
|
Ֆրանց Կաֆկայի «Օրագրերը»
2016 | Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 234 էջ, Հայաստան, Երևան
Թոմաս Մանի փիլիսոփայական վեպերը
2013 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 141.2, 2013, էջ 15-21
|
20-րդ դարի առաջին կեսի գերմանական փիլիսոփայական վեպը. Թոմաս Ման
2013 | Book
Մենագրություն, Եր.։ Անտարես, 2013.– 456 էջ
The art of adult teaching and learning
2013 | Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 182 - 190
Интеллектуальная среда и ее структура в романе Т. Манна “Волшебная гора”
2010 | Article
"Language and Culture", N 4, Kutaisi, 2010, стр. 104-112
Հերման Հեսսեի «Սիդհարթհա» վեպի փիլիսոփայական հիմնախնդիրները
2010 | Article
«Համատեքստ», ԵՊՀ. հրատ., Երևան, 2009
18-րդ դարի գերմանական փիլիսոփայական վեպի ծագումնաբանության և մի քանի առանձնահատկությունների շուրջ
2010 | Article
«Համատեքստ», ԵՊՀ. հրատ., Երևան, 2010, էջ 3-25
Հերման Հեսսեի «Ուլունքախաղ» վեպն իբրև գերմանական ուտոպիա
2010 | Book
«Գրական հանդես» ԺԱ, ՀՀ Գրականության ինստիտուտ, Երևան, 2011, էջ 35-42
Թ. Մանի «Հովսեփը և նրա եղբայրները» վեպը
2008 | Article
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, «Հայաստան» հրատ., Երևան, 2008, 24 էջ
Եվրոպական փիլիսոփայական վեպի մի քանի հիմնախնդիրների շուրջ
2008 | Article
«Համատեքստ», ԵՊՀ. հրատ., Երևան, 2008, էջ 35-47
Գերմանական ազգային էպոսը` «Նիբելունգների երգը»
2007 | Article
Թարգմանություն և առաջաբան, «Նաիրի» հրատ., Երևան, 2007, առաջաբանը էջ 5-30, թարգման. 340 Էջ
Կաֆկան և կրոնը
2005 | Article
«Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2005, 11 էջ
Կաֆկայի «Դղյակը» վեպի ինքնակենսագրական հիմքերը
2004 | Article
«Համատեքստ», ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, էջ 118-127
Ֆրանց Կաֆկա «Օրագրեր»
2003 | Article
Թարգմանություն, «Ապոլոն» հրատ., Երևան, 2003, 187 էջ
Թեոդոր Ադորնո «Գեղագիտության տեսություն»
2003 | Article
Թարգմանություն, «Ապոլոն» հրատ., Երևան 2003, 360 էջ
Էլիաս Կանետտին և 20-րդ դարը Է.Կանետտիի “Զանգված և իշխանություն” գրքի
2002 | Article
Թարգմանություն և առաջաբան, «Նաիրի» հրատ., Երևան, 2002, առաջաբան էջ 5-9, թարգմ. 261 Էջ
Հերման Հեսսեն և իր անսովոր վեպը
2002 | Article
Թարգմանություն և վերջաբան, «Նաիրի» հրատ., Երևան, 2002, վերջաբան էջ 222-232, թարգմ. 239 էջ