Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Haykanoush A. Sharuryan

Associate Professor | Translation Studies Department
Education
1982 - 1987 Post - graduate student, Yerevan State University, Faculty of Roman-Germanic Philology

Academic degree
2006 “The Evolution of Literary Personages in the works by Norman Mailer”, Diploma of Candidate of Philology

Nikolay Gogol and Raphael Patkanyan: The Philosophy of Horror
2022 | Article
WISDOM, 2022, 3 (2), 112-123
|
Միսաք Մեծարենցը թարգմանիչ
2022 | Article
«Հայագիտության հարցեր», Երևան, 2022, թիվ 2 (26), էջ 138-154
|
Բարու և չարի հիմնախնդիրը ժամանակակից հայ արձակում (Հարություն Քեշիշյան. «Սատանայի ընտրությունը»)
2021 | Article
«Գրականագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1, էջ 102-115
|
Պատերազմը և անհատի հոգեբանությունը (Ստեփան Զորյան – Նորման Մեյլեր)
2021 | Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 2 (51), էջ 56-74
|
«Հիսուսյան վեպերը» գրական զուգահեռներում
2021 | Book
Մենագրություն, «Արմավ», Երևան, 2021, 216 էջ
|
Քրիստոնեության գաղափարական արտացոլումը ամերիկյան և հայ գրականության մեջ (Լյու Ուոլես և Գուրգեն Խանջյան)
2021 | Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 1 (50), էջ 74-84
|
Գրոտեսկային տարրերը Էդգար Ալլան Պոյի պատմվածքներում և դրանց փոխանցումը հայերեն
2021 | Article
«Հայագիտական հանդես», Երևան, 2021, թիվ 5 (54), էջ 11-22
|
Հոգու երկվության հիմնախնդրի մի զուգահեռ հայ և ամերիկյան գրականության մեջ
2020 | Article
Երևան, 2020, էջ 34-42
|
Սիրո բուլգակովյան մեկնաբանումը հոգեվերլուծության հայեցակարգից
2018 | Article
Հայագիտական հանդես, 2018, 1 (39), էջ 47-56
|
Իրականի և գեղարվեստականի հարաբերակցությունը Ջորջ Մուրի «Առաքյալը» դրամայում
2017 | Article
Հայագիտական հանդես, 2017, 3 (37), էջ 13-21
|
Հոգու զարթոնքը Դեյվիդ Լոուրենսի «Մարդը որ մահացել էր» պատմվածքում
2017 | Article
Հայագիտական հանդես, 2017, 4 (38), էջ 43-54
|
Իրականի և գեղարվեստականի հարաբերակցությունը Ջորջ Մուրի «Առաքյալը» դրամայում
2017 | Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 3 (37), 2017, էջ 13-21
|
Մարգինալի կերպարը Ջորջ Մուրի «Քիրիթի հեղեղատը. սիրիական պատմություն» վեպում
2017 | Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 2 (36), 2017, էջ 90-97
|
Հոգու զարթոնքը Դեյվիդ Լոուրենսի «Մարդը, որ մահացել էր» պատմվածքում
2017 | Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 4 (38), 2017, էջ 43-54
|
Աստվածաշնչյան կանանց կերպարները համաշխարհային գրականության մեջ. Ն. Մեյլեր, Ժ. Սարամագո, Է. Բերջես, Ն. Կազանձակիս
2017 | Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, թիվ 4 (56), 2016, Երևան, էջ 104-116
|
Տեսիլքն ու խորհրդանիշն իբրև կերպարաստեղծման միջոց
2016 | Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 4 (34), 2016, էջ 41-46
|
Ապոկրիֆային Ավետարանի մոտիվները Էրիկ-Էմանուել Շմիդտի «Ավետարան ըստ Պիղատոսի» վեպում
2016 | Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 2 (32), ՀՊՄՀ, 2016, էջ 117-122
|
Երազի հոգեբանական գործառույթները գեղարվեստական արձակում
2016 | Article
«Հայագիտական հանդես», թիվ 1 (31), ՀՊՄՀ, Երևան, 2016, էջ 39-46
|
Թարգմ.՝ անգլերենից, Լաո Մա, Մի յուրահատուկ անձնավորություն
2015 | Book
Համառոտ պատմվածքներ, Երևան, 2015, «Մեկնարկ» ՍՊԸ, 158 էջ
Հայոց եղեռնապատումը ամերիկացի գրողների երկերում
2015 | Article
«Վէմ» համահայկական հանդես, ապրիլ-հունիս, թիվ 2 (50), Երևան, 2015, էջ 102-111
Ժոզե դե Սոզա Սարամագոյի աղմկահարույց վեպը
2015 | Article
Գրականության և մշակույթի արդի հիմնախնդիրները, Գիտ. հոդվածների ժողովածու, պրակ. Զ, Երևան, «Լինգվա», 2015, էջ, 194-208
Հայոց եղեռնապատումը ամերիկացի գրողների երկերում
2015 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2015թ․, թիվ 2 (50), 270-279 էջ
Պերճ Զեյթունցյանի դրաման գրական զուգահեռներում
2014 | Article
Հայագիտական հանդես N 2-3 ( 26-27) Երևան, 2014 էջ 100-114
«Հիփիստական էքզիստենցիալիզմի» դասավանդումը բուհում
2014 | Article
Մանկավարժական միտք 2014, 1-2, Զանգակ, էջ 127-131
Հիսուս Քրիստոսի կերպարը հայ և ամերիկյան գրականության մեջ (համեմատական քննություն)
2014 | Article
Հայագիտական հանդես N 1( 25) Երևան, 2014, էջ 74-89
Քրիստոսի կերպարի մեկնաբանությունը ամերիկյան գրականության մեջ
2014 | Article
21st Century Challenges in Philology and Foregn Language Teaching: From Theory to Practice, Российско-Армянский (Славянский) Университет, изд. Ереван-2014
Էքզիստենցիալիզմը ամերիկյան գրականության մեջ
2013 | Article
Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկ. համալսարան Հայագիտական հանդես N 3- 4 ( 23-24) Երևան, 2013, էջ 87-96
Interpretation: The hierarchy of interpretation
2011 | Book
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 12, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 254-262
Creation of Male Personages (Norman Mailer VS James Joyce)
2010 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 71-81
Վիլյամ Սարոյանը հուշագիր
2009 | Article
«Նոր-Դար » Երևան, թիվ 1-2, 2009
Լևոն Շանթի «Հին աստվածները» և Վիլյամ Գոլդինգի «Սրաձողը» (Համեմատական վերլուծություն)
2009 | Article
Երևան, «Վէմ» համահայկական հանդես, թիվ 1 (26), ապրիլ-հունիս, 2009,Ալ. Մակարյան (ԵՊՀ, Հայ գրականության ամբիոն)
|
Linguistics in Practice
2008 | Book
Textbook, Yerevan University Press, 2008, p. 100
|
Նորման Մեյլեր. Սպիտակ նեգրը
2007 | Article
Երևան, Երևանի պետական համալսարանի հրատ. 2007
English-Armenian Dictionary of Synonyms and Antonyms
2006 | Book
Երևան, «Հույս և սեր» հրատ. 2006
«Սպիտակ նեգրի» թեման Նորման Մեյլերի ուշ շրջանի վեպերում
2006 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 7, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 204-223
Կերպարային համակարգը Նորման Մեյլերի «Մերկերը և մեռյալները» վեպում
2006 | Article
«Համատեքստ-2005» (Գիտական հոդվածների ժողովածու) Երևան, պետ. համալսարանի հրատ. 2006
Ջեյմս Ջոյս, «Արվեստագետի դիմանկարը պատանության հասակում»
2006 | Book
«Հույս և սեր» հրատ., Երևան, 2006
Էքզիստենցիալիստական մոտիվները Նորման Մեյլերի «Վայրի ափը» վեպում
2005 | Article
«Նոր-Դար», Երևան, թիվ 2, 2005
Հետպատերազմյան շրջանի հերոսի էվոլյուցիան Նորման Մեյլերի վեպերում
2005 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 271-284
Անգլիական և ամերիկյան գրողները Ձեզ համար
2001 | Book
Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 2001, 166 էջ
|
Շերվուդ Անդերսոն «Մայրը»
2001 | Book
«Արտասահմանյան գրականություն» հանդես, Երևան, թ.1, 2001