Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Heghine V. Avetisyan

Lecturer | The Chair of French Philology
Education, academic awards, degrees
1982 - 1987 Faculty of philology, Yerevan State University,
Romance and Germanic languages and literature (French and Italian), graduation diploma

Professional experience
2010 - present, Faculty of Romance and Germanic philology, YSU, professor, French language
1994 - 2009, Faculty of Romance and Germanic philology, YSU, French language lecturer
2008 - present, coordinator of cooperation between YSU and University Montpellier 3

Foreign languages
French (excellent), Italian (excellent), Russian (excellent)

La publication des textes littéraires et l’interculturalité
2020 | Book
Ed. V.A.V., Erevan, p.112, 2020
Գիտական խոսույթում գրագողության կրճատման մեթոդների շուրջ
2017 | Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2017թ․, 1(649), 217-221 էջ, Հայաստան
La lecture et son apprentissage
2016 | Article
Ֆրանսիական բանասիրության արդիական խնդիրներ հոդվածների ժողովածու, 2016
Ընթերցանության յուրացման հարցեր, ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայինլույսի ներքո
2016 | Article
Միջազգային գիտաժողով 4, 2016թ․
Le bestiaire dans les fables de la Fontaine
2013 | Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, N 10, էջ 235-242, Երևան 2013
Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի ֆրանսերեն լեզվի դասագիրք
2010 | Book
Դասագիրք, Հայերեն վերամշակման խմբագիր, Երևան, 2010
Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի ֆրանսերեն լեզվի դասագրքի աշխատանքային տետր
2010 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Կազմող, Երևան, 2010
La place de l’animal dans les fables de la Fontaine
2010 | Thesis
Գիտաժողովի թեզիսներ, Երևան, 2010
Ֆրանսերենի 10 թեստ դիմորդների համար
2010 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010
Հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի ֆրանսերեն լեզվի դասագիրք
2009 | Book
Դասագիրք, Հայերեն վերամշակման խմբագիր, Երևան, 2009
Հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի ֆրանսերեն լեզվի դասագրքի աշխատանքային տետր
2009 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Կազմող, Երևան, 2009
Ֆրանսերենի տաս թեստ
2008 | Book
Երևան, Անտարես հրատ. ,2008
Հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի ֆրանսերեն լեզվի դասագիրք
2008 | Book
Դասագիրք, Հայերեն վերամշակման խմբագիր, Երևան, 2008
Հանրակրթական դպրոցի 7-րդ դասարանի ֆրանսերեն լեզվի դասագրքի աշխատանքային տետր
2008 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Կազմող, Երևան, 2008
Հանրակրթական դպրոցի 7- 8 դասարանի ֆրանսերեն լեզվի դասագրքի ուսուցչի ուղեցույց
2008 | Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2008
L'énonciation
2007 | Manual
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 6, Երևան, 2007, էջ 94-101
La problématique de l’énonciation
2006 | Thesis
Գիտաժողովի թեզիսներ, Երևան, 2006, էջ 75-79
«Հայաստան իմ արմատները». Աստղիկ Չամկերտեն
2005 | Book
Թարգմանություն, Երևան, 2005
Les sources et la tradition proverbiales des fables de La Fontaine
2004 | Article
«Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 1, էջ 85-92, Երևան, 2004