Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Meri E. Martirosyan

Lecturer | Chair of Romance Philology
Education
2001 - 2005: Yerevan State University. Faculty of Romance and Germanic (Bachelor’s Degree)
2001 - 2005: Yerevan State University. Faculty of Romance and Germanic (Master Course)

Professional experience
2007: Yerevan State University. The Department of International Relations. Professor of Spanish language.
2008: Yerevan State University. Faculty of Romance and Germanic.
The Department of Romance Philology. Professor of Spanish language.

Languages
Russian. Spanish. English

Մերի Մարտիրոսյան , Հ.Բաղդասարյան
Իսպաներենը միջազգային հարաբերություններում
2021 | Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2021
Կամիլո Խոսե Սելայի Գեղագիտական Աշխարհայացքի Մի Քանի Առանձնահատկություններ
2019 | Article
Foreign Languages In Higher Education, 2019, 1(26), 224-234 էջ
«Համոզում» հասկացության առանձնահատկությունները քաղաքական խոսույթի համատեքստում
2016 | Article
Foreign Languages for Special Purposes, 2016, 4(13), pp. 111-119
Տրեմենդիզմի միտումները Կամիլո Խոսե Սելայի «Պասկուալ Դուարտեի ընտանքիը» վեպում
2016 | Article
Актуальные научные исследования в современном мире, Переяслав–Хмельницкий, 2016
Մերի Մարտիրոսյան , Զ. Ավետիսյան
Ոճական հնարների գործաբանական արժեքը քաղաքական խոսույթում
2015 | Article
FLSP N 3 (12), ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2015
Միգել Դելիբեսի արձակի զարգացման ընդհանուր միտումները
2013 | Article
Ռոմանական բանասիրության հանդես, N 10, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2013
Քաղական, դիվանագիտական, իրավաբանական տերմինների իսպաներեն – հայերեն բացատրական բառարան
2011 | Book
Կարին-Հրատ, Երևան, 2011