Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Naira A. Shachilvyan

Assistant | Chair of German Philology
Education, Academic degrees
2012: Diploma of Candidate of philological sciences
2012: Assistant of the German philology chair
2004 - 2008: Post-graduate student, YSU, Faculty of Romance and Germanic philology
1992 - 1997: Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic philology

Professional Experience
2012: lecturer of the Romance and Germanic Philology Faculty YSU chair of German philology

Foreign languages
German, Russian, English (fluent)

Ժխտման կարգի արտահայտման բառակազմական միջոցները ժամանակակից գերմաներենում և հայերենում
2017 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 171-178
|
Ժխտման կարգի արտահայտման բառակազմական միջոցները ժամանակակից գերմաներենում և հայերենում
2017 | Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» 2(23), 2017, էջ 171-178
Ոչ բացահայտ ժխտման արտահայտման միջոցները ժամանակակից գերմաներենի շարահյուսական մակարդակում
2016 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016, 3-4, 87-91 էջ
|
Ոչ բացահայտ ժխտման արտահայտման միջոցները ժամանակակից գերմաներենի շարահյուսական մակարդակում
2016 | Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» 3-4, 2016, էջ 87-91
Ոչ բացահայտ ժխտման արտահայտման միջոցները ժամանակակից գերմաներենի և հայերենի բառային մակարդակում
2015 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում 3-4, 2015, էջ 97-100
Ոչ բացահայտ ժխտման արտահայտման միջոցները ժամանակակից գերմաներենի և հայերենի բառային մակարդակում
2015 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2015թ․, 03.апр, 97-100 էջ
|
Ոչ բացահայտ ժխտում արտահայտող դարձվածքները գերմաներենում և հայերենում
2012 | Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում 1-2, 2012, էջ 137-141
Համատեքստային ժխտման միջոցները գերմաներենում
2011 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (Գիտական աշխատությունների ժողովածու) 12, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 123-134
Ժխտման ոչ բացահայտ միջոցները ժամանակակից գերմաներենում և հայերենում
2010 | Article
Օտար լեզուները Հայաստանում 3, 2010, էջ 40-51
Ընդհանուր և մասնակի ժխտական նախադասությունները ժամանակակից գերմաներենում և հայերենում
2008 | Article
Օտար լեզուները Հայաստանում 3-4, 2008, էջ 25-39
Ժխտման կարգի ըմբռնման հիմնական հայեցակետերը
2008 | Article
Լեզու և լեզվաբանություն 1(8), Երևան: Զանգակ-97, 2008, էջ 77-82