Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ
Faculty of European Languages and Communication
:
>
Ruzan R. Ghazaryan

Head of Chair | Translation Studies Department
Education, scientific degrees and titles
1976 - 1981: Yerevan State University, Faculty of Romance and Germanic Philology, department of the English language

Professional experience
1982 - 1990: Writers Union of Armenia, WUA referent assistant of the president
1990 - 1993: “Nairi” publishing house, editor-translator
Since 1993: Associate professor, Chair of the English Language 2, YSU
1996: a one-month training at University of St. Andrews in Scotland, Great Britain

Professional membership
Since 1991: Member of Writers Union of Armenia, translator
Translations from English: Hemingway, E. The Sun Also Rises, Yerevan: Soviet writer, 1985
Saroyan, W. Novels, Yerevan: Soviet writer, 1986
Capote, T. “Breakfast at Tiffany’s”, Yerevan: Arevik, 1987
Saroyan, W. Novels, 3rd vol., Yerevan: Soviet writer, 1988
Puzo, M. “The Godfather”, Yerevan: Nairi, 1994
English Speaking Union in Armenia (Board member),
AASE

Languages
Russian and English (fluent), German (conversational)

Ազգային ինքնության խնդիրը Մայքլ Առլենի «Դեպի Արարատ» վեպի հայերեն թարգմանության մեջ
2021 | Article
Հայագիտական հանդես, 1(50), 85-95 էջ, Երևան, 2021
Ոճական հնարքները Ավետիք Իսահակյանի «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմում եվ դրանց անգլերեն թարգմանությունը
2021 | Article
Հայագիտական հանդես, N4 (53), 47-63 էջ, Երևան, 2021
R. Ghazaryan , I. Dadyan
Alexander Pushkin's "Winter Evening" in Armenian and English Translation
2021 | Article
Translation Studies: Theory and Practice պարբերական, 2021, 1/ 1-2, 134-141 էջ, Երևան, 2021
Ինքնակենսագրական վեպի ժանրային փոխակերպումները
2021 | Book
"Արմավ" հրատարակչություն, 239 էջ, Երևան, 2021թ․
Ruzanna Ghazaryan , Ishkhan Dadyan
Durrell's Balthazar Through The Prism Of Translation
2019 | Article
Translation Today: Literary Translation In Focus, 2019, Volume 16, 101-126 էջ
Իսպանական Միջավայրի Արտացոլումը Էռնեստ Հեմինգուեյի Երկերում
2019 | Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Բանասիրություն: 2019, 2 (29), 37-47 էջ
Իսպանական միջավայրի արտացոլումը Էռնեստ Հեմինգուեյի երկերում
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 2 (29), էջ 37-47
|
Շեքսպիրի ստեղծագործությունների առաջին հայերեն թարգմանությունները
2018 | Article
Հայագիտական հանդես, 2018, 1(39), էջ 37-46
|
Rouzanna Ghazaryan , Anahit Hovhannisyan
Morphological Classification Of Idioms In English And Armenian
2018 | Article
Science And Education A New Dimension. Humanities And Social Sciences, 2018, VI (30), Issue 184, 22-26 էջ
Բառախաղը Որպես Թարգմանական Խնդիր
2018 | Article
Հայագիտական Հանդես, 2018, 4 (42), 3-14 էջ
Էռնեստ Հեմինգուեյի «Այսբերգի տեսությունը»
2017 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2017, 2 (23), էջ 262-268
|
Ջեյմս Ջոյսի արձակի թարգմանության լեզվաոճական առանձնահատկությունների շուրջ(«Արվեստագետի դիմանկարը պատանության հասակում»)
2017 | Article
Հայագիտական հանդես, 2017, 4 (38), էջ 33-42
|
Երեխայի կերպարը Վիլյամ Սարոյանի փոքր արձակում
2017 | Article
Հայագիտական հանդես, 2017, 3 (37), էջ 3-12
|
Տեսանյութերի պատրաստումը որպես օտար լեզվի դասավանդումը խթանող միջոց
2017 | Article
Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2017, 8, էջ 130-134
|
Ստեփան Զորյանի «Մի կյանքի պատմություն» վեպը անգլիալեզու գրականության աղերսներում
2017 | Article
Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 2(36), 76-89 էջ, Հայաստան
|
A plan of a film-based lesson for EFL students of intermediate level
2015 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2015թ․, 2(19), 112-118 էջ
|
R. Ghazaryan , N. Tovmasyan, A. Papoyan
On Art in English
2013 | Book
Yerevan State University, 2013
Ինքնակենսագրական ժանրն իբրև մանկության ու պատանեկության թեմայի բացահայտման ձև
2013 | Article
«Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 208 - 216
|
Հումանիզմի դրսևորումը Վիլյամ Սարոյանի երկերում
2012 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 13, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 234-242
Կրոնափիլիսոփայական հայացքները Միգել դե Ունամոնոյի ստեղծագործություններում
2011 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 12, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 263-269
On some principles of developing an ESP course
2010 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 11, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2010, էջ 234-238
Պատանեկության թեման գրողի գեղարվեստական համակարգում
2010 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2010
Պատճառի պարագա ստորադաս նախադասությունների գործառական առանձնահատկությունները գիտական ոճում
2010 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում N11, 2010թ., էջ 187-200
Ջ. Սելինջերի «Տարեկանի արտում՝ անդունդի եզրին» վեպի պոետիկայի որոշ առանձնահատկությունների մասին
2008 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 9, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 191-199
Աշխարհայեցման երկու կաղապար (գեղարվեստական գրականության մեջ պատանու կերպարի մասին)
2007 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 281-287
Ստեփան Զորյանի «Մի կյանքի պատմությունը». պոետիկայի հարցերը
2007 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 288-295
Մանկության և պատանեկության թեման գրականության զարգացման համատեքստում
2005 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 6, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2005, էջ 258-270
Գասպարյան Ն. , Գասպարյան Ս. , Ալեքսանդրյան Լ., Բաղդասարյան Ս., Երզնկյան Ե. , Ի. Տեր-Պողոսյան, Հովհաննիսյան Ն., Մխիթարյան Ե. , Քաջբերունի Հ., Չալաբյան Ս., Ապրեսյան Մ. , Պողոսյան Օ. , Պետրոսյան Գ., Մկրտչյան Ս. , Ղազարյան Ռ. , Սարուխանյան Բ. , Կարագուլյան Լ., Վարդանյան Գ., Չիրքինյան Ժ.
Անգլերեն լեզվի գրավոր քննության հարցաշարերի շտեմարան
2003 | Book
Շտեմարան, Լուսակն հրատ., Երևան, 2003թ.
Motivation as an important factor in language learning
2003 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 4, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2003, էջ 257-261
A Book in Reading Comprehension 3
2000 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2000
A Book in Reading Comprehension 3
2000 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2000
A Book in Reading Comprehesion 2
1996 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996
A Book in Reading Comprehesion 2
1996 | Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ.,1996