Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
In 1933 - 1934 academic year the Geological - Geographical Faculty has been formed in YSU. :
>

Bachelor's Programmes:

 

Geology / Geography / Hydrometeorology / Cartography and Cadastre / Service

 

Master’s Programmes:

 

Geophysics / Mineralogy, Petrology and Geochemistry / Hydrogeology and Engineering Geology / Mineral deposits prospecting and exploration / Historical and Regional Geology / Physical Geography and Landscape Ecology / Nature exploitation and Ecology (Geoecology) / Geomorphology / Social Geography / Hydrometeorology / Cartography and Cadastre / Sustainable Tourism / Organization of Service Activity

Entrant
Latest Publications
V. A. Potosyan
ՀՀ սահմանամերձ տարածքներում տարաբնակեցման շարժընթացը և առկա հիմնախնդիրները
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 135-142
|
Population migration and settlement structural movement in the Republic of Armenia (2002–2015) (Բնակչության միգրացիան և տարաμնակեցման կառուցվածքային տեղաշարժերը Հայաստանի Հանրապետությունում (2002–2015 թթ.))
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 127-134 (անգլերեն)
|
A. H. Potosyan , Hossein E. Kiasari
Թեհրանի նահանգի զբոսաշրջության ոլորտի հիմնական ենթակառուցվածքները և զարգացման խնդիրները
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 119-126
|
Оползни Армянского нагорья (Հայկական լեռնաշխարհի սողանքները)
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 103-109 (ռուսերեն)
|
H. S. Hayroyan, S. H. Hayroyan , K. A. Karapetyan
Վիբրոդինամիկ ազդեցություններից լայն միջակայքում փոփոխվող տարբեր թանձրության կավային գրունտների սահքի նկատմամաբ դիմադրության փոփոխության առանձնահատկությունները (լանջերի կայունացման gնահատման նպատակով)
2017 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 87-96
|