Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
In 1933 - 1934 academic year the Geological - Geographical Faculty has been formed in YSU. :
>
Զբոսաշրջության աշխարհայացք
2021 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 210-215
|
Տնտեսական քաղաքականության արդյունավետության հիմնախնդիրները
2021 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 199-209
|
ՀՀ գյուղական տարաբնակեցման տարածաշրջանային առանձնահատկությունները
2021 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 189-198
|
Հայկական լեռնաշխարհի խոշորագույն գետերի գետագալարները
2021 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 176-188
|
23.10.2011 Վանի երկրաշարժի (М=7,2) հետցնցումային սեյսմիկության (М ≥ 4,0) վերլուծությունը 23.10.2011–30.11.2012 ժամանակահատվածի համար
2021 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 96-103
|
Նորագույն նստվածքների վերլուծությունը դրանց ձևավորման պայմանների բացահայտման համար (Աղստև գետի ավազանի և Արագածի հյուսիսային լանջի փուխր բեկորային գոյացությունների օրինակով)
2021 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 104-112
|
S. Z. Kroyan, A. T. Grigoryan
ՀՀ հյուսիսարևելյան շրջանների անտառային հողերի (Cambisols) ֆիզիկաքիմիական հատկությունների անթրոպոգեն փոփոխությունները
2021 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 113-119
|
A. H. Potosyan , V. A. Potosyan
Գյուղական տարաբնակեցման փոփոխությունների ժամանակակից միտումները և հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2021 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 129-136
|
Բնակչության ու բնակավայրերի տեղաբաշխումը և տարածքի յուրացվածության հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում
2021 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 137-143
|
Հայաստանի սիմվոլները և ԶԼՄ-ների դերը երկրի կերպարի ձևավորման հարցում
2021 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 151-158
|