Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
In 1933 - 1934 academic year the Geological - Geographical Faculty has been formed in YSU. :
>
Ruzanna H. Sargsyan

Lecturer | Chair of Historical and Regional Geology

Հայկական երկրաբանական բացտրական տերմինարանի ստեղծման հիմնական դրույթները
2002 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2002, #3, էջ 124-129
|