Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Լոռե քաղաքի պեղումները
1969 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1969, հմր. 1
Լոռե քաղաքի մատուռ-դամբարանը և նրա կավանոթները
1969 | Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 1969, հմր 2
Մ. Խրիմյանը և արևմտահայ ազգային-ազատագրական շարժումը
1969 | Article
«Երիտասարդ գիտաշխատող», Երևան, ԵՊՀ 1969, թիվ 8-9, էջ 67-78
Ուրարտական թագավորների արշավանքները և Արգիշտիխինիլիի հիմնադրումը
1968 | Article
Զեկուցումների ժողովածու: Միութենական ուսանողական հնագիտական ԺԲ կոնֆերանսի, Մոսկվա, 1968, 0,8 մամուլ (ռուս)
Լոռե քաղաքը մատենագրության մեջ
1968 | Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1968, հմր. 1
Անիի վերջին թագավորը
1968 | Article
Հուսաբեր, 1969
Անիի վերջին թագավորը
1968 | Article
Գարուն, 1968, հմր 1
Մեկ թե երկու ուրարտական ամրոցներ Արմավիր և սբ.Դավիթ բլուրների տարածքում
1965 | Article
Զեկուցումների ժողովածու, համամիութենական ուսանողական հնագիտական ԺԱ կոնֆեր. 1965, Երևան, 1968, 0,7 մամուլ (ռուս)
Դատավարական կարգը, ընտանեկան և ժառանգական իրավունքը ըստ Մխիթար Գոշի «Հայոց Դատաստանագրքի»
1964 | Article
Ուսանողական գիտական աշխատությունների Տեղեկագիր, N10, պրակ. 1, Երևան, 1964, մեկ մամուլ
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of History, Professor
Edik Minasyan

Dean's Office: (+374 60) 71-06-07
(inner line 76-07),
history@ysu.am