Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Դիիոն Կասսիոսի «Հռոմեական պատմություն» երկը անտիկ դարաշրջանի Հայաստանի և հայերի մասին
2017 | Article
Ակունք: 2017թ․, 1(15), 19-34 էջ, Հայաստան
|
Սամվել Մկրտչյան. «Հայոց տոնածիսական մշակույթ»
2017 | Article
Էջմիածին: 2017թ․, Դ (ապրիլ), 161-167 էջ, Հայաստան
|
Ավետիս Ահարոնյանի դիվանագիտական գործունեությունը
2017 | Article
Ավետիս Ահարոնյան 150: 2017թ․, 234-272 էջ, Հայաստան
|
Հայ-ֆրանսիական միջպետական կապերը և դիվանագիտական հարաբերությունները 1991-2016 թթ․
2017 | Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2017թ․, 160-174 էջ, Հայաստան
Հայկուհի Մուրադյան
Մշակութային քաղաքականության գործիքային տեսությունը և Հայաստանյան իրականությունը
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, Ա, 441-447 էջ, Հայաստան
Արիասիրտ հայուհին
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, չունի, 3-6 էջ, Հայաստան
|
Ուշագրավ փաստաթուղթ Լազարյանների արխիվից
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 11, 193-199 էջ, Հայաստան
|
Գիտական հղումների չափորոշիչները արևմտյան պատմագիտական հետազոտություններում
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1, 345-349 էջ, Հայաստան
|
Օսմանյան կայսրության էթնոկրոնական քաղաքականության հիմնական առանձնահատկություններն Արևմտյան Հայաստանում XVI դարում
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2 (11), 48-59 էջ, Հայաստան
|
Գայոս Պլինիոս (Ավագ) Սեկունդոսը Հայաստանի և հայերի մասին
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1, 350-355 էջ, Հայաստան
|