Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը ՀԱՊԿ ռազմական միջամտության ռազմավարական ընկալումների շուրջ
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 116-121 էջ, Հայաստան
|
Հայաստանի անկախ հանրապետության քսանհինգամյա ուղին
2017 | Article
Հայաստանի նորագույն պետականության քառորդ դարը: 2017թ․, չունի, 15-38 էջ, Հայաստան
|
Նվագարաններն ու ձայնեղ գործիքները հայ մանուկների կենցաղում ազգաբանական դիտարկումներ
2017 | Article
Հնչյուն և լռություն․ երաժիշտ և նվագարանը դարերի հոլովույթում: 2017թ․, 94-117 էջ, Հայաստան
Կարինե Եղիազարյան , Քարմիլե Եղիազարյան
Աղբյուր Սերոբ (կյանքն ու գործունեությունը)
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1, 81-90 էջ, Հայաստան
|
Հայկազ Հովհաննիսյան , Հրանտ Ավանեսյան, Սահակ Հովհաննիսյան, Մարինե Մինասյան
Մարտիրոս Սարյանի ստեղծագործական և հոգևոր կայացումը հայ-ռուսական մշակութային համատեքստում
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 435-441 էջ, Հայաստան
|
1606-1609 թթ. Մեծ սովը Հայաստանում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2017 № 2 (23), էջ 17-34
|
Հնդկաստանի, Չինասատանի և Ճապոնիայի միջնադարի ու նոր ժամանակների պատմություն
2017 | Book
Դասախոսություններ: Երևան, 2017թ., 185 էջ
|
Ararat Stepanyan
Գող Վասիլի իշխանությունը
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 3 (21), էջ 47-55
|
Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայ կազմակերպության (ՍԴԲՀԿ) ձևավորման պատմությունից
2016 | Book
«Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան, 2009, թիվ 2-3, ISSN 0135-0536, էջ 46-59
Սոցիալ-դեմոկրատական բանվորական հայ կազմակերպություն (սպեցիֆիկներ)
2016 | Book
Դասախոսությունների տեքստեր, հեղ. հրատ., Երևան, 2016, ISBN 978-9939-0-1786-0, 35 էջ
|