Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Հայ-ֆրանսիական միջպետական կապերը և դիվանագիտական հարաբերությունները 1991-2016 թթ․
2017 | Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2017թ․, 160-174 էջ, Հայաստան
Հայկուհի Մուրադյան
Մշակութային քաղաքականության գործիքային տեսությունը և Հայաստանյան իրականությունը
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, Ա, 441-447 էջ, Հայաստան
Արիասիրտ հայուհին
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, չունի, 3-6 էջ, Հայաստան
|
Ուշագրավ փաստաթուղթ Լազարյանների արխիվից
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 11, 193-199 էջ, Հայաստան
|
Գիտական հղումների չափորոշիչները արևմտյան պատմագիտական հետազոտություններում
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1, 345-349 էջ, Հայաստան
|
Օսմանյան կայսրության էթնոկրոնական քաղաքականության հիմնական առանձնահատկություններն Արևմտյան Հայաստանում XVI դարում
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2 (11), 48-59 էջ, Հայաստան
|
Գայոս Պլինիոս (Ավագ) Սեկունդոսը Հայաստանի և հայերի մասին
2017 | Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1, 350-355 էջ, Հայաստան
|
Դվինի երկաթեդարյան մարդակերպ քանդակը
2017 | Article
Խոսրով Կոտակից մինչև Կարո Ղաֆադարյան: 2017թ․, 35-38 էջ, Հայաստան
|
Western Canon of Historiography in Hellenistic Armenia (Pragmatic and tragic histories)
2017 | Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2017թ․, 2(58), 38-67 էջ, Հայաստան
Վահան Տեր-Ղևոնդյան. Կիլիկյան Հայաստանը և Այյուբյան պետությունները (1171-1260)
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2 (11), 207-212 էջ, Հայաստան
|
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of History, Professor
Edik Minasyan

Dean's Office: (+374 60) 71-06-07
(inner line 76-07),
history@ysu.am