Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Davit G. Ghazaryan

Candidate of Arts, Assistant | Chair of History and Theory of Armenian Art
Education
2002-2006 – B.A (Bachelor’s of Art) – Yerevan State University, Yerevan; Armenian Art History
2006-2008 - M.A (Master’s of Art) – Yerevan State University, Yerevan; Armenian Art History

Academic degree
17.00.03, 2014 – Ph.D National Academy of Sciences Institute of the Arts,
Dissertation "Artistic decoration of croll shaped Amulets (from the15th century till 1659)"

Professional experience
2008- Present – Matenadaran Mashtots Institute of Ancient Manuscripts, Researcher of “General catalogue of armenian manuscripts” compiling and publishing group
2008- Present – Yerevan State University, UNESCO Chair of Armenian Art History
2009- Present – Matenadaran Mashtots Institute of Ancient Manuscripts, Curator of the Manuscript Depository

Academic courses
"Old Egyptian and Mesopotamian Art"
"Armenian miniature of 12-16 centuries"
"Armenian art and architecture"

Scale of professional interests
The Problems of Armenian Medieval Art

Languages
Armenian, Russian, English, German, Italian, Old Armenian (Grabar), Latin

Տայքի Մամրվան երկրում 1665 թվականին ստեղծված ժապավենաձև Հմայիլը
2016 | Thesis
Պատմական Տայք. Պատմություն, Մշակույթ, Դավանանք: 2016, 80-82 էջ, Հայաստան
|
Amulet ormiański ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej
2015 | Article
Lehahayer, czasopismo poswiecone dziejom Ormian poliskich, 2015, 3, 115-128 էpp.
|
Կիպրիանոս հայրապետը և Հուստիանե կույսը 15-16-րդ դարերի ժապավենաձև
2013 | Article
Հմայիլների գեղարվեստական հարդարանքում, Բանբեր Մատենադարանի, Երևան, 2014, էջ 243-264
Մի նորահայտ Շարակնոց
2013 | Article
«Էջմիածին» ամսագիր, 2013/ԺԱ, էջ 120-139
Մաշտոցյան Մատենադարանի թիվ 7976 ձեռագրի Աստվածամոր նկարի շուրջ
2013 | Article
Երիտասարդ հայ արվեստաբանների ութերորդ գիտական նստաշրջան (նոյեմբեր 15-17, 2013), Նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», Երևան, 2014, էջ 153-158
ժապավենաձև հմայիլների տպագիր առաջնեկը
2013 | Article
«Էջմիածին» ամսագիր, 2013/Ը, էջ 142-147
ժապավենաձև հմայիլների տպագիր առաջնեկը. մի նոր էջ հայ տպագրության պատմությունից
2013 | Article
Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարանի Երիտասարդ գիտաշխատողների գիտաժողով, Երևան, մարտ 22-23, 2013
16-րդ դարի ժապավենաձև հմայիլները
2012 | Article
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, Երիտասարդ հայ արվեստաբանների յոթերորդ գիտական նստաշրջան (նոյեմբեր 19-21, 2012), Նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն», Երևան, 2013, էջ 292-309
Մի ձեռագիր հմայիլ Ախալցխայից
2012 | Article
«Էջմիածին» ամսագիր, 2012/Ը, էջ 141-146
Զարդագրերը 16-րդ դարի հայ տպագրական ժառանգությունում
2012 | Article
Գրանշան. Ոչ լատինատառ տառատեսակների միջազգային համաժողով, Երևան, հունիսի 14-16, 2012
Ակների գրչութեան կենտրոնը եւ 1331 թուականի նորահայտ Նարեկը
2012 | Article
«Էջմիածին» ամսագիր, 2012/Գ, էջ 118-142
15-րդ դարի ժապավենաձև հմայիլները
2011 | Article
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, Երիտասարդ հայ արվեստաբանների վեցերորդ գիտական նստաշրջան («նոյեմբեր 26-27, 2011»), Նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 147-161
Old Armenian printed Talismans
2011 | Article
The Fourth International Symposium, Printing and Publishing in the Languages and Countries of the Middle East, 27-29 September 2011, Calligraphy Center, Bibliotheque Alexandrina, Egypt
Մաշտոցյան Մատենադարանի ձեռագրական հավաքածուների աճը 2008-2011 թթ. ընթացքում
2011 | Article
Մ. Մաշտոցի անվան Մատենադարան, Միջազգային գիտական նստաշրջան նվիրված Մեսրոպ Մաշտոցի ծննդյան 1650 ամյակին (սեպտեմբերի 20-22, 2011)
Նարեկ Մկրտչյանի մասնավոր ձեռագրական հավաքածուն
2011 | Article
«Էջմիածին» ամսագիր, 2011/Ը, էջ 118-137
Հայ մանրանկարչական ժառանգության նոր էջեր
2011 | Article
ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, Երիտասարդ հայ արվեստաբանների հինգերորդ գիտական նստաշրջան («դեկտեմբեր 2-3, 2010»), Նստաշրջանի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, Երևան, 2011, էջ 151-157
Սիմեոն Երևանցու մատենագրական ժառանգությունը
2010 | Article
Մայր աթոռ սուրբ Էջմիածին Հայկական տպագրության հիմնադրման 500 ամյակի շրջանակում գիտաժողով նվիրված երջանկահիշատակ Տ. Տ. Սիմեոն Ա. Երևանցի Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ծննդյան 300-րդ տարեդարձին (դեկտեմբերի 23, 2010)
Ոսկանյան տպարանը և հայերեն հնատիպ հմայիլները
2010 | Article
Մայր աթոռ սուրբ Էջմիածին, Հայկական տպագրության հիմնադրման 500 ամյակի շրջանակում գիտաժողով նվիրված Ամստերդամի հայոց «Սուրբ Էջմիածին եւ Սուրբ Սարգիս զորավար» տպարանի 350 ամյակին (հոկտեմբերի 7-9, 2010)
Բարեկամավանի հուշարձանը. ճարտարապետական հորինվածքը, արտաքին և ներքին հարդարանքը մինչև վերակառուցումը և վերակառուցումից հետո
2008 | Article
«Էջմիածին» ամսագիր, 2008/Ա, էջ 87-95