Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Hayk P. Hakobyan

Candidate of History, Associate Professor | Chair of Archaeology and Ethnography
Education
Yerevan State University, Faculty of History: 1973-1978
Institute of Archaeology Academy of Sciences USSR, Moscow, Russia. Post-Graduate Education: 1981-1984

Academic degree
(candidate – theme) “Economic and Cultural Relations Between Armenia and Rome (1st BC – 4th AD)”; [dates attended] April 1986; [institution name] Institute of Archaeology Academy of Sciences USSR, Moscow, Russia.

Professional experience
1978-1980 State Museum of Ethnography of Armenia. Scientific worker, Head of Exhibition and Methodological Department, Scientific secretary;
1984-2001 Institute of Archaeology and Ethnography, National Academy of Sciences, Armenia. Head of archaeological team; Scientific secretary;
2001- up to now. Yerevan State University. Assiastant-Professor of the Board of Archaeology and Ethnography

Academic courses
Principles of Archaeology, Theory of museum work, Theory of Culture, Culture of the Ancient Armenia, Archaeology of Armenia, Archaeology of the Ancient Armenia, New Methods in Archaeology, Genesis of the Armenians, Culture of the Ancient World, History of the Ancient East, Greek and Roman History, Main trends of Armenian Archaeology, Principles of excavation

Scale of professional interests
History and culture of Ancient Near East and Mediterranean, Architecture, Religion, Numismatics, material culture, military art: Arial archaeology, mapping

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
Scientific Council: The Institute of Archaeology and Ethnography NAS Armenia;
Methodological Council for Archaeology: attached to government, Republic of Armenia
Scientific Council: The State Museum of Ethnography of Armenia

Հայկ Հակոբյան , Սիմոն Հմայակյան , Նորայր Հազեյան, Մարինե Մելքոնյան
Սարուխանի «վիշապը»
2015 | Article
Վիշապ քարակոթողները, 2015թ․, 219-223 էջ
|
Հին Հայաստանի առնչությունը Միթրային նվիրված հռոմեական տաճարներին (նախնական դիտողություններ)
2015 | Article
Անտառ ծննդոց, 2015թ․, 172-206 էջ
Le complexe cultuel antique de Hoghmik –IIe- IIIesiècles après J.-C..- Dans les montagnes d’Arménie.-Musée archéologique de Saint- Raphaël – Musée Արցախի Տիգրանակերտ քաղաքի պեղումների նախնական արդյունքները
2007 | Article
Գիտահետազոտական աշխատանքի ուղեծրում, դասախոսների գիտական զեկուցումների ժողովածու, նվիրված համալսարանի 15-ամյակին, Երևան, Հրաչյա Աճառյան համալսարան, 2007, էջ 107-112
Գրիոր Լուսավորչի տեսիլքի հինարևելյան ակունքները
2007 | Article
Ոչ նյութական մշակույթ, ավանդական բանավոր ժառանգություն: «գիտելիք և խորհրդանիշ, հավատալիք և սովորույթ», Միջազգային Երկրորդ գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, Նշանակ հրատ., 2007, էջ 26-48, ռեզյումե անգլերեն և ռուսերեն
Հին Հայաստանի մայրաքաղաք Տիգրանակերտը
2007 | Article
Պատմա-բանասիրական հանդես, 2007, դ 3, էջ 3-29
Դիտարկումներ ճանապարհի և փողոցի գործառնական և խորհրդանշական գործառույթների միասնականության վերաբերյալ
2007 | Article
Էջմիածին, 2007, դ 9, էջ 89-97, հեղինակակից épartemental des Antiquités –Rouen, 2007, p.121-123
Հնագիտության հիմունքներ
2007 | Book
Երևանի Պետական համալսարան, հատուկ և ընդհանուր դասընթացների համար ծրագիր, 10էջ
Le Chirak durant l’époque antique: IIes.avJ.-C. – IIIes.ap.J.-C.
2007 | Article
Dans les montagnes d’Arménie.-Musée archéologique de Saint- Raphaël – Musée départemental des Antiquités –Rouen, 2007, p.108-112
Աշխարհի և տաճարի հին արևելյան և անտիկ մոդելը
2006 | Article
«Գիտելիք և խորհըրդանիշ, հավատալիք և սովորույթ», Միջազգային առաջին գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2006, էջ 9-21
Հայտնաբերված է Տիգրան Մեծի հիմնադրած քաղաքը
2006 | Book
Երևան, 2006, 8 էջ
Նախամաշտոցյան շրջանի արամեատառ կոթողների վերջին գյուտերը
2005 | Article
Միջազգայինգիտաժողով` նվիրված Հայոց գրերի գյուտի 1600- ամյակին, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երևան, 2005էջ 24-26
Տիգրան Մեծի անձի ու գործի պատմական նշանակությունը
2005 | Article
Տիգրան Մեծ. ահակալության 2001 ամյակ, միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երևան, ՀՀ ԱԱ, 2005, էջ 9-13
Տիգրան Մեծ
2005 | Book
Երևան, Լուսակն հրատ., 2005, 244 էջ
Մաշտոցի գործունեության մշակութաբանական հենքը
2005 | Article
Միջազգային գիտաժողով` նվիրված Հայոց գրերի գյուտի 1600 - ամյակին, 12-17 սեպտեմբերի 2005թ., զեկուցումների ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԱԱ Գիտություն հրատ., 2006, էջ 66-78
Բջնիի 2003-2004թթ. ուսումնասիրության նախնական արդյունքները
2005 | Article
Հին Հայաստանի մշակույթը. XIII, Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, Մուղնի հրատ., 2005, էջ 213-219
Հ. Հակոբյան , Ս.Հմայակյան, Հ.Սանամյան, Հ.Սիմոնյան , Ն.Տիրացյան , Ռ.Բիշիոնե, Ն.Պարմեջիանի
Սևանի ավազանում 2000-2003թթ. կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները
2005 | Article
Հին Հայաստանի մշակույթը. XIII, Նյութեր հանրապետական գիտական նստաշրջանի, Երևան, Մուղնի հրատ., 2005, էջ 145-146
Հայոց մարտավարությունն ու ռազմավարությունն Ավարայրում
2003 | Article
Ավարայրի խորհուրդը (հոդվածների ժողովածու), Երևան, Մուղնի հրատ., 2003, էջ 193-210
Ավարայրի ճակատամարտը (Պատմա-քննական տեսություն)
2003 | Article
Պատմա-Բանասիրական հանդես, 2003, դ 1, էջ 40-67
Օդային հնագիտությունը Արագածոտնում
2003 | Article
Արագածոտն. հոգևոր և մշակութային ժառանգություն, գիտաժողովի հիմնադրույթներ, Օշական, 2003, էջ 56-58
Անտիկ Հայաստանի պաշտամունքային ճարտարապետությունը
2003 | Article
Հայագիտության արդի վիճակը, նրա զարգացման հեռանկարները. հայագիտական միջազգային համաժողով, զեկուցումների դրույթներ, սեպտեմբերի 15-20, Երևան, 2003, էջ 185-186
Մաշտոցը զինվորական
2003 | Article
Մաշտոցյան Ե ընթերցումներ. «Մաշտոցից Նարեկացի», 15 հոկտեմբերի, Օշական, «Մեսրոպ Մաշտոց», 2003, էջ 17-18
H. Hakobyan , Rog Palmer
Prospects For Aerial Survey in Armenia
2002 | Article
In: Aerial Archaeology Developing Practice. Edited by Robert H.Bewley and W. Raczkowski. Amsterdam, Berlin, Oxford, Tokyo, Washington D.C. NATO Science Series 1, Life and Behavioural Sciences, 2002, IOS Press. Vol.337, p.140-146
Արևային աստվածության կախյալ ուղեկիցները
2002 | Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, հանրապետական հինգերորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2002, էջ 30-32
Հետուրարտական խեցեղենի ուսումնասիրության փորձ (Սևանա լճի հարավային ավազան)
2002 | Article
Հին Հայաստանի մշակույթը.XII. 1, Հանրապետական գիտական նստաշրջան, զեկուցումների հիմնադրույթներ, նվիրվում է ակադեմիկոս Բաբկեն Առաքելյանի ծննդյան 90-ամյակին, Երևան, գիտություն հրատ., 2002, էջ 58-60
Հ. Հակոբյան , Ն.Հազեյան
Երկու նորահայտ արտաշիսյան սահմանաքար Վարդենիկից
2002 | Article
Հին Հայաստանի մշակույթը [XII]. 2, Էմմա Խանզադյանի հոբելյանին նվիրված գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ՀՀ ԱԱ Գիտություն հրատ., 2002, էջ 76-77
The Surface Pottery of the Early Armenian, Hellenistic and Roman Periods From the Southern Sevan Basin
2002 | Article
In: The North-Eastern Frontier Urartians and Non-Urartians in the Sevan Lake Basin. I. The Southern Shores.- Documenti Asiana VII. CNR: Inst. Di Studi Sulle Civilta Dell’Egeo E Del Vicino Oriente. Roma, 2002, p.301-317, 19 Plates (1-4,19,21, 23, 27,29 33, 36-39, 41, 42-44)
The Late Iron Age Grave of Sarnaghbyur
2002 | Article
In: The North-Eastern Frontier Urartians and Non-Urartians in the Sevan Lake Basin. I. The Southern Shores.- Documenti Asiana VII. CNR: Inst. Di Studi Sulle Civilta Dell’Egeo E Del Vicino Oriente. Roma, 2002, p 465-466
Մեհյանների կործանման և Հայոց դարձի պատմության որոշ մանրամասներ
2001 | Article
Հայոց սրբերը և սրբավայրերը. ակունքները, տիպերը, պաշտամունքը, հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Հայաստան», 2001, էջ 145-156
Հայոց մարտավարությունն ու ռազմավարությունն Ավարայրում
2001 | Article
Ավարայրի խորհուրդը. Ավարայրի հերոսամարտի 1550-ամյակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, Օշական, «Ս.Մեսրոպ Մաշտոց դպրատուն», 2001, էջ 66-68
Հին Հայաստանի սյունազարդ դահլիճները և Հողմիկի տաճարական համալիրը
2001 | Article
Հին Հայաստանի պատմության և մշակույթի հարցեր, Գևորգ Տիրացյանի հիշատակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, ՀՀ ԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 2001, էջ 49-56
Գրիգոր Լուսավորիչը Փոքր Ասիայում
2001 | Article
«Քրիստոնեական Հայաստանը քաղաքակրթությունների խաչմերուկ», միջազգային գիտաժողով, 19-21 սեպտեմբերի, զեկուցումների դրույթներ, Երևան, Պետական համալսարանի հրատ., 2001, էջ 45-47
Հ. Հակոբյան , , Ի.Կարապետյան
Արտաշիսյան սահմանաքարերի նոր գյուտեր Սևանի ավազանից
2001 | Article
Մաշտոցյան ընթերցումներ. , Օշական, հոկտեմբերի 20, «Ս.Մեսրոպ Մաշտոց դպրատուն», 2001, էջ 18
Հ. Հակոբյան , Մ.Աշչյան, Ա.Պետրոսյան
Թուխ Մանուկ
2001 | Book
Երևան, Հայաստան հրատ., 2001, 132 էջ
Արալեզների պատկերագրական մի տարբերակ վաղմիջնադարյան սալերի վրա
2001 | Article
Քրիստոնեական Հայատանաի արվեստը, միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների թեզեր, հոկտեմբերի 17-19, Երևան, ՀՀ ԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2001, էջ 26-27
Հ. Հակոբյան , Ն.Պարմեջիանի
Արտաշես արքայի նորահայտ սահմանաքարը Սարուխանից (նախնական հաղորդում)
2001 | Article
Հին Հայաստանի պատմության և մշակույթի հարցեր, Գևորգ Տիրացյանի հիշատակին նվիրված գիտաժողովի զեկուցումներ, Երևան, ՀՀ ԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 2001, էջ 79-82
H. Hakobyan , Rog Palmer
Prospects for Aerial Survey in Armenia
2000 | Article
Abstract NATO Advanced Workshop, Leszno, 15-17 November, 2000, p.31
H. Hakobyan , Rog Palmer
AARG in Armenia. Editorial
2000 | Article
Newsletter of the Aerial Archaeology Research Group. Cambridge. 2000, number 21
Անտիկ Հայաստանի զոհասեղանները (ըստ Հողմիկի հնավայրի տվյալների)
2000 | Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, հանրապետական չորրորդ գիտաժողովի զեկուցումների հիմնադրույթներ, յումրի, 2000, էջ 17-18
Գրիգոր Լուսավորչի լեգենդի հինարևելյան և միջերկրածովյան զուգահեռները
2000 | Article
Հայաստանը և քրիստոնյա Արևելքը Միջազգային գիտաժողովի ցումներից: Հոդվածների ժողովածու: Երևան, 2000, էջ 25-43
Die Tempelanlagen von Ochmik in Armenien. Von Haik Pion Akopjan
2000 | Article
Erevan.- Archaologische Mitteilungen Aus Iran und Turan.Band 32; Sonderdruck. Berlin: Dietrich Reimer Verlag Gmbh, 2000, S. 21-35
Հ. Հակոբյան , Ս.Հմայակյան , Ն.Պարմեջիանի
Սևանի ավազանում հայ-իտալական արշավախմբի 1996-1997թթ. կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքները
1998 | Article
Հին Հայաստանի մշակույթը. XI: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, զեկուցումների հիմնադրույթներ, պրոֆ. Կարո Ղաֆադարյանի հիշատակին, Երևան, 1998, էջ 39-41
Iconography of Dancing Couple in the Ancient Armenia (1st millennium BC – 3rd century AD)
1998 | Article
International Council for Traditional Music: UNESCO Study Group for Musical Iconography. 9th Meeting. Dion, September 15-20th 1998, Abstracts, p.10
Պատկերագրված կավե սալեր հյուսիսային Հայաստանից
1998 | Article
Հին Հայաստանի մշակույթը. XI: Հանրապետական գիտական նստաշրջան, զեկուցումների հիմնադրույթներ, պրոֆ. Կարո Ղաֆադարյանի հիշատակին, Երևան, 1998, էջ 36-37
Հայաստանի տնտեսական դերը ըստ դրամական գանձերի տվյալների
1998 | Article
Դրամաշրջանառությունը Հայաստանում, հանրապետական գիտական նստաշրջան. ՀՀ դրամի շրջանառության մեջ մտնելու 5-րդ տարեդարձի առթիվ: 21 նոյեմբերի 1998: Զեկուցումների թեզիսներ, էջ 17-18
Նշանագրված սալ Հողմիկից
1998 | Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, հանրապետական Երրորդ գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, յումրի, 1998, էջ 27-28
Գրիգոր Լուսավորչի լեգենդի հին արևելյան և հունական զուգահեռները
1998 | Article
Հայաստանը և քրիստոնյա Արևելքը: Միջազգային գիտաժողով, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երևան, ՀՀ ԱԱ գիտություն հրատ., 1998, էջ 16-18
Հ. Հակոբյան , Ա.Քալանթարյան , Ա.Փիլիպոսյան
Ծիծեռնակաբերդի բնակավայրի 1998թ. պեղումների նախնական արդյունքները
1998 | Article
Էրեբունի-Երևան, հանրապետական նստաշրջան` նվիրված Բ.Բ.Պիոտրովսկու հիշատակին (14.02.1908 – 15.10.1998), հիմնադրույթներ, նույնը նաև ռուսերեն, էջ 26-29
Հայաստանի ազգագրության Պետական թանգարանի քարե արձանների պատմամշակութային արժեքն ու սիմվոլիկ նշանակությունը
1998 | Article
Ավանդույթ ու նորույթը հայոց կենսապահովման մշակույթում: V: Հիմնադրույթներ, Երևան, ՀՀ ԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 1998, էջ 16-19
Ai Piedi Dell’ Ararat. Artaxata E L’Armenia Ellenistico-Romano, Torino,1998, (by A.Kanetsian and Z.Khachatrian)
1998 | Article
Գրախոսություն մենագրության վերաբերյալ:- Պատմա-Բանասիրական հանդես, 1998, դ3, էջ 219-222
Վաղ խաչքարերի մի բնորոշ դասի մոտակա նախատիպերի մասին
1997 | Article
Հայոց պատմությանն ու մշակույթին նվիրված հանրապետական կոնֆերանս, նվ. Ալեք Մանուկյանին, զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երևան, ՀՊՊԹ, 1997, էջ 18-20
Հայկ Պիոնի Հակոբյան , Ա.Քալանթարյան
Վաթսուն տարի գիտության մեջ (նվիրված ակադ. Բ.Ն.Առաքելյանի ծննդյան 85 և գիտական գործունեության 60-ամյակին
1997 | Article
Հայաստանի հանրապետություն, 4 փետրվարի 1997, 5էջ,
Պարող զույգը հին Հայաստանի պատկերագրության մեջ
1997 | Article
Հայաստանի արվեստին նվիրված 8-րդ գիտական կոնֆերանս, զեկուցումների թեզիսներ, 28-30 հոկտեմբերի 1997թ., Երևան, ՀՀ ԱԱ գիտություն հրատ., 1997, էջ 21-23
Ալբերդի պաշտպանական համակարգը
1996 | Article
Հայաստանի հանրապետությունում 1993-1995թթ. հնագիտական հետազոտությունների արդյունքներին նվիրված 10-րդ գիտական նստաշրջան, զեկուցումների թեզեր: Նվիրվում է Հ.Մարտիրոսյանի հիշատակին: Երևան, 1996, էջ 39-40
Հողմիկի տափօղակն ու նրա մենագրերը
1996 | Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, հանրապետական Երկրորդ գիտաժողով, զեկուցումների թեզիսներ, Գյումրի, 1996, էջ 17-18
Հ. Հակոբյան , Ի.Կարապետյան, Ս.Հմայակյան, Ռ.Վարդանյան, Գ. Թումանյան, Պ.Ավետիսյան, Ն.Տիրացյան
Երիտասարդ ուրարտուհու թաղումը
1996 | Article
Հայաստանի հանրապետությունում 1993-1995թթ. հնագիտական հետազոտությունների արդյունքներին նվիրված 10-րդ գիտական նստաշրջան, զեկուցումների թեզեր: Նվիրվում է Հ.Մարտիրոսյանի հիշատակին: Երևան, 1996, էջ 36-37
Հ. Հակոբյան , Ն.Պարմեջիանի
Ալբերդի պեղումները
1996 | Article
Հայաստանի հանրապետությունում 1993-1995թթ. հնագիտական հետազոտությունների արդյունքներին նվիրված 10-րդ գիտական նստաշրջան, զեկուցումների թեզեր: Նվիրվում է Հ.Մարտիրոսյանի հիշատակին: Երևան, 1996, էջ 40-42
Հ. Հակոբյան , Ռ.Վարդանյան, Տ.Հովհաննիսյան
Հողմիկի հելլենիստական հուշարձանի 1991-1992թթ. հնագիտական ուսումնասիրության հիմնական արդյունքները
1994 | Article
Հայաստանի հանրապետությունում 1991-1992 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված գիտական նստաշրջան (ԴՀԱԱՆ 1991-1992), զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, Հայաստանի Ա հրատ., 1994, էջ 38-40
Կարմրաքարի դամբարանադաշտի պեղումները
1994 | Article
Հայաստանի հանրապետությունում 1991-1992 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված գիտական նստաշրջան (=ԴՀԱԱՆ 1991-1992), զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, Հայաստանի Ա հրատ., 1994, էջ 41-43
Հ. Հակոբյան , Ռ.Վարդանյան
Հողմիկի հելլենիստական հուշարձանը
1994 | Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությունը, հանրապետական Առաջին գիտաժողով, զեկուցումների թեզիսներ, յումրի, Առաջընթաց հրատ., 1994, էջ 32-34
H. Hakobyan , M.Zardarian
Archaeological Excavations of Ancient Monuments in Armenia 1985-1990
1994 | Article
In: Ancient Civilizations vol.1,2, Leiden: E.J.Brill, 1994, p.169-195
Գևորգ Տիրացյան
1993 | Article
Լրաբեր ՀՍՍՀ Ա հասարակական գիտությունների, 1993, դ 3, էջ 170-172
Հ. Հակոբյան , Ռ.Վարդանյան, Վ.Զինջիրջյան
Ախուրյան գետի վերին հոսանքում կատարված հնագիտական պեղումների նախնական արդյունքները (Ջրաձոր և Հողմիկ գյուղերի տարածք)
1992 | Book
ՀՍՍՀ Ա Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի «Նորակառույցների հնագիտության» բաժնի պեղումները 1986-1987թթ.: Երևան, ՀՀ Ա հրատ., 1992, տեքստ` էջ 106-116, 19 թերթ (աղյուսակներ` CXVI-CXXXIV) իլլյուստրացիաներ
Հ. Հակոբյան , Ռ.Վարդանյան
Անտիկ և միջնադարյան «Խարաբեք» գյուղատեղիի պեղումները Անիի շրջանում
1992 | Article
ՀՍՍՀ Ա Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի «Նորակառույցների հնագիտության» բաժնի պեղումները 1986-1987թթ.: Երևան, ՀՀ Ա հրատ., 1992, տեքստ` էջ 121-130, 16 թերթ (աղյուսակներ` CXXXV-CXLIX) իլլյուստրացիաներ
Հ. Հակոբյան , Ռ.Վարդանյան , Տ.Հովհաննիսյան
Հողմիկի հելլենիստական հուշարձանի 1989-1990թթ. պեղումների հիմնական արդյունքները
1991 | Article
Հայաստանի հանրապետությունում 1989-1990 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված գիտական նստաշրջան (=ԴՀԱԱՆ 1989-1990), զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, Հայաստան հրատ., 1991, էջ 82-83
Հ. Հակոբյան , Ռ.Վարդանյան
Հողմիկի հելլենիստական հուշարձանի պեղումների նախնական արդյունքները
1989 | Article
Հայկական ԽՍՀ-ում 1987-1988 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքներին նվիրված գիտական նստաշրջան (=ԴՀԱԱՆ 1987-1988), զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, ՀՍՍՀ Ա հրատ., 1989, էջ 61-63
Հ. Հակոբյան , Հ.Պետրոսյան, Ս.Հոբոսյան
Աշտարակի միջնադարյան հնձանները
1989 | Book
Հայկական ԽՍՀ-ում 1987-1988 թթ. դաշտային հնագիտական աշխատանքների արդյունքներին նվիրված գիտական նստաշրջան (=ԴՀԱԱՆ 1987-1988), զեկուցումների թեզիսներ, Երևան, Հայկական ԽՍՀ Ա հրատ., 1989, էջ 90-92
Մեծ և Փոքր Հայքերի սահմանագլխի հռոմեական ամրությունների համակարգը
1986 | Article
Պատմա-Բանասիրական հանդես, 1986, դ4, էջ 138-155
Հայաստանի առևտրական առնչությունները հարևան երկրների հետ (I-IIIդդ.)
1984 | Article
Լրաբեր ՀՍՍՀ Ա հասարակական գիտությունների, 1984, դ2, էջ 62-71
Հռոմեա-արևելյան առնչությունները ռազմական տակտիկայի բնագավառում
1983 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (51), Երևան 1983թ., էջ 49-70
|
Հռոմեա-արևելյան առնչությունները ռազմական տակտիկայի բնագավառում
1983 | Book
Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1983, դ3, էջ 49-70
Սարդարապատ, Հայաստանի ազգագրության Պետական թանգարանի ուղեցույց
1981 | Article
Երևան, 1981, 15 էջ
Sardarapat (Guide. The State Museum of Ethnography of Armenia)
1981 | Article
Yerevan: The Ministry of Culture Press, 1981, 15p. English text
Հայաստանի ազգագրության Պետական թանգարանը
1980 | Article
Գիտություն և տեխնիկա, 1980, դ4, էջ 27-30