Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Historians have been trained in YSU since the day of its foundation. :
>
Nikol M. Margaryan

Candidate of History, Associate Professor | Chair of Culturology
Education
1986 - 1991: Faculty of History, Department of Ethnography

Science degree
2000: Doctor of History
The dissertation topic: Choice of Personal Names among the East Armenians in XIX – XX Centuries. (Ethnological Study)

Work Experience
2005 - present: Chair of Cultural Studies,Yerevan State University, Associate Professor
2000 - 2005: Chair of Social Sciences, “Imastaser Anania Shirakatsi”, University of Gyumri, Assistant Professor
1993 - present: Institute of Archaeology and Ethnography (National Academy of Sciences of Armenia), Associate Researcher.
1998 - 2000: The Armenian Center for National and International Studies (ACNIS), Social Policy expert in Gyimri.
1991 - 1992: “Kumayri” Historical-architectural Reservation, Gyumri, Associate Researcher.
1988 - 1991: Laboratory of Ethnography at YSU, assistant.
Was engaged in about 50 Research programs, was the head of some of the programs.

Courses Taught
"Theory of Culture", "Cultural Foundations", "Culture in the Social Sciences and Humanities", "Sociology of Culture", "Gender and Culture", "Globalization and Culture" , "Applied Cultural Studies", "Problems of Intercultural Communication", "Cultural Studies", "Political Science", "Issues and Challenges in the modern period".

Research Interests
Theory of Culture, Anthropology of Personal names, Intercultural Communication, Gender Studies, Applied Anthropology, Anthropology of Subculture, Brendinag, Imageology, legal Culture, Political Culture.
Is author of 2 monographies and about 40 articles.

Languages
Armenian, Russian, English.

Ժողովրդագրական գործընթացները Շիրակի մարզում 1989-1998 թթ.
2013 | Book
Ռազմավարական ու ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոն (ՌԱՀՀԿ), Երևան
Система личных имен у армян
2012 | Article
Армяне, Москва 2012, c. 347-352
ՀՀ Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում «Միջմշակութային հաղորդակցության դասընթացի կազմակերպման հարցի շուրջ
2011 | Article
Պատմություն եւ մշակույթ /Հայագիտական հանդես Ա/, Երեւան 2011, էջ 396-400
Երեւանի տաքսիների անունները
2010 | Article
Ավանդականը եւ արդիականը Հայոց մշակույթում (Հայ ժողովրդական մշակույթ, XV), Երեւան, 2010, էջ 85-92
Հանրային տարածքներում կանգնեցվող հուշաղբյուրների հարցի շուրջ
2010 | Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությանը նվիրված միջազգային VIII գիտաժողով, Գյումրի, 2010, էջ 48-53
Իջեւանցիների անունները անցման շրջանում
2009 | Article
Տավուշ, Նյութական եւ հոգեւոր ժառանգություն, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր: Երեւան 2009, էջ 151-155
Հայոց անձնանունները ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման համատեքստում
2009 | Article
Ոչ նյութական մշակութային ժառանգությունը եւ պետությունը. Գիտելիք եւ խորհրդանիշ, հավատալիք եւ սովորույթ, IV Գիտաժողով, Երեւան 2009, էջ 64-73
Սպասարկման ոլորտի ձեռնարկությունների ներկայացուցչական անվանումներ (ըստ Գյումրիի եւ Իջևանի նյութերի)
2008 | Article
Հայ ժողովրդական մշակույթ, XIV Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, Երեւան, 2008, էջ 177-184
Ն. Մարգարյան , Ա. Դիլանյան
Էթնիկ վանդալիզմը որպես էթնիկ ինքնության խաթարիչ ու խթանիչ
2007 | Article
Երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի նյութեր: Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ, Երեւան 2007, http://www.brusov.am
Ն. Մարգարյան , Ա. Դաբաղյան
Հայոց անձնանունների եւ տեղանունների փոխակերպումների առանձնահատկությունները XIX-XXդդ.
2007 | Article
Ինքնությունը փոփոխվող աշխարհում, Երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի նյութեր: Վ. Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ, Երեւան 2007, http://www.brusov.am
Լենինական-Երեւան մրցակցության արտահայտությունները 1970-80-ականների զվարճախոսությունններում եւ սրամտություններում
2007 | Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությանը նվիրված հանրապետական VII գիտաժողով: Գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2007, էջ 151-157
Անուն և ինքնություն (կապի բացահայտման փորձ)
2006 | Article
Հայ ժողովրդական մշակույթ, XIII հանրապետական գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ /ՀԱԻ/, Երևան, էջ 165-171
Անձնանունների ընտրության մոտիվները (Ըստ Վայոց ձորում անցկացված հարցումների)
2004 | Article
Հայ ժողովրդական մշակույթ, XII հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ, Երևան, էջ 86-91
Աղքատության հիմնահարցը, էթնոհասարակական առանձնահատկությունները և դրա հաղթահարման ուղիները
2001 | Article
Աղքատության հաղթահարման իմ/մեր տեսլականը /հոդվածներ, քաղվածքներ ՄԻԺԻ-ի կազմակերպած մրցույթից/, Փրինթ-Ինֆո, Երևան, էջ 9-33
Մարդու իրավունքների իրավունքների պաշտպանությունը և ժողովրդավարական արժեքների դերը աղքատության հաղթահարման գործում
2001 | Book
Փրինթ-Ինֆո, Երևան, 2001
Անվանակոչության որոշ յուրահատկություններ հայոց ընտանիքում (ըստ Գյումրիում անցկացված հարցախույզի)
2001 | Article
Ընտանիքի հետազոտման հիմնախնդիրները, Հանրապետական գիտաժողով նվիրված Էմմա Կարապետյանիի հիշատակին: Գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2001,էջ 70-75
Անձնանունների ընտրության մոտիվները (տարածվածությունը, շարժընթացը, միտումները)
2000 | Article
Շիրակի պատմամշակութային ժառանգությանը նվիրված հանրապետական IV գիտաժողով, Զեկուցումների հիմնադրույթներ, Գյումրի, 2000, էջ 44-45