Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
A. A. Chubaryan , H. A. Tamazyan
On lower bounds for proofs sizes in Frege systems
2019 | Article
ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ, 2019, 119, 2, էջ 116-121
|
Petros A. Petrosyan , Armen S. Asratian, Carl Johan Casselgren
Cyclic deficiency of graphs
2019 | Article
Discrete Applied Mathematics, 2019, 266, pp. 171-185
Առաջադրանքների մշակման HotPotatoes գործիքային միջավայր
2019 | Article
Բնագետ, 2019, 2, էջ 29-43
|
Asymptotic estimates of the number of solutions of systems of equations with determinable partial Boolean functions (Որոշելի մասնակի բուլյան ֆունկցիաներով հավասարումների համակարգերի լուծումների քանակի սահմանային գնահատականներ)
2019 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #2, էջ 127-131
|
On a linearized coverings of a cubic homogeneous equation over a finite field. Lower bounds (Վերջավոր դաշտում մեկ խորանարդային համասեռ հավասարման գծայնացված ծածկույթները: Ստորին գնահատական)
2019 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #2, էջ 119-126
|
D. A. Grigoryan
On the uniqueness of βδ-normal form of typed λ-terms for the canonical notion of δ-reduction (Տիպիզացված λ-թերմերի βδ-նորմալ ձևի միակության մասին` կանոնիկ δ-ռեդուկցիայի գաղափարի դեպքում )
2019 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #1, էջ 37-46
|
D. S. Sargsyan
On the possibility of group-theoretic description of an equivalence relation connected to the problem of covering subsets in finite fields with cosets of linear subspaces (Վերջավոր դաշտերում ենթաբազմությունները գծային տարածություների հարակից դասերով ծածկելու խնդրի հետ կապված համարժեքության հարաբերության խումբ-տեսական նկարագրության հնարավորության մասին)
2019 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #1, էջ 23-27
|
A. B. Ghazaryan
On palette index of unicycle and bicycle graphs (Մեկ և երկու ցիկլեր պարունակող գրաֆների պալիտրայի ինդեքսի մասին)
2019 | Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #1, էջ 3-12
|
D. A. Grigoryan
On main canonical notion of δ-reduction (Հիմանական կանոնիկ δ-ռեդուկցիայի գաղափարի մասին)
2018 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #3, էջ 191-199
|
On a linearized coverings of a cubic homogeneous equation over a finite field. Upper bounds (Վերջավոր դաշտի վրա մեկ խորանարդային համասեռ հավասարման գնայնացված ծածկույթները: Վերջին գնահատական )
2018 | Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #3, էջ 180-190
|