Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Viktorya Melkonyan
Սոցիալական մամուլը երիտասարդների շրջանում քաղաքական մասնակցության խթանման գործիք
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 28-39
|
Մրցակցային քաղաքականության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Book
Ոսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2019, 112 էջ
Փոքր պետությունների արտաքին քաղաքական վարքի հիմնական հատկանիշներն ու պատճառները
2019 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 3-16
|
Закавказье в дипломатических перипетиях: становление армянской независимой государственности (февраль 1917 - июнь 1918 гг.)
2019 | Book
Монография, Изд. ЕГУ, Ереван, 2019, 324 с. + 12 с. илл.
|
Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. հայոց անկախ պետականության կերտումը (1917թ. փետրվար - 1918թ. հունիս)
2019 | Article
Հայագիտության հարցեր հանդես 1(16), Երևան, 2019, էջ 206-210
|
Public Management Reforms in the Republic of Armenia
2019 | Article
СОТИС-социальные технологии, исследования, 6(100)2019 ноябрь-декабрь, Москва, 2019, стр. 17-26:
|
Քաղաքական գործընթացները Ֆրանսիայի կուսակցական համակարգում (պատմաքաղաքագիտական ակնարկ)
2019 | Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2019, 1(21), էջ 125-134
|
Փոքր ժողովրդի մեծ երազանքը․ Արցախյան շարժումը հայոց ինքնության գոյաբանության համատեքստում
2019 | Article
Գիտական Արցախ, 2019, 1, էջ 82-89
|
Դ. Թրամփի վարչակարգի Հարավկովկասյան քաղաքականության նոր միտումները
2019 | Article
Գիտական Արցախ, 2019, 1(2), էջ 104-116
|
Խորհրդային Ռուսաստանում Հայառի գրասենյակների գործունեության պատմությունից (1923-1927թթ.)
2019 | Article
Գիտական Արցախ, 2019, 1(2), էջ 350-358
|