Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Թուրքիային տարածքային զիջումների հարցը Տրապիզոնի հաշտության խորհրդաժողովում (1918թ. մարտ-ապրիլ)
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր հանդես, 1(10), ԵՊՀ հրատ., Եր., 2017, էջ 29-41 www.armin.am
Вопрос войны и мира на александропольском чрезвычайном совещании. Независимость Закавказья
2017 | Article
СоюзИнфо, 2017 июнь 2, стр. 1-10
|
Քաղաքական ընտրանու հավաքագրման բյուրոկրատական որոշ ասպեկտների շուրջ
2017 | Article
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, Եր., 2017, էջ 179-187
|
ՀՀ պետական տեղեկատվական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 73-81
|
Բանակցություններում միջնորդական առաքելությունների հիմնական խնդիրները և առանձնահատկությունները
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 3-9
|
Erik Davtyan
Թուրքիայի, Վրաստանի և Ադրբեջանի եռակողմ համագործակցությունը տրանսպորտի ոլորտում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 10-24
|
Erik Davtyan
Թուրքիայի, Վրաստանի և Ադրբեջանի եռակողմ համագործակցությունը տրանսպորտի ոլորտում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 10-24
|
Էլեկտրոնային և սոցիալական մամուլը պետական կառավարման համակարգում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 45-53
|
Ադրբեջանի տեղեկատվական քաղաքականությունը ապրիլյան քառօրյա պատերազմում
2017 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 54-63
|
Вопрос территориальных уступок Турции на Трапезундской мирной конференции: Март-апрель 1918
2017 | Article
10 марта 2017 года, 8 стр. www.soyuzinfo.am
|