Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Внешнеполитическое положение Закавказья в преддверии Батумских дипломатических переговоров
2017 | Article
Октябрь 7, 2017, СоюзИнфо, Аналитика, Политика
|
Թուրքիա-Վրաստան-Ադրբեջան եռակողմ ընդլայնվող համագործակցությունը
2017 | Article
21-րդ դար - Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամ: 2017թ․, 2 (72), 5-17 էջ, Հայաստան
|
Проблема неразрешëнного прошлого и система образов в романе Генриха Бëлля “И не сказал ни единого слова”
2017 | Article
Կանթեղ: 2017թ․, 1, 22-29 էջ, Հայաստան
|
Vagueness as an instrument of the diplomatic language
2017 | Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1(22), 27-33 էջ, Հայաստան
|
Կուսակցությունների դերը քաղաքական էլիտայի հավաքագրման գործընթացի համատեքստում
2017 | Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2017թ․, 30-40 էջ, Հայաստան
|
Տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրները ՀՀ պետական կառավարման համակարգում
2017 | Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2017թ․, 223-233 էջ, Հայաստան
|
ՌԴ ռազմական կարողությունների գնահատումը. սկանդինավյան հետազոտական կենտրոնների որոշ մոտեցումներ
2017 | Article
21-րդ դար - Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամ: 2017թ․, 3 (73), 126-140 էջ, Հայաստան
|
Գերմանիայի քաղաքական կուսակցությունները և կուսակցական համակարգի զարգացման միտումները (պատմաքաղաքագիտական ակնարկ)
2017 | Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2017թ․, 234-244 էջ, Հայաստան
|
Концептуальные и эмпирические аспекты координации и конвергенции внешнеполитических стратегий РФ и РА
2017 | Article
21-րդ դար - Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամ: 2017թ․, 2(43), 58-68 էջ, Հայաստան
|
Պատերազմի և հաշտության հարցը Ալեքսանդրապոլի արտակարգ խորհրդակցությունում. Անդրկովկասի անկախացումը (1918թ. ապրիլ)
2017 | Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2 (11), 80-93 էջ, Հայաստան
|