Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
The Chair of International Relations was founded in 1990.:
>
Հայոց ազգային ժողովի և հայոց ազգային խորհրդի ստեղծման պատմությունից (1917թ. փետրվար-հոկտեմբեր)
2016 | Article
Հայագիտության հարցեր հանդես 2(8), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2016, էջ 51-58
|
Բանակցային տեխնոլոգիաներ
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Ոսկան Երևանցի: 2016թ․, 192 էջ, Հայաստան
|
Ներքաղաքական գործընթացների իրողությունները Մերձավոր Արևելքում
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 192 էջ, Հայաստան
|
Հանրային կազմակերպությունների տեսություն
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 200 էջ, Հայաստան, Երևան
|
Հանրային կառավարման տեսություն (մաս 1)
2016 | Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 48 էջ, Հայաստան, Երևան
|
Թվային դիվանագիտություն. հնարավորություններ և հեռանկարներ
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 78-85
|
Մանիպուլյացիոն մեթոդները կառավարման համակարգում
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 68-77
|
Ցիվիլիարխիայի ինդեքսի մշակման փորձ
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 52-67
|
Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների դիրքորոշումը հայկական սփյուռքի և Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության հանդեպ (1990-ական թվականների առաջին կես)
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 43-51
|
Հայաստան-Իրան տնտեսական հարաբերությունները (1991-2008 թթ.)
2016 | Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 36-42
|
 
Contacts
Contacts:

Dean - Doctor of History
Gegham Petrosyan

Dean's office: (+374 60) 71-00-79,
(+374 60) 71-00-78,
(inner line 10-79,10-78),
int.rel@ysu.am